Na procentuální zastoupení žen ve vedoucích orgánech společností začne dohlížet stát

12.02.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Velké obchodní společnosti v ČR budou muset začít dodržovat rovnoměrné zastoupení mužů a žen ve svých vedoucích orgánech. Cílem zákona je posílit postavení žen na trhu práce.

Na základě přijaté evropské směrnice je Česká republika povinna do svého právního řádu zakomponovat zákon o genderové vyváženosti, který povede k většímu zastoupení žen v orgánech velkých společností. Jedná se o pozice v dozorčích radách, představenstvu a případně ve správní radě.

Přijmout navrhovaná genderová opatření a usilovat o jejich dosažení musejí společnosti nejpozději do 30. června 2026. Nová opatření se mají vztahovat na takové společnosti, které mají sídlo v některém státě EU a jejichž akcie jsou v jednom nebo více členských státech přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 

Zdroj: Shutterstock

Navrhované cíle, které by měly splňovat vybrané společnosti:

  • Nejméně 40 % míst nevýkonných členů vedoucích orgánů bude muset být obsazeno ženami, nebo 
  • ženy budou zastávat nejméně 33 % všech míst ve vedoucích orgánech, ať jde o výkonné, nebo nevýkonné členy vedoucího orgánu.  
  • Společnosti, které budou dosahovat 40% podílu žen mezi nevýkonnými členy svého vedoucího orgánu, budou mít stanoveny a budou dosahovat na individuální cíle ohledně genderového složení výkonných členů vedoucího orgánu.

Za nesplnění cíle nebude obchodním společnostem hrozit postih, jelikož k němu mohly vést objektivní příčiny. Společnosti však budou muset nesplnění cíle vysvětlit orgánu dohledu, tedy České národní bance a veřejnosti.

 

Na jaké společnosti se pravidla genderové vyrovnanosti vztahovat nebudou? 

Z nové úpravy o genderové vyváženosti jsou vyňaty za určitých podmínek malé a střední podniky. Podle návrhu by pro ně přijetí pravidel představovalo nepřiměřenou zátěž.

Jedná se o podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a zároveň jejich obrat nepřesahuje 50 milionů eur.

Nová pravidla se rovněž nemají vztahovat na mikropodniky, malé a střední podniky se sídlem v členském státě, jehož měnou není euro, jestliže se částka obratu nebo roční bilanční sumy uvádí v měně tohoto státu.

Tip: Platové rozdíly mužů a žen v Česku i EU

Vybrané společnosti budou muset pravidelně informovat o počtu mužů a žen ve svých orgánech

Společnosti, kterých se nová úprava dotkne, budou muset každý rok vydávat zprávu o zastoupení mužů a žen ve svých radách. Zároveň také budou mít povinnost veřejně sdělovat opatření, která přijímají k dosažení daných cílů. Pokud cíle společnost nesplní, musí uvést důvody, které jí v tom zabraňují.

Česká republika nově bude muset také zveřejňovat seznam podniků, které již dosáhly cílů uvedených v návrhu zákona.

O jaké společnosti v ČR půjde?

V ČR jde například o akciové společnosti ČEZ, Komerční banka, Moneta Money Bank, Philip Morris ČR nebo Kofola Československo.

Tip:  Ženy průměrně proinvestují více než 1600 Kč měsíčně, vyplynulo z průzkumu investiční společnosti Amundi

Jaká pravidla by měly zmiňované společnosti aplikovat při výběru kandidátů na členy svých orgánů?

Vybrané společnosti například budou muset při výběru mezi kandidáty, kteří disponují stejnou kvalifikací, upřednostnit kandidáta nedostatečně zastoupeného pohlaví (tedy zpravidla ženu).

V případech, kdy výběr členů probíhá hlasováním akcionářů nebo zaměstnanců, budou muset společnosti zajistit, aby tito hlasující byli poučeni o těchto genderových opatřeních a případných sankcích za jejich nedodržení.

„Zákon podpoří konkurenceschopnost žen tím, že jim pomůže získat výjimečné zkušenosti, které budou moci uplatnit i jinde. Návrh tak bude mít pozitivní dopady na společenské postavení žen. Posílené postavení žen na trhu práce se může promítnout pozitivně i do oblasti slaďování soukromého a rodinného života,“ objasňuje potřebnou úpravu postavení žen na pracovištích dokument k návrhu zákona.

Nyní bude o návrhu zákona jednat vláda. Jeho navrhovaná účinnost je stanovena od 28. prosince 2024.


Čtěte také:

Světová ekonomika letos poroste jen mírně, míní investiční manažeři z Amundi

Eco, bio, fresh? Konec matení spotřebitelů: Evropská unie chce zakázat greenwashing

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ