O kolik se dlužníkům zvýšily srážky ze mzdy? Porovnání s rokem 2023 v příkladech

22.01.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Kvůli snížení nezabavitelného minima zůstane dlužníkům v roce 2024 ze mzdy méně. Jak si pohoršili oproti roku 2023?

Výši celkových srážek ze mzdy ovlivňuje výše tzv. nezabavitelného minima. Hodnota nezabavitelného minima musí dlužníkovi zůstat z jeho měsíčního příjmu tehdy, pokud jsou na jeho mzdu aplikovány srážky ze mzdy.

Zdroj: Depositphotos

Faktory ovlivňující výši nezabavitelného minima

Na výši nezabavitelného minima se podílí více faktorů. Odvíjí se od aktuální hodnoty životního minima, které v roce 2024 zůstává stejné jako v roce předchozím. Dále mají vliv na výši nezabavitelné částky normativní náklady na bydlení, u kterých s koncem roku 2023 skončilo jejich mimořádné navýšení. Od roku 2024 tedy platí nižší normativy.

A právě snížení normativů mnoha lidem ubralo na příspěvku na bydlení, ale rovněž také na celkové částce, která musí zůstat dlužníkovi, pokud jsou pohledávky věřitelů uspokojovány pomocí srážek ze mzdy.

Další faktor, který ovlivňuje výši nezabavitelného minima, je také počet osob, ke kterým má povinný (dlužník) vyživovací povinnost. Do těchto osob nejsou zahrnuty jen děti, ale také manžel/ka, a to i tehdy, pokud má vlastní příjem.

Tip: Manželé vůči sobě mají vyživovací povinnost. Kdy přetrvá a alimenty „ex“ se platí i po rozvodu?

Výpočet nezabavitelné částky

Nezabavitelná částka se vypočítá jako úhrn 2/3 součtu životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení.

Pro účely výpočtu nezabavitelné částky je jako normativní náklad použita hodnota pro 1, nebo 2 osoby pro byt užívaný na základě nájemní/podnájemní smlouvy v obci s alespoň 70 000 obyvateli. Tato hodnota v roce 2024 činí 14 197 Kč (v roce 2023 byla 15 597 Kč).

K vypočtené částce se pak za každou vyživovanou osobu připočte 1/4 z nezabavitelné částky. V roce 2024 tato hodnota činí 3177 Kč (v roce 2023 to bylo 3410 Kč). Je-li však předmětem pohledávek výživné, tato částka se nepřipočte za osoby, kvůli kterým se výživné exekucí vymáhá.

Vzorec:

4860 (životní minimum jednotlivce) + 14 197 (normativní náklady na bydlení) = 19 057 Kč

2/3 z 19 057 = 12 705 Kč

Základní nezabavitelná částka podle výpočtu v roce 2024 činí 12 705 Kč. Roku 2023 činila 13 638 Kč. Oproti roku 2023 se tak snížila o 933 Kč.

Čistá mzda se po odečtení nezabavitelné částky rozdělí na třetiny, 1. třetina jde na pohledávky a 2. a 3. zůstává dlužníkovi. U přednostních pohledávek (např. výživné, daně…) jde na pohledávky i 2. třetina.

Dále také platí limit, nad který se sráží čistá mzda bez omezení, ten se vypočítá jako 1,5násobek (životního minima jednotlivce + normativních nákladů). Od roku 2024 tento limit činí 28 585,50 Kč (pro rok 2023 činí limit 30 685,50 Kč). Je-li výsledná mzda po odečtení vyšší než limit, je brána 1/3 právě z tohoto limitu.

Příklady reflektující vyšší srážky ze mzdy v roce 2024

V následujících příkladech zobrazujeme vliv snížení nezabavitelné částky na dlužníkův příjem, jestliže je krácen o srážky ze mzdy. Výpočty porovnáváme s rokem 2023, kdy ještě platilo mimořádné navýšení normativů na bydlení.

PŘÍKLAD 1

 • Čistá mzda 20 000 Kč

 • 2 děti, manželka = 3 vyživovací povinnosti = 9531 Kč

 • Nejde o přednostní pohledávku


Celková nezabavitelná částka: 12 705 Kč + 9531 = 22 236

Pro rok 2023: 13 638 Kč + 10 230 = 23 868 Kč

Z výsledku vidíme, že čistá mzda je v obou letech nižší než nezabavitelné minimum. V takovém případě nelze srážky ze mzdy u dlužníka využít.


PŘÍKLAD 2

 • Čistá mzda 29 000 Kč

 • 1 dítě, manželka = 2 vyživovací povinnosti = 6354 Kč

 • Nejde o přednostní pohledávku


Celková nezabavitelná částka: 12 705 Kč + 6354 = 19 059 Kč

Čistá mzda po odečtení nezabavitelné částky: 29 000 − 19 059 = 9941 Kč  (nepřekračuje 28 585,50 Kč) 

Srážky ze mzdy: ⅓ z  9941 = 3314 Kč

Výplata na účet = 25 686 Kč

PŘÍKLAD 2 2024 2023
Nezabavitelná částka 19 059 Kč  20 458 Kč
Srážky ze mzdy 3314 Kč  2848 Kč
Výplata na účet 25 686 Kč 26 152 Kč

PŘÍKLAD 3

 • Důchod: 18 000 Kč

 • Žádná vyživovací povinnost

 • Nejde o přednostní pohledávku


Celková nezabavitelná částka: 12 705 Kč

Čistý příjem po odečtení nezabavitelné částky = 18 000 − 12 705 = 5295 Kč  (nepřekračuje 28 585,50 Kč) 

Srážky ze mzdy: ⅓ z 5295 = 1765 Kč

Výplata na účet = 16 235 Kč

PŘÍKLAD 3 2024 2023
Nezabavitelná částka 12 705 Kč  13 638 Kč
Srážky ze mzdy 1765 Kč 1454 Kč
Výplata na účet 16 235 Kč 16 546 Kč

PŘÍKLAD 4

 • Čistá mzda 50 000 Kč

 • Rozvedený a 2 děti

 • Žádná vyživovací povinnost (dluh na výživném na děti − ¼ z nezabavitelné částky se nezapočítává)

 • Jde o přednostní pohledávku (dluh na výživném)


Celková nezabavitelná částka: 12 705 Kč 

Čistá mzda po odečtení nezabavitelné částky: 50 000 − 12 705 = 37 295 Kč − (překračuje 28 585,50 Kč o 8709,50 Kč)

Srážky ze mzdy: 1/3 z 28 585,50 Kč (maximální limit)  = 9528 × 2 (přednostní pohledávka) = 19 056 + 8709,50 Kč (zbytek) = 27 766 Kč

Výplata na účet = 22 234 Kč

PŘÍKLAD 4 2024 2023
Nezabavitelná částka 12 705 Kč 13 638 Kč
Srážky ze mzdy 27 766 Kč 26 133 Kč
Výplata na účet 22 234 Kč 23 867 Kč

Kalkulačka srážek ze mzdy pro rok 2024

 

Čtěte také:

Zvýší se znovu normativní náklady na bydlení, které ovlivňují dávky i srážky?

Na dotace pro energeticky úspornější bydlení dosáhne kvůli dvěma změnám více lidí

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: DANĚ