Předdůchodci a zdravotní pojištění v příkladech

19.04.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Během čerpání předdůchodu je možné dál pracovat nebo podnikat. Jaké důsledky má pobírání předdůchodu na výpočet zdravotního pojištění? Proč nemohou být předdůchodci osoby bez zdanitelných příjmů? Podívejme se v praktických příkladech, jak platí zdravotní pojištění předdůchodci.

Při vybírání předdůchodu čerpáte vlastní naspořené peníze ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Pro legislativní výhody předdůchodu je nutné, aby měsíční částka předdůchodu činila alespoň 30 % aktuální průměrné mzdy.

Předdůchod je možné začít pobírat nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku muže vašeho ročníku narození a předdůchod se pak musí pobírat alespoň dva roky. Jak se liší povinnosti ohledně zdravotního pojištění u předdůchodců?

Zdroj: Depositphotos

Měsíční příjem pouze formou předdůchodu

Pan Radim odešel do předdůchodu. Aktuálně nemá žádný jiný příjem kromě předdůchodu. Pan Radim se chce pobíráním předdůchodu vyhnout odchodu do trvale kráceného předčasného důchodu a plánuje až řádný starobní důchod. Pro účely zdravotního pojištění je pan Radim státním pojištěncem. Jednou z hlavních výhod předdůchodu je vyřešení pojistného vztahu u zdravotní pojišťovny.

Předdůchodci tedy nemohou být pro účely placení zdravotního pojištění osobou bez zdanitelných příjmů s povinností platby měsíčního zdravotního pojištění ve výši 2552 Kč.

Tip: Deset nepravd o předdůchodu

Brigáda v předdůchodu

Paní Alice je v předdůchodu a nyní má možnost si přivydělat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 9000 Kč. Během předdůchodu je možné mít libovolné příjmy, což je jeden ze zásadních rozdílů oproti předčasnému důchodu. Paní Alice nebude z dohody o provedení práce platit zdravotní pojištění, protože hrubá odměna je do limitu pro neplacení a současně bude mít pobíráním předdůchodu vyřešen svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny.

 

Zkrácený úvazek bez dopočtu do minima

Předdůchodce Pavel začal pracovat na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 17 000 Kč. Standardně musí být zdravotní pojištění vypočteno vždy alespoň z minimální mzdy, v roce 2024 z částky 18 900 Kč, přičemž zaměstnavatel vždy odvádí na zdravotním pojištění 9 % z hrubé mzdy zaměstnance a dopočet do minima jde na vrub zaměstnance. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší než 18 900 Kč mají tedy vyšší efektivní sazbu zdravotního pojištění než 4,5 %, výjimkou jsou státní pojištěnci, což je i případ pana Pavla. Vzhledem k tomu, že je předdůchodcem a státním pojištěncem, je mu z hrubé mzdy sraženo 765 Kč (17 000 Kč × 4,5 %).

Práce za průměrnou mzdu

Paní Andrea odešla do předdůchodu a následně obdržela zajímavou pracovní nabídku s hrubou mzdou 43 000 Kč, na kterou nakonec přistoupila. Paní Andrea zaplatí na zdravotním pojištění stejnou částku jako ostatní zaměstnanci s hrubou mzdou 43 000 Kč. U takto vysoké hrubé mzdy není žádné legislativní zvýhodnění pro výpočet. Částka zdravotního pojištění sraženého z hrubé mzdy bude tedy činit 1935 Kč (43 000 Kč × 4,5 %).

Čtěte také: Zdravotní pojištění u zaměstnanců 2024

Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Pan Roman pobíral po celý rok 2023 předdůchod a současně k tomu vykonával samostatnou výdělečnou činnost. Výkon samostatné výdělečné činnosti v předdůchodu se považuje pro účely placení zdravotního pojištění za výkon vedlejší činnosti, stejně jako je tomu v případě čerpání řádného nebo předčasného důchodu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jak by tomu bylo při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Roční zdravotní pojištění se vypočítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu, tedy poloviny daňového základu. To přináší značnou úsporu na zdravotním pojištění zejména při nižším zisku. Pan Roman měl hrubý zisk za rok 2024 ve výši 200 000 Kč a zdravotní pojištění za rok 2023 činí tedy 13 500 Kč (200 000 Kč × 50 % × 13,5 %).

Spočítejte si svůj důchod v naší kalkulačce

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY