Většina obcí požaduje zaplacení poplatku za psa do konce března

06.03.2024 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Už jen pár dní mají držitelé psů na to, aby zaplatili povinné poplatky obcím. To, zda obec vybírá poplatky za psy, lze nalézt v obecních vyhláškách, které jsou k nalezení na webových stránkách obcí.

Do konce měsíce, tedy do 31. března, mají držitelé psů čas na to, aby zaplatili obcím za psa. Povinnost platby se vztahuje na občany s trvalým pobytem v dané obci (případně se sídlem v dané obci), kteří jsou držiteli psů starších 3 měsíců a jejichž obec poplatky vybírá. 

Zákon o místních poplatcích umožňuje obcím vybírat některé druhy poplatků. Tyto poplatky slouží obci jako náhrada nákladů za poskytování služeb občanům. Konkrétně peníze vybírané od držitelů psů poslouží obci k úhradě nákladů na udržování čistého veřejného prostranství (sáčky a koše na exkrementy a podobně). Zavedení povinných poplatků může rovněž sloužit k regulaci počtu psů v dané obci.

Povinnosti se vztahují na držitele psů, nikoliv na jejich majitele. Zákon tak předchází situacím přepisování psů na jiné osoby bydlící na vesnicích, kde jsou poplatky za psy nižší.

Zdroj: Pixabay

Výběr poplatků za psa je pro obce dobrovolný

Výběr poplatků za psa není pro obce povinný. Avšak většina obcí svého práva využívá. Povinnost platby poplatků zavádí obec obecně závaznou vyhláškou

V této vyhlášce dále stanoví sazbu poplatku, lhůtu pro podání ohlášení zvířete a také splatnost poplatku. Dále si může obec sama specifikovat další osvobození od poplatků nad rámec zákona.

Tip: Povinná centrální evidence psů se spustí nejspíš až v příštím roce. Systém zatím není připraven

Do kdy je nutné uhradit poplatek za psa?

Zákon nijak obcím nestanovuje datum, do kdy se poplatek za psa musí uhradit. Obce si toto datum nastavují ve svých závazných vyhláškách. Ve většině případů je však splatnost poplatku stanovena na 31. března kalendářního roku.

 

Jak se k poplatkům za psa přihlásit?

Držitelé psů musejí zvíře nahlásit obecnímu úřadu (správci poplatku) nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se na ně povinnost poplatků začala vztahovat. Tedy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se jejich pes stal starším 3 měsíců, nebo 15 dnů ode dne, kdy si pořídili psa staršího 3 měsíců. Při ohlášení na obecním úřadě uvede poplatník základní identifikační údaje. 

Pro ohlášení si s sebou stačí vzít občanský průkaz nebo další doklady, pokud se na držitele psa vztahují nějaká osvobození.

Případné změny, které nastanou po tomto ohlášení, je držitel psa povinen hlásit nejpozději do 15. dne poté, co nastaly.

Tip: V jakých českých městech zdraží svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2024?

Jak vysoké jsou poplatky za psa?

Zákon o místních poplatcích uvádí pouze nejvyšší možné hranice poplatků vybíraných obcemi v ČR. Konkrétní sazbu si stanovují obce ve svých vyhláškách. Poplatky se hradí za kalendářní rok.

Obce stanovují často vyšší poplatky za psy v bytových domech. Maximální výši poplatků uvádíme v tabulce.

Počet psů / věk držitele

Maximální výše poplatku / rok

1 pes

až 1500 Kč

Za druhého a každého dalšího psa

až 2250 Kč

Osoba starší 65 let

až 200 Kč

Za druhého a každého dalšího psa u osob starších 65 let

až 300 Kč

Zdroj: Zákon o místních poplatcích

V případě kratší poplatkové povinnosti se hradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu měsíců, kdy psa poplatník držel.

Osoba, která v kalendářním roce dosáhne 65 let, platí sníženou hranici poplatku až od 1. ledna následujícího kalendářního roku.

Tip: Češi se mají odnaučit házet PET láhve a plechovky do kontejnerů. Vybírat je budou sběrná místa

Kdo je od poplatků osvobozen?

Od poplatků jsou osvobozeni tito občané:

  • Nevidomé osoby, které jsou považované podle zákona o sociálních službách za osoby závislé na pomoci jiné osoby,
  • osoby, které jsou držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a
  • osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
  • osoby provozující útulek pro zvířata a
  • osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Nezaplacení poplatku včas může vést až k exekuci

Obec k úhradě poplatků nevyzývá držitele psů upozorněním do schránky. Jestliže však držitel psa nezaplatí do vyhláškou stanovené lhůty, vyměří mu obecní úřad poplatek zvlášť s náhradní dobou splatnosti. Poplatky mohou obecní úřady zvýšit až na trojnásobek. Pokud ani tak držitel za psa nezaplatí, může po něm obec vyžadovat poplatek prostřednictvím exekuce.


Čtěte také: 

Musíte platit v nájmu poplatky za komunální odpad, když na adrese nemáte trvalé bydliště?

Kde pořídit svůj první bitcoin? Poradíme, na jakou otázku byste si předtím měli odpovědět

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ