Příklady a návody výpočtu exekučních srážek ze mzdy v komplikovanějších situacích

12.02.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Jak se na zaměstnancově mzdě podrobené exekuci projeví, když se změní výše nezabavitelné částky? A co se srážkami udělá, když je nařízena exekuce kvůli výživnému?

Exekuční srážky ze mzdy se provádějí z čisté částky, tedy po odečtení zálohy na daň z příjmů fyzických osob a pojistných odvodů. Z takto získané čisté mzdy zaměstnance se odečte celková nezabavitelná částka, která je součtem nezabavitelné částky na samotného zaměstnance a nezabavitelných částek na jím vyživované osoby. 

Srážky pak probíhají tzv. po třetinách ze zbytku čisté mzdy, která zůstává po odečtení celkové nezabavitelné částky. Jedna třetina z tohoto zbytku (maximálně však 1/3 z 28 586 Kč) vždy zůstává dlužníkovi.

Pokud se sráží pro nepřednostní pohledávku, zůstávají mu dvě třetiny a jedna třetina padne na úhradu dluhů. Pokud se sráží pro přednostní pohledávku, zaměstnanci zůstává právě jen jedna třetina, zatímco dvě třetiny zbytku čisté mzdy padnou na úhradu dluhu.

Zdroj: Depositphotos

Srážky pro jednu nepřednostní pohledávku v roce 2023

Ženatý zaměstnanec má 2 děti, z toho jedno z druhého manželství ve vlastní péči. Pobírá čistou mzdu 26 000 Kč. Z jeho mzdy je sráženo na úhradu jen jednoho dluhu, např. nesplaceného úvěru, což je nepřednostní pohledávka.

Celková nezabavitelná částka je součtem nezabavitelné částky na dlužníka, což bylo v roce 2023 13 638 Kč, a 3 částek na vyživovanou osobu (na manželku a na obě děti) a to bylo za rok 2023 po 3409,50 Kč, takže činí 23 866,50 Kč čili po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 23 867 Kč. Zbývá 2133 Kč, které se rozdělí na 3 třetiny po 711 Kč. Jedna třetina 711 Kč je srážena v rámci exekuce.

Dlužníkovi zůstává nezabavitelná částka 23 867 Kč + 2 × 711 Kč (dvě třetiny zbytku čisté mzdy), takže celkem 25 289 Kč. Takto se počítaly srážky ze mzdy za prosinec 2023 ještě v lednu 2024.

 

V roce 2023 (od srážek ze mzdy za měsíc leden 2023 provedených v únoru 2023 až do srážek ze mzdy za měsíc prosinec 2023 v lednu 2024)

V roce 2024 (od srážek ze mzdy za měsíc leden 2023 provedených v únoru 2024)

Nezabavitelná částka na dlužníka

13 638 Kč

12 704,67 Kč

Nezabavitelná částka na dlužníkem vyživovanou osobu 

3409,50 Kč

3176,17 Kč

Srážky pro jednu nepřednostní pohledávku v roce 2024

Nově je celková nezabavitelná částka součtem nezabavitelné částky na povinného dlužníka pro rok 2024 ve výši 12 704,67 Kč a 3 částek na vyživovanou osobu po (pro rok 2024 ve výši) 3176,17 Kč, takže činí 22 233,18 Kč čili po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 22 234 Kč.

Zbývají 3766 Kč, které se rozdělí na 3 třetiny po 1255 Kč. Jedna třetina 1255 Kč bude sražena na úhradu nepřednostní pohledávky.

Zaměstnanci zůstává nezabavitelná částka 22 234 Kč + 2 × 1255 Kč (dvě třetiny zbytku čisté mzdy) a zbytek 1 Kč vzniklý zaokrouhlováním, takže celkem 24 745 Kč. Nově tak meziročně klesla částka, která zůstává povinnému dlužníkovi, o 544 Kč a o tolik více naopak bude ze mzdy sraženo. 

Tip: Vysoká mzda v náročném povolání = vyšší výživné na dítě, ale menší podíl na výchově?

Srážky při zvýšení měsíční mzdy

Řekněme, že zaměstnanci však bylo přidáno, takže se jeho mzda zvýšila na 27 500 Kč čistého. Celková nezabavitelná částka zůstane stejně vysoká a bude nadále činit 22 234 Kč.

Po jejím odečtení však zbude více peněz, a to 5266 Kč. Tento zbytek čisté mzdy se rozdělí na tři třetiny po 1755 Kč. Jedna třetina ve výši 1755 Kč padne na srážku a placení nepřednostní pohledávky.

Zaměstnanci zůstane celková nezabavitelná částka, dvě třetiny zbytku čisté mzdy po 1755 Kč a zbytek 1 Kč vzniklý zaokrouhlováním, takže celkem 25 745 Kč. Z nárůstu čisté mzdy o 1500 Kč získá věřitel každý měsíc 500 Kč navíc a zaměstnanec 1000 Kč navíc.

Srážky při více exekucích

Představme si, že zaměstnanci je sráženo vedle nepřednostní pohledávky i pro přednostní pohledávku, např. daňový dluh nebo dluh na pojistných odvodech z předchozí samostatné výdělečné činnosti.

Na exekuční srážky padnou dvě třetiny zbytku čisté mzdy po 1755 Kč, každá třetina na jednu z pohledávek, takže celkem 3510 Kč.

Zaměstnanci zůstane jen celková nezabavitelná částka 22 234 Kč + jen jedna třetina zbytku čisté mzdy 1755 Kč + zbytek 1 Kč vzniklý zaokrouhlováním, takže celkem 23 990 Kč.

Tip: Co vědět o ročním daňovém bonusu za rok 2023 a kolik můžete dostat

Srážky pro výživné při více exekucích

Řekněme, že za této situace bude nařízena ještě exekuce kvůli placení výživného na dítě z prvního manželství, a to ve výši 3000 Kč měsíčně. A to už se nezmění jenom to, kolik třetin zbytku čisté mzdy po odečtení celkové nezabavitelné částky bude dlužníkovi zůstávat – zda dvě v případě srážení pro nepřednostní pohledávku, nebo jen jedna v případě, že je sráženo jak pro přednostní, tak nepřednostní pohledávku. Změní se i celková nezabavitelná částka, a to tak, že se sníží. Nezabavitelná částka se totiž nezapočítává na tu osobu, v jejichž prospěch probíhá exekuce na výživné. 

Celková nezabavitelná částka tak bude součtem nezabavitelné částky na samotného dlužníka a jen dvou částek na vyživované osoby (manželku a dítě z druhého manželství), takže 12 704,67 Kč a 2 × 3176,17 Kč. Bude proto ve výši celkem 19 057,01 Kč, a protože se zaokrouhluje na celé koruny nahoru, tak 19 058 Kč. Když odečteme tuto celkovou nezabavitelnou částku od čisté mzdy 27 500 Kč, zbyde 8442 Kč. Takto získanou částku je potřeba rozdělit na tři třetiny po 2814 Kč.

Dochází-li ke srážkám z třetiny zbytku čisté mzdy určené pro přednostní pohledávky, uspokojí se z ní nejprve výživné a teprve pak podle pořadí ostatní přednostní pohledávky. Pokud ovšem tato třetina nestačí k uspokojení přednostních pohledávek, převádí se část přednostních pohledávek do třetiny pro nepřednostní pohledávky. A ty jsou pak uspokojovány už ne podle toho, zda jsou přednostní, nebo nepřednostní, ale podle svého pořadí čili podle toho, který exekuční příkaz byl zaměstnavateli doručen dříve.

Takže celá jedna třetina zbytku čisté mzdy ve výši 2814 Kč padne na výživné. Z další třetiny zbytku čisté mzdy (2814 Kč) se na výživné vezme ještě zbývajících potřebných 186 Kč. Zbude 2628 Kč, které budou použity na úhradu té pohledávky, jejíž exekuce byla nařízena dříve. Zbývající pohledávka musí počkat. Na výživné a uspokojení další pohledávky tak padnou dvě třetiny zbytku čisté mzdy 5628 Kč, o které zaměstnanec přijde. Naopak mu zbude celková nezabavitelná částka 19 058 Kč a jedna třetina zbytku čisté mzdy 2814 Kč čili celkem 21 872 Kč.

Kalkulačka srážek ze mzdy pro rok 2024

 

Čtěte také:

Dluhy, penále nebo přeplatky na sociálním pojištění nově zjistíte online

Poskytování náhradního výživného se prodloužilo ze 2 let na 4 roky

Pracujete ve stavebnictví? Dlužnou mzdu vám musí uhradit i jiná firma než váš zaměstnavatel

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ