Může zaměstnanec dostat výpověď za nevhodné oblečení, v němž chodí do práce?

14.05.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Když se zaměstnanec neobléká do práce, jak žádá firma, porušuje tím pracovní kázeň? A co firma může ohledně oblékání zaměstnancům nařídit? Zákoník práce nepředepisuje, jak má zaměstnanec chodit do práce oblečený z hlediska estetiky nebo firemní kultury. O oblečení a obutí zaměstnanců se zákoník práce zajímá jen z hlediska bezpečnosti a ochrany jejich zdraví při práci.

V tomto směru zákoník nařizuje zaměstnavatelům, aby v pracovním prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, zajistili na náklady firmy zaměstnancům jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv. To by mělo být samozřejmé třeba v továrně či chemické laboratoři. Ale co třeba v bance nebo na úřadě?

Zdroj: Depositphotos

Jak určit dress-code

Zaměstnavatelé mají různé požadavky. Někdy jenom zakazují nevhodné oblečení – třeba mužům kraťasy, ženám vyzývavé výstřihy. Všem pak extravagantní oblečení, trička s provokativními nápisy apod. To jsou jenom mírná omezení v dress-code. Navíc je celkově společnost čím dál liberálnější a tolerantnější k výstřelkům jako tetování, piercing a podobně.

Mnohdy jsou však zaměstnavatelé přece jen přísnější a mají významnější požadavky na své zaměstnance a jejich vzhled. Mužům předepisují třeba společenský oblek, nebo aspoň sako, ženám kostýmky. Některé firmy zakazují určité barvy oblečení, které nekorespondují s firemním logem a barvami, nebo jsou naopak znakem konkurence.

Někde firma vyžaduje, aby zaměstnanci pracovali ve stejnokrojích, které nejsou ochrannými pomůckami, ale projevem firemní kultury, působení na veřejnost, na zákazníky.

 

Zaměstnavatel musí vydat předpis o oblečení při práci

Ať už jsou požadavky zaměstnavatele v této oblasti jakékoliv, jestliže zaměstnavatel chce, aby zaměstnanci oblečením reprezentovali firmu, musí vhodný oděv předepsat ve svém vnitřním předpise. S ním musí zaměstnance seznámit. Zaměstnavatelé jsou oprávněni vedle třeba kvalifikačních předpokladů určit i požadavky pro řádný výkon práce a těmi může být i vhodné oblečení. Další možností je, že jsou pravidla oblékání dohodnuta v pracovní smlouvě.

Tip: Může zaměstnanec během přestávky na jídlo opustit pracoviště?

Co když zaměstnanec dohody nebo firemní předpisy nerespektuje?

Když se zaměstnanec neobléká na pracoviště tak, jak má, neporušuje tím pracovní kázeň, ale dopouští se jiného prohřešku. Jde o nesplňování požadavků stanovených zaměstnavatelem pro výkon práce. Pak může zaměstnavatel použít výpovědní důvod podle § 52 písm. f) zákoníku práce. O porušování pracovní kázně – o porušování bezpečnostních předpisů – by šlo, kdyby zaměstnanec odmítal nosit ochranné oblečení. Za porušování dress-code přitom může přijít výpověď kdykoliv. 

Výpověď může přijít i bez varování

Když se podíváte na dané ustanovení zákoníku práce, najdete tam, že zaměstnanec musí být před výpovědí varován – musí být v době 12 měsíců před výpovědí na riziko výpovědi upozorněn a dostat čas k nápravě. Jenomže to se týká pouze neuspokojivých pracovních výsledků. Nesplňováním požadavků pro výkon práce jsou totiž i neuspokojivé pracovní výsledky. A u nich jistě má smysl dávat zaměstnanci přiměřený čas na nápravu. Na převlečení do pracovní uniformy však stačí několik minut. A na to, aby se zaměstnanec převlékl do svého vlastního společenského oděvu, stačí lhůta do příštího pracovního dne. Nicméně zaměstnavatel, jde-li o nevhodné nebo zakázané oblečení, nemusí ztrácet čas a může dát zaměstnanci výpověď ihned.

Více výpovědních důvodů v jednom

Zmíněné ustanovení zákoníku práce upravuje dva, nebo rovnou tři výpovědní důvody vůči zaměstnanci, které může zaměstnavatel použít a uvést ve výpovědi:

– nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce (jde o situaci, když třeba řidič přijde o řidičské oprávnění),

– nesplňování požadavků pro výkon sjednané práce bez zavinění zaměstnavatele (jde o situaci, když zaměstnavatel porušuje interní pravidla firmy určující požadavky na práci – třeba i ohledně firemního oblečení),

– neuspokojivé pracovní výsledky jako určitý druh nesplňování požadavků pro výkon sjednané práce (sem patří malá pracovní výkonnost, nesplňování výkonových norem apod.).

Tip: Vláda usnadnila trestání nelegální práce, změny mohou skončit u Ústavního soudu

Nic se nesmí přehánět 

Zaměstnavatel samozřejmě svoje požadavky nesmí přehánět. Musí zvážit, když zaměstnancům nařizuje, jak se mají oblékat, zda jsou jeho požadavky oprávněné z hlediska výkonu práce a ospravedlnitelné povahou pracovních činností. Musí rozlišit jednotlivé profese a zaměstnance podle toho, na jakých pracují místech, zda přicházejí do styku s veřejností, jak a nakolik zaměstnavatele reprezentují.

Pokud by požadavky na dress-code byly přehnané, tedy neoprávněné, mohl by se zaměstnanec úspěšně bránit výpovědi u soudu žalobou a také získat odškodnění za neoprávněné propuštění ze zaměstnání. 

Zaměstnavatelovy nároky by také neměly pro zaměstnance představovat mimořádné finanční náklady. Je proto vhodné, aby zaměstnavatel, jestliže vyžaduje určitý druh oblečení, na ošacení zaměstnancům také přispíval.

Zaměstnavatel proto při vyhlášení požadavků na způsob oblékání musí zohlednit běžně ve společnosti existující pravidla pro vnímání určitého způsobu oblékání, a přitom musí zohlednit, pokud nebude zaměstnancům na oblečení přispívat, také výši jejich výdělku.


Čtěte také:

Do zákoníku práce přibude pojem zaručený plat. Zaručená mzda zmizí, minima se sníží

Kdy může zaměstnavatel odebrat zaměstnanci část dovolené kvůli jeho neomluveným absencím?

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ