Zvýší se znovu normativní náklady na bydlení, které ovlivňují dávky i srážky?

16.01.2024 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Od roku 2024 platí snížené normativní náklady na bydlení, což pro mnoho lidí znamená menší příspěvek na bydlení, nebo dokonce žádný. Zvýší se normativy ještě v průběhu letošního roku?

Do konce roku 2023 platily zvýšené normativní náklady na bydlení, které vláda zvyšovala především kvůli vysokým cenám energií. Od 1. ledna 2024 však již toto mimořádné navýšení přestalo platit. Kvůli tomu tak někteří lidé přijdou o příspěvek na bydlení nebo o jeho část. 

Normativní náklady neovlivňují pouze výši příspěvku na bydlení, ale také výši nezabavitelné částky, která musí zůstat dlužníkům, na jejichž mzdu jsou uplatňovány srážky ze mzdy. V roce 2023 činila nezabavitelná částka 13 638 Kč. Od roku 2024 se kvůli snížení normativních nákladů snížila na 12 705 Kč. Celkově jde o snížení o 933 Kč.

Tip: Kalkulačka srážek ze mzdy 2024

Zdroj: Depositphotos

Dne 12. ledna 2024 byl podán do připomínkového řízení návrh zákona poslankyně Lucie Šafránkové (SPD), jehož cílem je vrátit normativní náklady na stejnou hodnotu, jakou tvořily v roce 2023. Účinnost zákona je navrhována hned následující měsíc po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Záleží tedy na tom, jak rychle projde návrh celým legislativním procesem.

Pokud by byl návrh přijat, zvýšil by se příjemcům příspěvek na bydlení na původní hodnotu (v závislosti na jejich příjmech a výdajích). Jedná se převážně o ty, jejichž skutečné výdaje jsou vyšší než ty normativní. Někteří zájemci by na příspěvek měli znovu nárok.

Současné normativy pro rok 2024 uvádíme v tomto článku.

Návrh odmítá snížení normativů, a to především z důvodu, že cena energií v roce 2024 neklesla.

„Jde o naprosto nepochopitelné a kontraproduktivní opatření učiněné v době, kdy zároveň našim domácnostem významně – až o desítky procent a minimálně o jednotky tisíc korun ročně – vzrostou náklady na energie kvůli tomu, že Energetický regulační úřad od 1. 1. 2024 zvýšil regulovanou složku cen elektřiny a plynu a vláda zároveň ukončila platnost cenových stropů na silovou elektřinu a plyn účtovaných spotřebitelům ze strany obchodníků s energiemi,“ nesouhlasí s rozhodnutím vlády návrh poslankyně Šafránkové.

Občanům se tak náklady na bydlení v roce 2024 zvyšují, ale finanční pomoc v podobě příspěvku na bydlení klesla.

Nové normativy se snížily pro nájemní a podnájemní bydlení o 1400 až 1800 Kč (podle počtu obyvatel dané obce a počtu osob užívajících bydlení).

U vlastních a družstevních bytů klesly normativy o 2000 až 2400 Kč.

Navrhované normativní náklady, v případě, že by došlo ke schválení návrhu, mají platit až do konce roku 2025, jelikož podle prognóz nedojde v tomto období ke snížení nákladů na bydlení. 

Podle odhadů by došlo ke zvýšení výdajů ze státního rozpočtu v oblasti sociálních dávek o 6 miliard ročně. Tyto finance se však mají státu vrátit formou nepřímých daní, kdy příjemci dávek tyto peníze využijí k nákupu zboží a služeb na českém trhu.

Navrhované zvýšení normativních nákladů u bytů užívaných na základě nájemní a podnájemní smlouvy

Měsíční náklady na bydlení v Kč
Počet osob v rodině Praha a Brno Obce s alespoň 70 000 obyvateli Obce do 69 999 obyvatel
jedna nebo dvě 16 729 14 197 13 737
tři 19 212 15 900 15 299
čtyři a více 23 195 19 202 18 477

Normativní náklady platné od 1. ledna 2024

Měsíční náklady na bydlení v Kč
Počet osob v rodině Praha a Brno Obce s alespoň 70 000 obyvateli Obce do 69 999 obyvatel
jedna nebo dvě 18 129 15 597 15 137
tři 20 812 17 500 16 899
čtyři a více 24 995 21 002 20 227

Navrhované normativní náklady

Navrhované zvýšení normativních nákladů pro vlastní a družstevní bydlení

Počet osob v rodině Měsíční náklady na bydlení v Kč
jedna nebo dvě 8 932
tři 11 161
čtyři a více 13 568

Normativní náklady platné od 1. ledna 2024

Počet osob v rodině Měsíční náklady na bydlení v Kč
jedna nebo dvě 10 932
tři 13 561
čtyři a více 16 368

Navrhované normativní náklady

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení?

Na příspěvek na bydlení mají obecně nárok ti, co za náklady spojené s bydlením zaplatí více než 30 % ze svých měsíčních příjmů. Pro posouzení nároku se berou v úvahu všechny příjmy osob bydlících v domě, na který je uplatňován příspěvek na bydlení. Pro to, aby žadatel získal příspěvek na bydlení, musí splnit tyto dvě podmínky:

Čistý příjem × koeficient 0,30 ˂ normativní náklady na bydlení.

Čistý příjem × koeficient 0,30 ˂ skutečně vynaložené náklady na bydlení.

Více informací k žádosti o příspěvek na bydlení se dozvíte v našem předchozím článku.

O návrhu bude v nejbližších dnech jednat vláda.

Kalkulačka příspěvku na bydlení pro rok 2024

 

Můžete žádat o příspěvek na bydlení, když na adrese nemáte trvalé bydliště?

Mohou o příspěvek na bydlení žádat také klienti domovů pro seniory a podobných zařízení?

Některým OSVČ se od října 2023 sníží příspěvek na bydlení. Patříte mezi ně?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 22 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ