Kde v EU se nejlépe žije za minimální mzdu

21.05.2024 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Minimální mzda v členských zemích Evropské unie se poměrně výrazně liší, současně jsou však v jednotlivých zemích rozdílné ceny zboží a služeb. Při zohlednění cenových rozdílů je minimální mzda nejvyšší v Německu, v Nizozemí, v Lucembursku, ve Francii a v Belgii. Jak si v evropském srovnání stojí minimální mzda v Česku?

Z členských zemí Evropské unie není minimální mzda legislativou stanovena pouze v Dánsku, ve Finsku, v Itálii, v Rakousku a ve Švédsku. Zejména v zemích Skandinávie je však často hodnota nejnižší mzdy stanovena v kolektivních smlouvách.

Zdroj: Depositphotos

V paritě kupní síly jsou nižší rozdíly mezi zeměmi EU

Nejvyšší hodinová minimální mzda v absolutním čísle je roce 2024 v Lucembursku, při zohlednění cen služeb a zboží je však minimální mzda vyšší v Německu i v Nizozemí a Lucembursko je na třetím místě. Hodinová minimální mzda v Lucembursku (14,86 eura) je 5,2krát vyšší než v Bulharsku (2,85 eura), kde je minimální mzda nejnižší.

Vzhledem k tomu, že zejména ceny služeb jsou ve východoevropských zemích značně nižší než v západoevropských zemích, rozdíly v minimální mzdě v paritě kupní síly jsou mezi jednotlivými členskými zeměmi EU nižší. V paritě kupní síly je hodinová minimální mzda vyšší v Německu, kde je nejvyšší, než na Slovensku, kde je nejnižší, „pouze“ 2,4krát.

Mzdová kalkulačka 2024

 

Minimální mzda v paritě kupní síly v roce 2024

Členské země Evropské unie si podle hodnoty hodinové minimální mzdy v paritě kupní síly, tedy při zohlednění cenových rozdílů, můžeme rozdělit do tří skupin.

  • Vyšší než 9 eur

V pěti členských zemích Evropské unie činila hodinová minimální mzda v paritě kupní síly v lednu 2024 více než 9 eur, a sice v Německu (9,94 €), v Nizozemí (9,92 €), v Lucembursku (9,47 €), ve Francii (9,23 €) a v Belgii (9,18 €).

  • Od 6 do 8 eur

V pěti členských zemích Evropské unie se pohybovala v lednu letošního roku hodinová minimální hodinová mzda v paritě kupní síly od 6 do 8 eur. Konkrétně potom v Polsku (8,38 €), v Irsku (7,57 €), ve Slovinsku (6,98 €), v Litvě (6,29 €) a ve Španělsku (6,21 €).

  • Od 4 eur do 6 eur

Ve dvanácti členských zemích Evropské unie se hodinová minimální hodinová mzda v paritě kupní síly v lednu 2024 pohybovala v rozmezí 4 po 6 eur, jedná se o Rumunsko (5,89 €), Chorvatsko (5,76 €), Kypr (5,74 €), Maltu (5,18 €), Maďarsko (5,12 €), Portugalsko (4,71 €), Česko (4,57 €), Estonsko (4,48 €), Řecko (4,47 €), Lotyšsko (4,33 €), Bulharsko (4,26 €) a Slovensko (4,10 €).

Tip: Minimální mzda je pro všechny zaměstnance stejná. Jak se vyvíjela a kde si stojíme oproti jiným státům EU?

Porovnání minimální mzdy s průměrnou mzdou

Správné nastavení minimální mzdy je velmi důležité, jednotlivé evropské vlády hledají balanc mezi dostatečnou finanční ochranou pro zaměstnance pracující za minimální mzdu a částkou, která by již značně zhoršovala nabídku pomocných prací na trhu práce, neboť některé pracovní činnosti za minimální mzdu by si již někteří zaměstnavatelé nemohli z ekonomických důvodů dovolit nabízet. Aktuálně se tak v členských zemích Evropské unie nejčastěji pohybuje minimální mzda v rozmezí 40 % až 43 % průměrné mzdy.

  • V porovnání s průměrnou mzdou je minimální mzda v nominálním vyjádření nejvyšší ve Slovinsku (51,6 %), ve Francii (49,1 %), v Portugalsku (46,7 %) a v Německu (46,4 %).
  • Naopak nejnižší je minimální mzda v porovnání s průměrnou mzdou v nominálním vyjádření v Lotyšsku (31,9 %), v Maďarsku (36,3 %), v Estonsku (36,5 %) a v Irsku (36,9 %).

Pramen: WSI (Wirtschfts-und Sozialwissenschaftliches Institut, Deutschland) – Mindestlohnbericht 2024

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 29 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU