Předčasní důchodci a daňové přiznání za rok 2023

25.03.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


I když je výdělek předčasných důchodců do dosažení řádného důchodového věku značně omezen, budou mít za rok 2023 mnozí předčasní důchodci povinnost podat daňové přiznání. Jaké jsou nejčastější důvody? Kdy se předčasným důchodcům vyplatí dobrovolné podání daňového přiznání?

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Když předčasný důchodce takový příjem má, nenáleží mu za období pobírání tohoto příjmu výplata předčasného důchodu.

V následujících praktických příkladech se zaměříme na situace, kdy předčasní důchodci splňovali příjmovou podmínku, a přesto podávají za rok 2023 daňové přiznání.

Zdroj: Depositphotos

Nárok na vratku srážkové daně z dohody o provedení práce

Pan Tomáš byl po celý rok 2023 v předčasném důchodu a přivydělával si na dohody o provedení práce pro více zaměstnavatelů, ve většině měsíců i současně. Hrubá měsíční odměna z každé dohody o provedení práce byla vždy 10 000 Kč a méně. Z žádné měsíční dohody tedy nevznikala povinnost platit sociální pojištění.

Pan Tomáš měl prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele, u dalších nikoliv. Slevu na poplatníka uplatňoval v každém měsíci vždy u jedné dohody, z další dohody byla odvedena 15% srážková daň. Celkovou hrubou odměnu za rok 2023 má ve výši 200 000 Kč. Na srážkové dani odvedl během roku 12 000 Kč.

Pan Tomáš si podá dobrovolně daňové přiznání za rok 2023, ve kterém uplatní slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč. Slevu na poplatníka v plném rozsahu čerpají i předčasní důchodci. Vypočtená daň z příjmů za rok 2023 je 30 000 Kč (200 000 Kč × 15 %) a sleva na poplatníka sníží daň z příjmů až do nuly a zaplacená daň během roku ve výši 12 000 Kč je daňovým přeplatkem, který pan Tomáš obdrží po podaném daňovém přiznání.

Tip: Spočítejte a odevzdejte daňové přiznání s našimi interaktivními formuláři

Platba daně z příjmů kvůli pasivním příjmům

Paní Irena byla po celý rok 2023 v předčasném důchodu a současně měla vysoké zdanitelné pasivní příjmy podle § 8 zákona o daních z příjmů (kapitálové příjmy) a podle § 9 zákona o daních z příjmů (příjmy z nájmu). Z pasivních příjmů se neplatí sociální pojištění, takže předčasní důchodci mohou mít libovolně vysoké pasivní příjmy a současně pobírat předčasný důchod.

Daňový základ paní Ireny z pasivních příjmů činí 600 000 Kč. V daňovém přiznání uplatní pouze slevu na poplatníka. Vypočtená roční daň z příjmů činí 59 160 Kč (600 000 Kč × 15 % − 30 840 Kč). I předčasní důchodci mohou v praxi platit takto vysokou roční daň z příjmů.

Tip: Zvýšení řádného a předčasného důchodu prací v příkladech

Nulová daň z příjmů z podnikání

Pan Rudolf byl po celý rok 2023 v předčasném důchodu a podnikal. Hrubý zisk, tj. příjem ponížený o výdaje, má ve výši 90 000 Kč. V případě, že je hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti za celý rok 2023 do 96 777 Kč, neplatí se sociální pojištění. Předčasní důchodci tedy mohou podnikat, ale s omezeným ziskem. Pan Rudolf příjmovou podmínku splnil a po celý rok 2023 mohl pobírat zisk z podnikání a předčasný důchod.

Na dani z příjmů nezaplatí pan Rudolf za rok 2023 nic, neboť sleva na poplatníka je vyšší než vypočtená daň z příjmů. Daňové přiznání však musí pan Rudolf podat, neboť má zdanitelné příjmy vyšší než 50 000 Kč za rok 2023.

Nárok na vratku daně ze zaměstnání

Paní Marta odešla v srpnu 2023 do předčasného důchodu. V měsících září až prosinci 2023 tedy neměla rozhodné zdanitelné příjmy, u kterých by uplatnila poměrnou měsíční částku slevy na poplatníka ve výši 2570 Kč. Paní Marta si dobrovolně podá za rok 2023 daňové přiznání, ve kterém uplatní slevu na poplatníka v plném ročním rozsahu 30 840 Kč, bez ohledu na počet měsíců zaměstnání během roku 2023.

Vzhledem k tomu, že na daňových zálohách zaplatila paní Marta během roku 2023 přes 30 tisíc korun, vznikne paní Martě nárok na daňový přeplatek ve výši 10 280 Kč (4 měsíce × poměrná sleva na poplatníka 2570 Kč).

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY