Psychotesty žadatele o zbrojní průkaz zatím nečekají, prodejci ale mají hlásit podezřelé zákazníky

26.03.2024 | , Finance.cz
Spotřebitel


V návaznosti na tragickou střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy připravilo Ministerstvo vnitra návrh zákona, který by měl regulovat držení zbraní už před začátkem roku 2026, kdy má vejít v účinnost již dříve schválená novela o zbraních a střelivech.

Již v průběhu ledna byla Poslaneckou sněmovnou schválena novela zákona o zbraních a střelivu. Avšak projednaná verze, která se připravovala ještě před tragickou událostí, má vejít v účinnost kvůli náročné digitalizaci centrálního zbraňového systému až od roku 2026. 

Součástí již schváleného zákona je například zkrácená lhůta pravidelných lékařských prohlídek pro držitele zbrojních průkazů z 10 na 5 let. Tato novinka však vejde v účinnost rovněž až od výše zmíněného roku 2026.

Z toho důvodu MVČR připravilo návrh zákona, který do této doby účinnosti nového zákona o zbraních a střelivu zrychleně zavede opatření, která nejsou náročná na jejich zavedení do praxe tak, aby bylo možné co nejdříve eliminovat nebezpečí ozbrojených útoků.

Ministerstvo vnitra diskutovalo s odborníky o těchto opatřeních:

Další opatření ve zbraňové legislativě mají být navrhována na základě diskuzí odborníků a analýzy tragického útoku.

Zdroj: Shutterstock

Návrh na požadavek povinných psychotestů u nových žadatelů o zbrojní průkaz neprošel 

Ministerstvo vnitra diskutovalo s odborníky o možném zavedení psychotestů pro nové žadatele o zbrojní průkaz. Podle odborníků z řad psychologů však není možné takové opatření v praxi realizovat, a to i z důvodu nedostatku psychologů v ČR. Návrh, který vznikl na politické úrovni, tak nebude zahrnut do nové legislativy o zbraních a střelivu.

V současné době existuje vyhláška č. 493/2002 Sb. o psychických nemocích a poruchách, která znemožňuje nebo omezuje těmto osobám vlastnit zbrojní průkaz.

Vláda tak bude apelovat na důsledné dodržování vyhlášky v praxi, jak také uvádí v návrhu zákona. Poskytovatelům zdravotních služeb má být rovněž do budoucna poskytnuta informace, zda je daný pacient držitelem zbrojního průkazu. Tuto změnu by měl přinést zákon o elektronizaci zdravotnictví.

Díky tomuto opatření budou moci lékaři při zjištění psychické poruchy pacienta, která znemožňuje držení zbrojního průkazu, nahlásit tuto informaci jeho posuzujícímu lékaři.

Tip: Od 1. dubna bude pro agresivní řidiče povinný terapeutický program. Stát bude 11 tisíc korun

Prodejci zbraní a střeliva budou muset hlásit podezřelé obchody

Podnikatelé v oblasti zbraní a střeliv budou muset nahlašovat policii podezřelé jednání svých zákazníků. Toto opatření má vést k včasnému zachycení potenciálně nebezpečné osoby a znemožnění jejího požadavku na získání legálně držené zbraně.

„Aktuálně již je v Centrálním registru zbraní, ve kterém držitelé zbrojních licencí standardně převody zbraní a střeliva ohlašují, vystavena „červená dlaždice“ s výzvou k neprodlenému informování Policie ČR v případech, kdy lze uskutečněný převod zbraně nebo střeliva nebo neuskutečněný pokus o takový převod požadovat za podezřelý,“ vysvětluje aktuální stav důvodová zpráva návrhu zákona.

Prodejci zbraní a střeliva si tak budou muset více všímat svých zákazníků a jejich obchodů. Návrh zákona nepředpokládá, že by se kvůli novele podnikatelům náklady zvýšily. Avšak pokud nesplní ohlašovací povinnost, bude podnikateli uložena správní sankce.

Tip: Češi se mají odnaučit házet PET láhve a plechovky do kontejnerů. Vybírat je budou sběrná místa

Zadržení nebezpečné osoby ze strany Policie ČR

Policie ČR bude moci zadržet zbraně a střelivo osobě, o které získá informaci, že by mohla představovat vážné riziko pro vnitřní bezpečnost.

Díky tomuto opatření má být znemožněn přístup podezřelým osobám ke zbraním podléhajícím povinné registraci a zbraním kategorie C-I.

K odebrání bude přistoupeno před zahájením trestního nebo přestupkového řízení. Nebo tehdy, když je zapotřebí na základě dalšího získávání informací případnou hrozbu vyloučit, nebo potvrdit.

Odebírat bude moci Policie ČR nejen zbraně a střelivo, ale rovněž také zbrojní průkaz a další dokumenty, které opravňují jejich majitele k nakládání se zbraněmi.

Návrh zákona, který zrychleně uděluje povinnost hlášení podezřelých osob ze strany prodejců a možnost policie zajistit zbraně u potenciálně nebezpečných osob, má vejít v účinnost již od 1. července 2024.

 

Čtěte také:

Vstupní pracovnělékařské prohlídky již nebudou povinné u prací, které nejsou rizikové

S protesty zemědělců nesouhlasím. Za problémy si můžou sami, říká malý farmář

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: Spotřebitel