Mohou o příspěvek na bydlení žádat také klienti domovů pro seniory a podobných zařízení?

12.06.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Senioři nebo hendikepovaní lidé mohou mít mnohdy problémy s uhrazením nákladů na bydlení, a to především tehdy, pokud s nimi nebydlí další člověk, s kterým by se o náklady podělili. S úhradou proto pomáhá za určitých podmínek stát příspěvkem na bydlení. Mohou o něj ale zažádat také klienti ubytovacích sociálních služeb?

Počet nových žádostí o příspěvek na bydlení výrazně stoupá. Největší nárůst byl zaznamenán převážně v posledním čtvrtletí roku 2022, kdy podle dat Úřadu práce požádalo o příspěvek na bydlení nově téměř 78 tisíc lidí.

V tomto čtvrtletí také došlo k nárůstu normativních nákladů na bydlení a zjednodušení dokládání příjmů a výdajů na bydlení. Příjmy a výdaje musejí osoby pobírající příspěvek na bydlení dokládat povinně už jenom za 1. a 3. kalendářní čtvrtletí.

Zdroj: Depositphotos

Dosáhnou osoby využívající sociální ubytovací služby na příspěvek na bydlení?

Žádat o příspěvek na bydlení mohou osoby bydlící ve vlastním domě, v nájmu i podnájmu a nově také vlastník stavby pro individuální nebo rodinnou rekreaci. Nárok na příspěvek získá ale také osoba, která byt užívá na základě věcného břemena.

Zákon o státní sociální podpoře neumožňuje osobám využívajícím například domovy pro seniory a další pobytové služby využívat nároku na příspěvek na bydlení. Klientům těchto služeb musí rovněž zbýt minimálně 15 % z jejich příjmu, ne vždy to ale stačí na pokrytí výdajů spojených s bydlením.

Stát ovšem poskytuje ještě doplatek na bydlení, lze čerpat alespoň ten? 

V případech zvláštního zřetele podle zákona o hmotné nouzi, kdy je ubytování poskytováno na základě jiné než nájemní smlouvy, mohou tyto osoby požádat o doplatek na bydlení. Doplatek na bydlení je vyplácen rovněž Úřadem práce. Pro přiznání nároku na doplatek na bydlení není v případech zvláštního zřetele důležitý trvalý pobyt na adrese ubytování.

O doplatek na bydlení mohou požádat osoby ubytované v:

  • domově pro seniory,
  • domově pro osoby se zdravotním postižením,
  • domově se zvláštním režimem,
  • chráněném bydlení,
  • domě na půl cesty,
  • terapeutické komunitě,
  • zařízení služeb následné péče,
  • zdravotnickém zařízení lůžkové péče nebo v azylovém domě podle zákona o sociálních službách.

Přiznání doplatku na bydlení pro osoby využívající tyto služby posuzuje Úřad práce individuálně.

Nepřiznal Úřad práce doplatek na bydlení? Odvolejte se

Jestliže by Úřad práce žádost o doplatek na bydlení zamítl, je možné podat odvolání proti rozhodnutí do 15 dnů od jeho přijetí. Odvolání se zasílá na Úřad práce, který ve věci rozhodoval. Ten pak zašle odvolání Ministerstvu práce a sociálních věcí, které odvolání posoudí.

Dále se mohou občané se zamítnutou žádostí obracet na veřejného ochránce práv (ombudsmana).

Žadatelé o příspěvek na bydlení by již nemuseli dokládat příjmy a náklady na energie

V současné době je rovněž v legislativním procesu návrh zákona, který by umožňoval součinnost mezi zaměstnavateli, dodavateli energií a Úřadem práce.

Nově by tak lidé pobírající příspěvek na bydlení, pokud k tomu dají souhlas, nemuseli dokládat příjmy ze zaměstnání, jelikož tuto činnost by měl povinně na starost zaměstnavatel.

Stejná povinnost by rovněž platila pro dodavatele energií, se kterými má pobírající osoba smlouvu. Ti by rovnou data o úhradě nákladů na energie posílali povinně Úřadu práce. Novela zákona by mohla začít platit už 1. července 2023.


Čtěte také: Zkrátili jsme čekací dobu na příspěvky, hlásí Úřad práce

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY