Úloha dobrovolného důchodového pojištění stoupá

11.01.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Získaná doba pojištění hraje v důchodové oblasti velmi důležitou roli. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být starobní důchod vůbec přiznán a každý ukončený rok pojištění zvyšuje měsíční částku starobního důchodu. Nedostatky v pojištění je možné řešit formou dobrovolného důchodového pojištění.

Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. U předčasného důchodu se minimální doba pojištění zvyšuje od října 2024 z 35 let na 40 let. Odchod do předčasného důchodu si z důvodu zvýšení minimální doby pojištění bude moci dovolit méně občanů než v minulosti.

Zdroj: Shutterstock

Mezery v pojištění jsou problém

Z důvodu rozsáhlého nepojištěného období nemusí být starobní důchod vůbec přiznán, v lepším případě je starobní důchod nižší právě z důvodu nízké doby pojištění.

V praxi nejčastěji vznikají problémy s neevidovanou dobou pojištění z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti, studia po roce 2010, příjmů pouze z kapitálového majetku či nájmu nebo z důvodu péče o domácnost. Dlouhodobější nepojištěné období je problém, řešením může být dobrovolné důchodové pojištění. Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění je možné podat na místně příslušné OSSZ.

 

Neomezená možnost zpětného dopojištění

Evidenci na Úřadu práce, která se již nezapočítává jako náhradní doba pojištění, lze formou dobrovolného důchodového pojištění dopojistit bez časového omezení.

Evidence na Úřadu práce se započítává do doby pojištění pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění vždy, když náleží podpora v nezaměstnanosti, a během období, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato lhůta zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

Dlouhodobá nezaměstnanost má tedy negativní vliv na celkovou dobu pojištění. Rovněž bez časového omezení je možné dopojistit formou dobrovolného důchodového pojištění dobu studia, neboť od roku 2010 již není studium náhradní dobou pojištění pro důchodové účely.

Tip: Co se vám nebude počítat do důchodu?

Omezení dopojištění „bezdůvodných důvodů“

Mimo taxativně uvedené důvody v § 6 odstavci 1) zákona o důchodovém pojištění je možné využít institutu dobrovolného důchodového pojištění pro ostatní důvody. Nejčastěji se jedná např. právě o období péče o domácnost nebo života pouze z pasivních příjmů. V těchto případech je možnost dobrovolného důchodového pojištění omezena na maximálně 15 let, přičemž zpětně lze dopojistit maximálně rok před podáním přihlášky. S případnou přihláškou k dobrovolnému důchodovému pojištění nelze v těchto životních situacích příliš otálet.

Jak se zvyšuje minimální dobrovolné důchodové pojištění?

Zájemci o dobrovolné důchodové pojištění si mohou sami určit částku, jakou budou na dobrovolném důchodovém pojištění platit, vždy však alespoň v minimální výši. Vyšší platba dobrovolného důchodového pojištění má samozřejmě pozitivní vliv na měsíční částku starobního důchodu. Většinou se však v praxi platí minimální dobrovolné důchodové pojištění, které v roce 2023 činí 2823 Kč za každý měsíc a v roce 2024 bude činit 3078 Kč.

Čtěte také: Proč se i milionáři diví nízkému důchodu aneb Důchodové příjmy pod lupou

Důchody stoupají, každý rok pojištění hraje vyšší roli

V praxi se nejčastěji dobrovolné důchodové pojištění využívá, aby byla vůbec splněna základní minimální doba pojištění a mohl být starobní důchod přiznán. Z důvodu prodloužení minimální doby pojištění pro nárok na předčasný důchod na 40 let budou dobrovolné důchodové pojištění využívat i občané, kteří získali pojištění v rozsahu např. 39, či 38 let a budou muset z různých důvodů volit předčasný důchod. Při výpočtu starobního důchodu platí, že každý rok pojištění navíc zvýší důchod více lidem s nadprůměrnými příjmy.

Praktický příklad

Pan Lubomír má průměrnou mzdou za odpracované roky 30 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 44 let, panu Lubomírovi bude v roce 2024 přiznán řádný starobní důchod v částce 18 998 Kč. Kdyby pan Lubomír získal dobu pojištění v rozsahu 45 let, měl by starobní důchod 19 329 Kč, vyšší by byl o 331 Kč měsíčně.

Pan Zdeněk má průměrnou mzdu za odpracované roky 90 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 44 let, panu Zdeňkovi bude v roce 2024 přiznán řádný starobní důchod v částce 29 294 Kč. Kdyby pan Zdeněk získal dobu pojištění v rozsahu 45 let, měsíční důchod by činil 29 859 Kč, vyšší by byl o 565 Kč měsíčně.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY