Zaměstnavatelé těžící z nelegální práce mají kromě pokuty viset na úřední desce

13.05.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje změny v oblasti postihování nelegálního zaměstnávání. Nově by mohli inspektoři práce pořizovat audiovizuální záznamy u zaměstnavatelů bez jejich vědomí. Za umožnění nelegální práce by zaměstnavateli nově hrozilo také zveřejnění na úřední desce Státního úřadu inspekce práce.

Obě navrhovaná opatření mají snižovat výskyt nelegální práce a působit preventivně. Podle statistik MPSV stále přetrvává vysoká míra nelegálního a zastřeného zaměstnávání. Tento jev pak negativně ovlivňuje nejen zaměstnance, ale také veřejné rozpočty z toho důvodu, že z nepřiznané práce neplynou daňové povinnosti a odvody na zdravotní a sociální pojištění.

Zdroj: Depositphotos

Aktuální sankce pro ty, kteří umožní nelegální práci

Aktuální výše sankce pro zaměstnavatele, kteří nelegální práci umožní, je do výše 5 milionů korun pro fyzické osoby. Právnické osoby mohou dostat pokutu až 10 milionů korun. Kromě peněžní sankce mohou inspektoři zaměstnavateli udělit také zákaz činnosti až na 2 roky.

K těmto postihům chce MPSV zavést nový nepeněžitý trest ve formě uveřejňování pokutovaných zaměstnavatelů na úřední desce Státního úřadu inspekce práce, která je také elektronicky dostupná.

„Navrhované opatření v podobě umožnění ukládání trestu zveřejnění rozhodnutí o uložené pokutě povede ke kultivaci pracovního prostředí a jednoznačně přispěje zaměstnancům k prosazování a ochraně jejich práv, současně bude pozitivně působit i v rámci podnikatelského prostředí,“ vysvětluje zavedení nepeněžního trestu návrh zákona.

Vývoj počtu zjištěných nelegálně pracujících osob ve vztahu k počtu kontrol

Zdroj: MPSV – důvodová zpráva návrhu zákona

Zveřejnění pokutovaného zaměstnavatele má odradit potenciální zaměstnance

Fyzické i právnické osoby by si tak mohly v „rejstříku trestů“ zjistit informace o pokutovaných subjektech a na základě toho se rozhodnout, zda s tímto zaměstnavatelem chtějí spolupracovat nebo u něj pracovat. Opatření tak má mít odrazující a varovný efekt. Kromě toho má zveřejnění veřejnosti přinést představu o solidních zaměstnavatelích a povědomí o těch nesolidních.

To, zda zaměstnavatelé budou postihnuti také zveřejněním, má záležet na úsudku orgánů inspekce práce. Mají se tedy zveřejňovat pouze závažná pochybení v oblasti nelegálního zaměstnávání. 

Tip: Tresty za švarcsystém se zpřísnily. Nově vám mohou i zakázat podnikání

Inspektoři budou moci skrytě pořizovat audiovizuální záznamy

Podle návrhu zákona by inspektoři práce mohli mít umožněno skrytě pořizovat audiovizuální záznamy. V současné době tak mohou činit pouze s vědomím zaměstnavatele, což komplikuje prokazování nelegální práce.

„Nelegální práce je ze své podstaty skrytý element a umožnění takového nahrávání obecně zefektivní kontrolu v určitých sektorech trhu práce, kdy se orgány inspekce práce mohou dostávat do důkazní nouze. Skryté nahrávání rovněž bude mít pozitivní dopad na případné vynucování součinnosti kontrolované osoby, neboť bude dokumentováno její jednání, kterým se pokouší kontrolu mařit,“ uvádí důvodová zpráva.

Avšak k těmto skrytým audiovizuálním nahrávkám by inspektoři měli sáhnout podle návrhu pouze tehdy, pokud nebude možné nelegálnost prokázat jinak. Shromážděné údaje budou použity do kontrolního a případně přestupkového spisu a veřejnosti nebudou přístupné.

Nová opatření by mohla být účinná již od 1. ledna 2025, v nejbližší době má návrh zákona projednat vláda.


Čtěte také:

Vláda podpořila vznik nároku na ošetřovné pro OSVČ a osoby pracující na dohody

Do zákoníku práce přibude pojem zaručený plat. Zaručená mzda zmizí, minima se sníží

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ