Dluhy, penále nebo přeplatky na sociálním pojištění nově zjistíte online

31.01.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Nejste si jisti, zda nemáte dluh na sociálním pojištění? Nebo o něm víte, ale zajímá vás jeho přesná výše? Jak moc se rozrostl o penále? Nově to můžete zjistit online.

Česká správa sociálního zabezpečení pokračuje v digitalizaci své agendy a nově umožňuje OSVČ zjistit dálkovým přístupem stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách. Právě díky dálkovému přístupu se sníží administrativní zátěž klientů, ale i samotného úřadu. A v neposlední řadě jde také o další z úspor na provozních výdajích, protože díky elektronickému přístupu klientů nebude nutné, aby ČSSZ rozesílala vyúčtování záloh na pojistné na důchodové pojištění.

Co všechno s novou službou zvládnete?

S novou službou od ČSSZ předně zjistíte aktuální stav všech pohledávek na pojistném, penále a pokutách osoby samostatně výdělečně činné. Díky tomu OSVČ získá jasný přehled o stavu svých nedoplatků nebo přeplatků na pojistném na důchodové pojištění včetně penále z neuhrazeného pojistného a úhrnu neuhrazených pokut, které jí byly ČSSZ uloženy.

V rámci nové služby lze také díky QR kódu provést úhradu evidovaných splatných nebo dlužných částek.

Pokud vám navíc bylo po dohodě s Českou správou sociálního zabezpečení umožněno uhradit dlužnou částku, penále a pokutu prostřednictvím splátkového kalendáře, můžete online zjistit jeho aktuální stav. Mj. lze díky službě zjistit informace o posledním zpracovaném přehledu o příjmech a výdajích, a to včetně informace o vyměřovacím základu stanoveném z přehledu, z něhož je pojistné hrazeno.

Čtěte také: Sociální pojištění OSVČ 2024 – základ a sazby pojistného

Jak a kde zjistit stav dluhu na sociálním pojištění

Zdroj: Depositphotos

 

Od kdy lze zjistit stav dluhů a pohledávek na pojistném online?

Služba byla spuštěna 14. ledna 2024. Česká správa sociálního zabezpečení navíc v tiskové zprávě na svém webu jasně upozorňuje, že stav na pojistném, penále a pokutách OSVČ bude nyní dostupný po přihlášení pouze v této nové službě ePortálu ČSSZ.

Jak se lze do ePortálu ČSSZ přihlásit?

Do ePortálu ČSSZ se přihlásíte, jedině pokud vlastníte elektronickou identitu. Přihlášení totiž proběhne přes Identitu občana, kde už si sami vyberete, jakým způsobem se budete chtít do systému přihlásit. Půjde to např. mobilním klíčem eGovernmentru, eObčankou anebo bankovní identitou. Přihlásit se bude možné ale i údaji pro přihlášení do datové schránky nebo zahraničním identifikačním prostředkem podle unijního nařízení eiDAS. ČSSZ na svém webu nabízí jasný návod včetně videa, jakými způsoby se lze přihlásit do ePortálu.

Čtěte také: K čemu vám bude nápomocná bankovní identita?

Můžu zplnomocnit jinou osobu?

Ano, v rámci přihlášení se do ePortálu ČSSZ lze zplnomocnit i jinou osobu, a to např. účetní anebo daňového poradce. Provést to lze však pouze přes elektronickou aplikaci Správa plných mocí, která je také součástí ePortálu, tudíž nejdříve se stejně musíte přihlásit do systému vy sami.

Případně lze jinou osobu ještě zplnomocnit prostřednictvím tiskopisu Plná moc k úkonům a službám ČSSZ. Zmocněná osoba pak své pověření příslušné OSSZ oznámí pomocí tiskopisu Oznámení o zmocnění k úkonům a službám ČSSZ a Úřadu práce ČR (pro zmocněnou osobu). K tomuto tiskopisu poté při prokazování přiloží plnou moc, kterou jí uložil zmocnitel.

Důležité je navíc vědět, že přestože je pověřené osobě umožněn přístup do datové schránky OSVČ, která vydala plnou moc, bude se pověřená osoba přihlašovat vždy svými vlastními identifikačními údaji.

Čtěte také: Jak založit datovou schránku a mít ji pod kontrolou

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ