Jak neudělat chybu při investování? Nesledujte jen výnos, radí portfolio manažerka Amundi

19.04.2024 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Vysoká inflace znehodnocující úspory, nejistoty kolem budoucnosti starobních důchodů i široká nabídka investičních příležitostí, to vše Čechy nutí přemýšlet nad investováním. Jaké otázky si položit, než začnete odkládat peníze? Jakým chybám se vyhnout při investování do podílových fondů? Na tyto otázky odpovídá Markéta Jelínková, portfolio manažerka společnosti Amundi.

Inflace, zvyšující se finanční gramotnost (nejen) mladší generace i nejistoty ohledně důchodů, to jsou faktory, proč se v tuzemsku zvyšuje procento lidí, kteří nechtějí jen spořit, ale rozhodli se investovat. Možností je spousta, jednou z nejběžnějších a pro začátečníky také relativně bezpečnějších je využití podílových fondů. Nicméně je nutné se vyhnout některým chybám. Které jsou nejčastější, osvětlila portfolio manažerka společnosti Amundi Markéta Jelínková.

Markéta Jelínková, portfolio manažerka společnosti Amundi

Zdroj: Amundi, se svolením autora

Jaké otázky by si měl začínající investor položit před tím, než začne investovat?

Před začátkem investování je nutné si vyhodnotit, co od investice očekáváte. Další otázkou je, na jak dlouho můžete a chcete finance odložit, aniž byste je musel předčasně vybrat a riskovat místo výnosu znehodnocení investice. Musíte tedy zvážit délku investičního horizontu. Dále je to vztah investora k riziku, zda je ochoten akceptovat riziko, zda se jedná opravdu o konzervativního investora, nebo zda je dynamičtější. Poslední otázkou je, jestli rozumím investování, nebo jestli si raději nechám poradit od odborníků. S tím také souvisí otázka času a kolik ho jsem ochoten investování věnovat (k učení, sledování trhů atp.).

S tím souvisí fungování samotných podílových fondů, pod kterým si lidé často představují odlišné věci?

Podílové fondy jsou nejobvyklejší nástroj pro investování volných peněžních prostředků. Investorovi nebo podílníkovi umožňují investovat do diverzifikovaných portfolií, která jsou spravována profesionály, investiční společností. Tato forma kolektivního investování umožní stát se podílníkem desítek až stovek akciových společností, až stovek globálních firem, čímž se zároveň diverzifikuje (rozprostře) riziko. Je to vhodná volba pro dlouhodobé investice i pro pravidelné investování menších částek.

Teď se podívejme na chyby při investování, existuje něco jako zaručený vysoký výnos?

U investování do podílových fondů neexistuje záruka vysokého výnosu (neexistuje totiž záruka jakéhokoli výnosu). Jestliže vám toto investiční aplikace či poradce slibuje, tak zpozorněte a raději zvolte jinou společnost. Na trhu se pohybuje celá řada „podvodníků“ i společností s férovým jednáním, takže v tomto případě bych opravdu vsadila na renomovaného správce financí.

Jak si ovšem zvolit investiční společnost? Sledováním historické výkonnosti fondu?

Historická výkonnost fondu je snadno dostupný ukazatel, který ale není zárukou budoucího vývoje, i když to k tomu často svádí. Neznamená to, že pokud se rozhodnete investovat podle tohoto ukazatele, máte záruku, že se daný fond či trh bude podobně vyvíjet i do budoucna. Podle toho ukazatele bych si investiční společnost nevybrala. Vsadila bych na její historii a dobré jméno. Důležitá je i poplatková struktura. Je potřeba si uvědomit, že není rozhodující jen výška výnosu, ale je potřeba vnímat poměr výnosu a rizika. Je vhodné nesázet na jednu kartu, naopak důležitá je diverzifikace, obzvláště pro nezkušeného či méně zkušeného investora.

S rizikem je spojená i rozkolísanost trhu, kdy při propadu řada investorů sbalí finance a vystoupí z fondu…

Úlek i útěk jsou přirozené reakce člověka. Proto je důležité si uvědomit, že na trhy působí faktory, které lze velmi špatně predikovat. Jedná se o různé neočekávané události, jako například geopolitická situace. Ty se objevovaly, objevují a objevovat budou. Z toho důvodu je důležitá délka investičního horizontu a určitý klid při investování. Výkyvy trhu jdou ruku v ruce s určenou délkou investičního horizontu. Je nesmysl investovat do dynamičtějších, rizikovějších aktiv s vyšší volatilitou, když víte, že budete peníze za půl roku potřebovat. Můžete se při prodeji snadno dostat do pro vás nevhodné fáze cyklu. Úplně jiná situace je při investičním horizontu například 10 let, kdy výkyvy trhu s odstupem mohou působit téměř bezvýznamně.

Tip: Ženy průměrně proinvestují více než 1600 Kč měsíčně

Co jsou to podílové fondy?

Podílové fondy jsou nejběžnějším nástrojem pro investování. Investici spravuje investiční společnost, která svěřené finanční prostředky mnoha klientů investuje do akcií a dluhopisů nebo měn po celém světě, čímž se diverzifikuje riziko. Investor si u investiční společnosti může zvolit strategii investování (konzervativní, vyvážené, dynamické atp.), která bude zohledňovat jeho preference. V dynamických fondech najdeme vyšší podíl akcií, u konzervativnějších fondů najdeme vyšší podíl investic do dluhopisů nebo měn.


S investováním do podílových fondů jsou spojeny také poplatky…

Poplatky se v základní podobě dělí na fixní a pohyblivé. Z fixních poplatků jde nejčastěji o vstupní poplatek, u některých fondů je i výstupní poplatek, ten se často týká například nemovitostních fondů a obecně fondů například s méně likvidními aktivy, kde je cílem společnosti, aby klient dodržel určitý investiční horizont. Z pohyblivých poplatků je běžný správcovský poplatek, který je stanoven určitým procentem spravovaného majetku. U některých fondů ještě mohou být i výkonnostní poplatky, které se zaměřují na výkonnost. Obecně platí, že u dynamičtějších, rizikovějších fondů jsou poplatky vyšší.

Od ledna 2024 lze spořit na staří pomocí dlouhodobého investičního produktu (DIP), doporučila byste to?

DIP je zajímavá forma investice. Zejména pro mladé lidi je výhodou, že nabízí i dynamickou formu investování. Společně s dlouhým investičním horizontem a nízkými náklady je v podstatě tou nejlevnější možností, jak investovat do akcií. Navíc nese výhodu státní podpory.

Co je to dlouhodobý investiční produkt (DIP)?

Od letošního roku vstoupil na finanční trh nový pojem, dlouhodobý investiční produkt (DIP). Jeho hlavní výhodou je možnost získání státní podpory při investování do podílových fondů i možnost si odečíst výši vkladu od daňového základu až do 48 000 Kč ročně. Navíc DIP oproti dosavadnímu doplňkovému penzijnímu spoření nabízí širší možnosti, jak si stanovit strategii investování a více si řídit investiční portfolio a s tím spojené riziko. S portfoliem lze u DIP průběžně pracovat a měnit jeho složení.

Většinou produkty DIP zahrnují automatizované investování do akcií a dluhopisů, které jsou nakupovány poměrově podle zvolené strategie. Prostřednictvím DIP nelze investovat do kryptoměn, firemních dluhopisů či jiných alternativních investic.

„Zádrhelem“ oproti soukromému investování do podílových fondů je u DIP možnost vypovězení produktu až po 120 měsících trvání a nejdříve v 60 letech. Svým způsobem je tak nastaven i minimální investiční horizont. Při porušení této podmínky se pak platí daň z výnosů (až 10 let zpětně). Podmínky jsou od roku 2024 tedy stejné jako u penzijního spoření.


Jaký vůbec byl rok 2023 z pohledu výnosů a investičních příležitostí?

Rok 2023 byl velice úspěšný pro téměř všechny třídy aktiv. Nedá se to kvantifikovat, protože Amundi spravuje rozsáhlou škálu fondů s různými strategiemi investujících do různých tříd aktiv. Nejvýnosnější byly loni akcie, kde průměrná výkonnost akciových trhů byla kolem 20 %. Ale dařilo se i dluhopisovým fondům, kde se výkonnost pohybovala od 8 do 10 %.

Dá se říct, že pokud investor zrovna nevsadil například na čínské akcie, kterým se nedařilo, případně na některé komodity, tak to byl nadprůměrně úspěšný rok napříč trhy.

Jaké jsou výhledy na rok 2024?

To lze velmi těžce predikovat. Víme, že jsme v období na vrcholu úrokových sazeb, které se začínají postupně snižovat. A závisí pouze na tom, jak ten cyklus bude rychlý a jak prudce se úrokové sazby budou snižovat. Období klesajících sazeb je obecně pozitivní pro dluhopisové fondy, především díky silným přítokům peněz se ale nadále daří i akciovým fondům, přestože je ocenění některých akcií podle řady odborníků velmi vysoko. Americký akciový trh je nyní tažen 7 firmami, které mají největší váhu v indexu S&P 500.

Samozřejmě důležité jsou různé geopolitické události, které se nedají predikovat. Například významným faktorem budou pro trhy podzimní výsledky listopadových amerických prezidentských voleb.

Spoření na stáří

Zdroj: Depositphotos

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ