Kdo může kromě příspěvku na bydlení získat také doplatek?

22.02.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ne vždy stačí příspěvek na bydlení k tomu, aby domácnost mohla žít na přijatelné společenské úrovni. Z důvodu různých zdravotních či socioekonomických situací může vzniknout také nárok na doplatek na bydlení. Jaké podmínky je nutné splnit?

O doplatek na bydlení lze obecně žádat, jestliže se ocitáte v tzv. hmotné nouzi. To znamená tehdy, když váš příjem či příjem všech posuzovaných členů rodiny je po odečtení nákladů na bydlení menší než částka živobytí. Nezbývají vám tedy na další výdaje spojené s žitím (jídlo, drogerii, oblečení…) dostatečně velké finance. Podmínkou je také to, že nemáte ani možnost svoji finanční situaci zlepšit vlastní výdělečnou činností nebo žádostí o jiné sociální dávky.

Veškeré podmínky pro posuzování jsou k nalezení v zákoně o pomoci v hmotné nouzi v § 2.

Doplatek na bydlení je určen nájemníkům, lidem ve vlastních bytech, lidem bydlícím v ubytovnách, ale i v pobytových sociálních zařízeních a vlastníkům objektu, který je určený pro individuální a rodinnou rekreaci. Úřad práce bydlení žadatelů někdy kontroluje a zjišťuje, zda bydlení pro nárok na doplatek není příliš velké a drahé. Dále se posuzuje celková majetková, sociální a ekonomická situace rodiny.

Pro to, aby žadatel získal doplatek na bydlení, musí vzniknout nárok na příspěvek na živobytí. Existuje ale výjimka. Někdy s ohledem na situaci přizná Úřad práce dávku i tomu žadateli, který nemá nárok na dávku živobytí, protože jsou jeho příjmy vyšší (příjmy posuzovaných osob) než částka živobytí. Přesto příjmy nesmí přesáhnout 1,3násobek této částky.

Náklady spojené s užíváním bytu pro výpočet doplatku na bydlení se započítávají maximálně do takové výše, které jsou v daném bydlišti obvyklé. Tyto obvyklé ceny posuzují sami úředníci.

Žádost společně se všemi přílohami, které jsou nutné k posouzení nároku na doplatek na bydlení, lze nalézt na webu MPSV. Vyplněné formuláře lze podat osobně na pobočkách Úřadu práce, nebo online.

Doplatek na bydlení v roce 2023

Zdroj: Depositphotos

Jak se vypočítá částka příspěvku na živobytí?

Pro to, abychom vypočítali doplatek na bydlení, musíme znát částku živobytí a vypočítat příspěvek na živobytí.

Částka živobytí je částka, která by měla žadateli zůstat po uhrazení nákladů spojených s bydlením, aby měl finance na žití. Její výše se odvíjí také od aktuální částky existenčního a životního minima.

Je stanovena individuálně úředníky na základě socioekonomické situace žadatele. Nesmí být ale nižší než aktuální částka existenčního minima, což je 3130 Kč.

Při výpočtu příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení se některé příjmy neberou v celé jejich výši, ale počítá se pouze s procentuální částí:

  • 70 % u příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání), příjmů z podnikání
  • 80 % u příjmů z podpory v nezaměstnanosti, nemocenských dávek, náhrad mzdy
  • 100 % u příjmů z výživného, pronájmu, přídavků na dítě, rodičovského příspěvku

Vzorec příspěvku na živobytí: částka živobytí − příjem snížený o 30 % (35 % v Praze)

Tip: Vypočítejte si svoji orientační částku příspěvku na živobytí

Jak se postupuje při výpočtu doplatku na bydlení?

Doplatek na bydlení se vypočte jako rozdíl mezi odůvodněnými náklady na bydlení (po odečtení příspěvku na bydlení) a příjmem zvýšeným o příspěvek na živobytí a poníženým o částku živobytí. Pokud by vyšla záporná částka, nárok na doplatek na bydlení nevznikne.

Vzorec výpočtu doplatku na bydlení: (náklady na bydlení − příspěvek na bydlení) − [(příjem + příspěvek na živobytí) − částka živobytí]

Vzorové příklady výpočtu příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení

Upozornění: Výše částky živobytí je u každého stanovena úředníky individuálně, proto jsou uvedené částky živobytí (podle výše životního minima) pouze orientační. Nesmí být však nižší než existenční minimum 3130 Kč.

Příklad 1

Paní Koudelková žije v Brně v nájemním bytě. Náklady na bydlení i s energiemi činí 11 000 Kč. Má čistý měsíční příjem z DPP ve výši 9000 Kč. V bytě s ní bydlí 8letý syn. Bude mít nárok na doplatek na bydlení?

Příspěvek na bydlení: 8300 Kč

Příspěvek na živobytí – výpočet:

Částka živobytí (životní minimum): 4470 Kč + 3050 Kč = 7520 Kč

70 % z 9000 = 6300 Kč

30 % z 6300 = 1890 Kč

6300 − 1890 = 4410 Kč

Vzorec příspěvku na živobytí: výše živobytí − příjem snížený o 30 %

7520 − 4410 = 3110 Kč

Doplatek na bydlení – výpočet:

Vzorec doplatku na bydlení: (náklady na bydlení − příspěvek na bydlení) − [(příjem + příspěvek na živobytí) − částka živobytí]

(11 000 − 8300) − [(6300 + 3110) − 7520]

2700  − 1890 = 810 Kč

Paní Koudelková od státu dostane celkově 12 220 Kč (8300 + 3110 + 810).

Příklad 2

Pan Fiala žije v nájemním bytě v Praze. Náklady na bydlení činí 17 000 Kč. Pobírá podporu v nezaměstnanosti ve výši 9500 Kč. V bytě s ním žije manželka, jejíž čisté měsíční příjmy z DPP jsou ve výši 3000 Kč. Budou mít manželé nárok na doplatek na bydlení?

Příspěvek na bydlení: 13 250 Kč

Příspěvek na živobytí výpočet:

Částka živobytí (životní minimum): 4470 Kč + 4040 Kč = 8510 Kč

80 % z 9500 = 7 600 Kč

70 % z 3000 = 2100 Kč

7600 + 2100 = 9700 Kč

35 % z 9700 = 3395 Kč

9700 − 3395 = 6305 Kč

Vzorec příspěvku na živobytí: částka živobytí − příjem snížený o 35 % (Praha)

8510 − 6305 = 2205 Kč

Doplatek na bydlení výpočet:

Vzorec doplatku na bydlení: (náklady na bydlení − příspěvek na bydlení) − [(příjem + příspěvek na živobytí) − částka živobytí]

(17 000 − 13 250) − [(9700 + 2205) − 8510]

3750 − 3395 = 355 Kč

Manželé mají dohromady nárok na příspěvky od státu ve výši 15 810 Kč (13 250 + 2205 + 355).


Čtěte také:

Vypočítejte si, jak se má zvýšit váš důchod od června 2023

I ve starobním důchodu můžete žádat o příspěvek na bydlení. Co dostanete?

Jak OSVČ v režimu paušální daně dosáhnou na příspěvek na bydlení

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY