Vláda zvažuje omezení výchovného za děti. Jak by se to odrazilo v důchodech?

21.02.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V roce 2024 činí výchovné ke starobnímu důchodu na každé dítě 500 Kč. Materiály MPSV však počítají s omezením výchovného na první dvě děti. Z důvodu snížení výchovného bude nutné mít vyšší příjmy, aby byl důchod stejně vysoký. Vypočítejme si praktické finanční dopady.

Výchovné k důchodům se začalo vyplácet od roku 2023 fixní částkou ve výši 500 Kč za vychované dítě. Ovšem stejně jako vláda sáhla na valorizaci penzí a zbrzdila ji, chce v budoucnu omezit i tento „příplatek“.

Podle materiálů Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) by se mělo výchovné k důchodu na první dvě děti postupně snižovat. V roce 2027 by mělo činit 300 Kč, v roce 2028 potom 200 Kč a v roce 2029 již jenom 100 Kč. Snížení by se přitom týkalo pouze nově přiznaných starobních důchodů. Nárok na výchovné má jenom jeden z rodičů, zpravidla ženy. Částka výchovného je stejně vysoká při odchodu do řádného starobního důchodu i při odchodu do předčasného důchodu. Výchovné je součástí procentní výměry důchodu, a následně se tedy valorizuje.

Zdroj: Depositphotos

Nutnost vyšších příjmů pro stejně vysoký důchod 

V roce 2024 činí výchovné na dvě děti 1000 Kč, v roce 2029 by v případě úspěšného legislativního procesu u připravovaného materiálu MPSV činilo výchovné na dvě děti jenom 200 Kč, tedy o 800 Kč méně. Snížení výchovného na dvě děti tedy výrazně zvýší příjmové nároky, aby byl měsíční důchod stejně vysoký, jak si ukážeme v praktickém příkladu.

Praktický příklad

Paní Eva má osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou měsíční mzdu v současné hodnotě za odpracované roky) ve výši 42 658 Kč, což je průměrná hrubá měsíční mzda za třetí čtvrtletí roku 2023. Paní Eva získá dobu pojištění v rozsahu 45 let a odejde v roce 2024 do řádného starobního důchodu. Paní Eva má nárok na výchovné na dvě děti. Paní Evě bude přiznán měsíční starobní důchod 22 551 Kč.

Čtěte také: Kdo bude mít nárok na přiznání výchovného v roce 2024?

V případě, že by výchovné na dvě děti činilo v součtu pouze 200 Kč, potom by paní Eva musela mít při stejně vysoké době pojištění osobní vyměřovací základ ve výši 47 218 Kč, aby jí byl přiznán řádný starobní důchod ve výši 22 551 Kč.

Při snížení výchovného na dvě děti v součtu o 800 Kč by bylo nutné mít průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky vyšší o 4560 Kč, aby byl starobní důchod stejně vysoký. Snížení výchovného by tedy znamenalo značné zvýšení tlaku na příjmy v produktivním věku, aby nedošlo k poklesu starobního důchodu oproti situaci v roce 2024, kdy činí výchovné 500 Kč na každé dítě.

Tip: Důchodová kalkulačka pro rok 2024

Praktické výpočty

V následující tabulce níže máme vypočteny různé varianty, kdy je řádný měsíční starobní důchod stejně vysoký, přičemž v první variantě činí výchovné na dvě děti 1000 Kč a ve druhé variantě pouze 200 Kč. Výpočty jsou pro porovnatelnost provedeny podle výpočtové formule roku 2024. Ve všech případech se počítá s dobou pojištění v rozsahu 45 let.

Z tabulky je názorně vidět, že v procentním vyjádření nejvíce stoupá požadavek na vyšší příjem z důvodu snížení výchovného na děti žadatelům o starobní důchod s podprůměrnými příjmy. Finančně nejvíce by případné snížení výchovného dolehlo právě na občany s nízkými příjmy.

Osobní vyměřovací

základ

Doba

pojištění

Výchovné

na dvě děti

Částka starobního

důchodu

Nutnost zvýšení

 příjmu v %

20 000 Kč

45 let

1000 Kč

18 574 Kč

22,8 %

24 560 Kč

45 let

200 Kč

18 574 Kč

30 000 Kč

45 let

1000 Kč

20 329 Kč

15,2 %

34 560 Kč

45 let

200 Kč

20 329 Kč

40 000 Kč

45 let

1000 Kč

22 084 Kč

11,4 %

44 560 Kč

45 let

200 Kč

22 084 Kč

50 000 Kč

45 let

1000 Kč

23 839 Kč

13,1 %

54 560 Kč

45 let

200 Kč

23 839 Kč

60 000 Kč

45 let

1000 Kč

25 594 Kč

7,6 %

64 560 Kč

45 let

200 Kč

25 594 Kč

70 000 Kč

45 let

1000 Kč

27 349 Kč

6,5 %

74 560 Kč

45 let

200 Kč

27 349 Kč

100 000 Kč

45 let

1000 Kč

32 614 Kč

4,6 %

104 560 Kč

45 let

200 Kč

32 614 Kč

130 000 Kč

45 let

1000 Kč

37 879 Kč

3,5 %

134 560 Kč

45 let

200 Kč

37 879 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Vidíme, že žadatelka s průměrnou mzdou za odpracované roky ve výši 20 000 Kč, která získala dobu pojištění v rozsahu 45 let, má v roce 2024 přiznán starobní důchod 18 574 Kč. Při snížení výchovného na 200 Kč by bylo nutné mít průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 24 560 Kč, tedy o 22,8 % vyšší. Žadatelům o starobní důchod s nízkými příjmy by tedy citelně stouply nároky na rozhodné příjmy, aby se z důvodu snížení výchovného na děti nesnížila částka starobního důchodu.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY