Jaká částka musí zůstat klientům domova pro seniory ze starobního důchodu?

08.09.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Kolik peněz si mohou brát domovy pro seniory a další sociální služby od klientů? Udává zákon nějaké procento, které musí samotným seniorům ze starobního důchodu zůstat?

Míst v domovech pro seniory je vzhledem k procentu stárnoucí populace velmi málo. Někteří lidé jsou na čekací listině tak dlouho, že se nástupu do domova pro seniory ani nedočkají.

Vybrat si z domovů pro seniory a dalších sociálních služeb mohou zájemci v Registru poskytovatelů sociálních služeb, který je provozován Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Domovy pro seniory mohou být státní (spravované obcí, či krajem), nebo je jejich zřizovatelem soukromá podnikající osoba.

Soukromé sociální služby jsou pro klienta a jeho rodinu zpravidla finančně nákladnější než ty státní. Zato ale poskytují ve většině případů větší pohodlí a širší nabídku služeb.

Kolik stojí pobyt v domově pro seniory

Zdroj: Shutterstock

Jak vysoké mohou být náklady na stravu a ubytování v domovech pro seniory?

Klient domova pro seniory nebo jiných pobytových sociálních služeb (týdenních stacionářů, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem a zdravotnických zařízení lůžkové péče) musí ze svého starobního důchodu nebo jiných zdrojů zaplatit sociální službě za poskytované ubytování a stravu.

Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanovuje vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb. Ta stanoví, že poskytovatel sociální péče si může za stravu účtovat maximálně 235 Kč za den (3 hlavní jídla). Pouze za oběd maximálně 105 Kč.

Za ubytování a služby s ním spojené (úklid, praní prádla, žehlení) si může zařízení účtovat maximálně 280 Kč za den.

Klientovi po úhradě za ubytování a stravu v týdenních stacionářích musí zůstat minimálně 25 % z jeho příjmu.

Jiné procento z částky musí klientovi zůstat, když využívá domovy pro seniory, domovy pro zdravotně postižené, domovy se zvláštním režimem nebo zdravotnická zařízení lůžkové péče. V takové situaci mu musí zůstat minimálně 15 % z jeho příjmu.

Tip: Mohou o příspěvek na bydlení žádat také klienti domovů pro seniory a podobných zařízení?

Příspěvek na péči a domovy pro seniory

Přednost ve většině případů dávají domovy pro seniory těm, kteří kromě důchodu pobírají také příspěvek na péči. Příspěvek na péči je přiznán osobě, která není z důvodu dlouhodobého nepříznivého stavu schopná se o sebe dostatečně postarat sama a potřebuje asistenci druhé osoby. Příspěvek má uhradit náklady, které s péčí o seniora vzniknou.

V případě, že tuto péči zajišťuje pobytová sociální služba, náleží tento příspěvek jí. Neznamená to ale, že musí být vyplácen přímo na účet zařízení. O tom, kam bude vyplácen, rozhoduje sám příjemce příspěvku (senior), nebo zvláštní příjemce příspěvku na péči.

Týdenní stacionáře si mohou nárokovat maximálně 75 % z přiznané výše příspěvku na péči.

Výše příspěvku na péči

Výše příspěvku na péči je přiznaná podle počtu úkonů, které žadatel nezvládne provést sám a potřebuje s nimi pomoct. Celková soběstačnost klienta je zjišťována sociálními pracovníky v rámci sociálního šetření u klienta v domácím prostředí nebo v sociální službě.

Výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc pro osoby starší 18 let je pro rok 2023 ve výši:

1. stupeň – lehká závislost, 880 Kč,

2. stupeň – středně těžká závislost, 4400 Kč,

3. stupeň – těžká závislost, 12 800 Kč,

4. stupeň – úplná závislost, 19 200 Kč.

Kde se žádá o příspěvek na péči?

O příspěvek na péči se žádá Úřad práce podle místa trvalého nebo hlášeného bydliště prostřednictvím formuláře Žádost o příspěvek na péči. V případě, že poskytovatelem péče bude osoba mimo příbuzenský vztah žadatele (soused/ka, domov pro seniory), je třeba také doložit Oznámení o poskytovateli pomoci.


Čtěte také: 

I ve starobním důchodu můžete žádat o příspěvek na bydlení. Co dostanete?

Co se děje s důchodem po vaší smrti?

Důchody se změní až od října. Jak vysoká bude předčasná penze přiznaná v září 2023?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 190 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY