Do kdy musí OSVČ odevzdat přehledy na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu?

22.03.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Do kdy musejí OSVČ odevzdat přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023 na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu? Jaký je nejzazší termín pro podání přehledů v roce 2024? Jak odevzdat přehledy na ČSSZ a zdravotní pojišťovny? Stačí opravdu pouze pár kliků?

OSVČ jsou po odevzdání daňového přiznání povinny odevzdat přehled o příjmech a výdajích do jednoho měsíce od podání daňového přiznání.

U České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) má vliv na termín podání přehledu o příjmech a výdajích samotné datum odevzdání daňového přiznání.

Většina OSVČ bude muset odevzdat daňové přiznání v elektronické formě, protože jim byly loni zřízeny datové schránky. Podívejte se, jaké jsou nejzazší termíny pro podání daňového přiznání i přehledů o příjmech a výdajích.

Jaké jsou nejzazší termíny pro podání daňového přiznání?

Termíny pro odevzdání daňového přiznání za rok 2023 jsou tři, záleží na tom, jakou formou jej podáváte:

Typ daňového přiznání Termín, do kterého je nutné přiznání odevzdat
Listinné 2. dubna 2024 (úterý)
Elektronické 2. května 2024 (čtvrtek)
S daňovým poradcem /
nařízeným auditem
1. července 2024 (pondělí)

Elektronická forma je velmi pohodlná a pro vlastníky datových schránek povinná.

Daňové přiznání lze snadno podat elektronicky přes webové stránky Finanční správy či portálu Moje daně. Do portálu je možné se přihlásit např. pomocí Identity občana (např. bankovní identity, eObčanky, služby mojeID či Mobilním klíčem eGovernmentu) nebo e-mailem s elektronickým podpisem či přímo datovou schránkou.

Stáhněte si přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2023

Jaký typ přiznání potřebujete Interaktivní XLZ
Uplatňuji paušál stáhnout
Vedu účetnictví stáhnout
Mám více zdrojů příjmu stáhnout
Jsem pouze zaměstnanec stáhnout

Do kdy odevzdat přehledy na ČSSZ?

Termíny pro podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2023 na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ):

  • 2. května 2024, pokud bylo daňové přiznání podáno OSVČ či daňovým poradcem ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období, bez ohledu na to, zda bylo podáno elektronicky, či v papírové podobě,
  • 3. června 2024 (prodloužená lhůta), pokud OSVČ podala daňové přiznání elektronicky po 1. 4. 2024,
  • 1. srpna 2024, pokud daňové přiznání podal daňový poradce po 1. 4. 2024.  

Elektronický přehled o příjmech a výdajích za rok 2023 můžete vyplnit na ePortálu České správy sociálního zabezpečení.

Do kdy odevzdat přehledy na vaši zdravotní pojišťovnu?

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2023 je na vaši zdravotní pojišťovnu nutno odevzdat do jednoho měsíce od podání daňového přiznání.

Forma přehledu závisí na tom, jakou zdravotní pojišťovnu máte.

Termíny jsou u zdravotních pojišťoven následující:

  • OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání za rok 2023 – podávají přehled OSVČ do 8. 4. 2024.
  • OSVČ, kterým nezpracovává daňové přiznání za rok 2023 daňový poradce – podávají přehled OSVČ do 2. 5. 2024.
  • OSVČ, které nepodaly daňové přiznání do 2. 4. 2024 a následně ho do 2. 5. 2024 podaly elektronicky – podávají přehled OSVČ do 3. 6. 2024.
  • OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání za rok 2023 daňový poradce – podávají přehled OSVČ do 1. 8. 2024.
  • OSVČ, které byly po celou dobu podnikání v roce 2023 přihlášeny v režimu paušální daně a splnily jeho podmínky, přehled nepodávají. 

U největší české pojišťovny, VZP, můžete přehled odevzdat například osobně na vytištěném formuláři, můžete ho zaslat poštou, e-mailem nebo prostřednictvím ePodatelny či přes datovou schránku. Možnosti u dalších zdravotních pojišťoven jsou podobné.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Přehled můžete podat elektronicky prostřednictvím interaktivního formuláře k podání přehledu za rok 2023 VZP, můžete jej rovněž vytisknout a podat ve fyzické podobě.

Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)

Přehled pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu lze podat elektronicky prostřednictvím Interaktivního formuláře k podání přehledu za rok 2023 VOZP, nebo si jej vytiskněte a odevzdejte fyzicky.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Informace i interaktivní formulář přehledu pro ČPZP či verzi přehledu pro tisk najdete na stránkách České průmyslové pojišťovny.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

Interaktivní formulář k podání přehledu za rok 2023 OZP můžete vyplnit elektronicky či vytisknout pro fyzické podání.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)

Interaktivní formulář k podání přehledu za rok 2023 ZPŠ k vyplnění elektronicky i k tisku nabízí ZPŠ na svých stránkách.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZP MV ČR)

Vyplňte Interaktivní formulář k podání přehledu za rok 2023 ZP MV ČR na stránkách ZP MV ČR anebo si jej vytiskněte a odevzdejte fyzicky.

RBP, zdravotní pojišťovna (dříve Revírní bratrská pokladna)

Rovněž RBP, zdravotní pojišťovna nabízí možnost vyplnění přehledu za rok 2023 RBP elektronickou i fyzickou formou.

Změna zdravotní pojišťovny v polovině roku = 2 přehledy

Pozor, při změně zdravotní pojišťovny od 1. července 2023 musí OSVČ odevzdat přehled za rok 2023 na starou i novou zdravotní pojišťovnu. Daňový základ je v takových případech u obou zdravotních pojišťoven shodně vysoký.

Kdy si změnit výši záloh a zaplatit případný nedoplatek na pojistném?

Po zaslání přehledu je nutné do 8 dnů zaplatit případný nedoplatek na pojistném. Nově stanovenou výši záloh je nutné začít platit ihned po odevzdání přehledu.

V případě hrazení minimálních povinných záloh, jejichž výše letos výrazně vzrostla, je nutné platit vyšší zálohy již od ledna, jak na zdravotní pojišťovnu, tak na OSSZ.

 

Jaké hrozí sankce, pokud zapomenete přehled odevzdat?

Jestliže neodevzdáte přehledy včas, budete vyzváni, abyste tuto povinnost splnili. Za pozdní odevzdání nebo za neodevzdání přehledu na ČSSZ či zdravotní pojišťovnu pak hrozí pokuta až 50 000 Kč.

Zdroj: Depositphotos

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DANĚ