Na které dani zaplatí OSVČ za rok 2023 nejvíce?

15.03.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Sazby daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění se liší a záleží také na dalších okolnostech, takže v praxi odvede každý živnostník a podnikatel nejvyšší sumu na jiné z těchto tří daní. Jak je to možné? Podívejme se na praktické příklady.

Sazby daně z příjmů fyzických osob za rok 2023 jsou 15 % (do daňového základu 1 935 552 Kč) a 23 % (pro daňový základ nad 1 935 552 Kč), sazba sociálního pojištění je 29,2 % a sazba zdravotního pojištění je 13,5 %. Proč ve výsledku zatěžují každého živnostníka jinak? 

Zdroj: Shutterstock

Částku daně z příjmů ovlivňují odpočty a slevy

Daň z příjmů se však vypočítává z daňového základu, který snižují daňové odpočty podle § 15 zákona o daních z příjmů, a výslednou daňovou povinnost snižují ještě daňové slevy. V případě nižšího zisku a čerpání daňového zvýhodnění na děti neplatí OSVČ nic na dani z příjmů fyzických osob, a ještě čerpají daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním na děti a vypočtenou daní z příjmů.

Pojistné se vypočítává z vyměřovacího základu

Sociální i zdravotní pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu, přičemž na výši ročního pojistného nemají vliv žádné slevy nebo odpočty. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být při výpočtu sociálního i zdravotního pojištění dodržen minimální vyměřovací základ, který se liší. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti s hrubým ziskem do limitu se sociální pojištění vůbec neplatí, při výkonu vedlejší činnosti po celý rok 2023 je limitem hrubý zisk do 96 777 Kč.

Tip: Spočítejte a odevzdejte daňové přiznání s našimi interaktivními formuláři

Paušální daň

OSVČ, které si po celý rok 2023 plnily své daňové povinnosti platbou paušální daně, mají všechny daňové povinnosti splněny právě těmito měsíčními platbami. Pro účely platby paušální daně jsou zavedena tři paušální pásma v závislosti na výši příjmu a struktuře příjmů. V paušální měsíční dani je zahrnuta platba na dani z příjmů, sociálním i zdravotním pojištění. Nejvyšší položkou je právě sociální pojištění.

Příklad 1: Nejvyšší částka na sociálním pojištění

Podnikatel Radek dosáhl za rok 2023 hrubého zisku, tj. příjmu poníženého o výdaje, ve výši 600 000 Kč. Při výpočtu daně z příjmů uplatňuje pouze slevu na poplatníka, takže roční daň z příjmů činí 59 160 Kč (600 000 Kč × 15 % − sleva na poplatníka 30 840 Kč). Sociální pojištění činí 87 600 Kč (600 000 Kč × 50 % × 29,2 %) a zdravotní pojištění činí 40 500 Kč (600 000 Kč × 50 % × 13,5 %). V praxi je nejčastější variantou, že OSVČ platí nejvíce na sociálním pojištění.

Tip: Jak vypořádat přeplatek a nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2023

Příklad 2: V paušálním daňovém režimu je nejvyšší položkou sociální pojištění

Živnostník Martin byl v roce 2023 účasten v prvním paušálním daňovém pásmu. Měsíčně platil na paušální dani 6208 Kč, přičemž z této částky bylo sociální pojištění 3386 Kč, zdravotní pojištění 2722 Kč a daň z příjmů 100 Kč. Pro OSVČ plnící si své daňové povinnosti platbou paušální daně je tak sociální pojištění nejvyšší položkou.

Příklad 3: Vedlejší činnost a nejvyšší platba na zdravotním pojištění

Paní Romana pobírala po celý rok 2023 starobní důchod a k tomu měla příjem z podnikání ve výši 225 000 Kč a výdaje uplatňuje 60% výdajovým paušálem.

Roční daňový základ tak činí 90 000 Kč (225 000 Kč − (225 000 Kč × 60 %)). Z důvodu nároku na slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci, nezaplatí paní Romana nic na dani z příjmů, neboť vypočtená daň z příjmů je nižší než sleva na poplatníka. Rovněž na sociálním pojištění neplatí nic, protože hrubý zisk je do limitu pro neplacení sociálního pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Nejvyšší daňovou položkou je pro paní Romanu zdravotní pojištění, které činí 6075 Kč (90 000 Kč × 50 % × 13,5 %).

Tip: Daňové přiznání 2024: Tohle si letos můžete odečíst od základu daně

Příklad 4: Nadstandardní zisk a nejvyšší platba na dani z příjmů

Podnikatelka Simona má hrubý zisk za rok 2023 ve výši 2 500 000 Kč. Při výpočtu daně z příjmů fyzických osob uplatňuje pouze slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč a roční daň z příjmů činí 389 317 Kč. Roční sociální pojištění činí 365 000 Kč (2 500 000 Kč × 50 % × 29,2 %) a roční zdravotní pojištění 168 750 Kč (2 500 000 Kč × 50 % × 13,5 %). Na dani z příjmů fyzických osob platí paní Simona více než na sociálním pojištění, protože část daňového základu nad 1 935 552 Kč podléhá 23% sazbě daně z příjmů fyzických osob.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ