Vstupní pracovnělékařské prohlídky již nebudou povinné u prací, které nejsou rizikové

21.03.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Už v příštím roce by nemusely být povinné vstupní pracovnělékařské prohlídky u prací, které nespadají do rizikových kategorií. Počítá s tím návrh zákona, který Ministerstvo zdravotnictví poslalo do připomínkového řízení.

Již v minulém roce vláda odsouhlasila Antibyrokratický balíček II, jehož úkolem je zrušit nadbytečné právní úkony pro podnikatele a fyzické osoby. Obsah balíčku jsme již zmínili v našem loňském článku poté, co byl schválen.

Na základě tohoto balíčku byly již například od 1. července 2023 zrušené potravinářské (zdravotní) průkazy, které fungovaly spíše jako formalita a nijak nezaručovaly zdravotní způsobilost jejich majitelů.

Prostřednictvím návrhů zákonů se postupně ruší další byrokratická a zbytečná opatření. Jedním z nich je také návrh Ministerstva zdravotnictví, který upravuje také dosud povinné vstupní pracovnělékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání.

Zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání podstupují v souvislosti s přijetím do zaměstnání a následným setrváním v něm vstupní a periodické pracovnělékařské prohlídky u lékaře, se kterým má daný zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u lékaře, u kterého je registrován sám zaměstnanec či uchazeč o zaměstnání.

Zdroj: Shutterstock

Periodické prohlídky byly u nerizikových prací již zrušeny

V rámci prvního Antibyrokratického balíčku byly již od 1. ledna 2023 zrušené periodické pracovnělékařské prohlídky pro práce zařazené do 1. a 2. kategorie rizikovosti. V těchto kategoriích se nacházejí práce, jejichž výkon nepředstavuje pro zaměstnance větší zdravotní riziko. Zůstaly však dobrovolné. Vyžádat si je může jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. 

Ministerstvo zdravotnictví po tomto kroku připravovalo také návrh na zrušení vstupních pracovnělékařských prohlídek. Nyní byl návrh na jejich zrušení zaslán na vládu. 

Pro koho skončí povinné vstupní pracovnělékařské prohlídky?

Nová právní úprava má sjednotit postup u periodických a vstupních pracovnělékařských prohlídek. V současné době probíhají vstupní prohlídky povinně bez ohledu na zařazení práce do příslušné kategorie rizikovosti.

Tato povinnost by se však měla od roku 2025 zrušit, a to u 1. a 2. kategorie rizikovosti podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Cílem návrhu je snížit administrativní zátěž zaměstnavatelů i posuzujících lékařů.

„Změnu zákona vítám. Jsem pro zrušení. Takřka neexistuje stav, který by vedl k nezpůsobilosti pracovat v první kategorii rizikovosti. Lékařům tato změna umožní věnovat se smysluplnější činnosti – prevenci, diagnostice a léčbě onemocnění,“ uvedl pro redakci Finance.cz MUDr. Petr Hess, praktický lékař působící na klinice v Brně.

Vstupní prohlídky zůstanou nadále na dobrovolné bázi

I přesto, že se povinnost vstupních prohlídek zruší u první a druhé kategorie rizikovosti, zůstane pro ně nadále dobrovolnost. Zaměstnavatel nebo uchazeč o zaměstnání si vstupní prohlídku mohou vyžádat.

„Uvedená změna reflektuje i časové možnosti registrujících poskytovatelů, a proto je zrušena jejich povinnost provést pracovnělékařskou prohlídku, posouzení zdravotní způsobilosti k práci a vydat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci. To bude na dobrovolné bázi,“ uvádí v návrhu důvodová zpráva.

Tip: Do 2 let skončí amalgámové plomby. Kolik si připlatíte za zubní výplně?

Pokud uchazeč vstupní prohlídku na žádost zaměstnavatele odmítne, bude se považovat za zdravotně nezpůsobilého

V případě, že zaměstnavatel vstupní prohlídku bude vyžadovat, zůstane také povinností uchazeče o zaměstnání, aby ji absolvoval. Pokud se uchazeč na prohlídku nedostaví, bude počítán jako zdravotně nezpůsobilý k dané práci. Tento princip také platí pro ostatní uchazeče, jejichž práce spadá do rizikových kategorií (třetí a čtvrté).

O vstupní prohlídku může rovněž požádat také uchazeč o zaměstnání

Stejné právo požadovat vstupní prohlídku má také uchazeč o zaměstnání. Zaměstnavatel je povinen jeho požadavku vyhovět a vystavit žádost o provedení prohlídky.

Nově tak budou zaměstnanci bez provedené vstupní prohlídky považováni za zdravotně způsobilé k výkonu práce, do které byli zařazeni, a to až do té doby, dokud nebude prokázán opak – tedy do doby, než bude vydán zdravotní posudek, který by znemožňoval provádění dosavadní práce.

O návrhu zákona bude v nejbližších dnech jednat vláda. Datum účinnosti zákona je navrženo na 1. ledna roku 2025, kdy by měly povinné vstupní pracovnělékařské prohlídky skončit.


Čtěte také:

Zruší se zákaz prodeje u státních svátků? Poslanci ODS přišli s návrhem

Rodinný byznys, který voní lesem. Mastí ze smůly se léčilo několik generací

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ