Vyplatí se práce za minimální mzdu těsně před odchodem do důchodu?

27.05.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Blíží se vám důchodový věk a nemůžete najít práci v oboru? Nebo se vám už nechce stresovat v náročné práci a vezmete raději za vděk práci s nižší mzdou? Podívejte se, zda se víc nevyplatí odejít do předčasného důchodu.

Pro výpočet starobního důchodu je, vedle doby pojištění, zcela stěžejní osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně průměrná měsíční mzda za odpracované roky, která je vyjádřena v aktuální hodnotě.

Do osobního vyměřovacího základu vstupují pouze ty příjmy, ze kterých bylo odváděno sociální pojištění, pro výpočet starobního důchodu v tomto roce jsou hodnoceny příjmy od roku 1986 až do roku 2023.

Výše starobního důchodu v roce 2024

Starobní důchod je tvořen základní výměrou a procentní výměrou.

Základní výměra je pro všechny stejná a aktuálně činí 4400 Kč. Procentní výměra důchodu je pak odvozena od výše osobního vyměřovacího základu, který je dále krácen na základě redukčních hranic, které se každoročně zvyšují kvůli růstu průměrné mzdy. Aktuálně činí:

  • První redukční hranice 19 346 Kč
  • Druhá redukční hranice 175 868 Kč

Do první redukční hranice se osobní vyměřovací základ započítává plně, zápočet mezi první a druhou redukční hranicí činí 26 %. K částce nad druhou redukční hranicí se nepřihlíží.

Vypočítejte si, jaká je výše starobního důchodu v roce 2024

 

Načasování odchodu do důchodu je rovněž stěžejní

Vedle doby pojištění a vyměřovacího základu rozhoduje i načasování odchodu do důchodu.

V roce 2022 kvůli dvěma mimořádným valorizacím nastala zcela mimořádná situace, kdy se vyplatilo odejít do předčasného důchodu.

V roce 2023 pak došlo k jedné mimořádné valorizaci v červnu a naopak od října 2023 došlo ke zpřísnění podmínek odchodu do předčasného důchodu, zvýšilo se rovněž samotné krácení předčasného důchodu.

Tip: Kolik vás může stát špatné načasování odchodu do předčasného důchodu?

Vedle samotného načasování z pohledu výhodnosti systému je důležité rovněž dbát na dobu pojištění, protože každý ukončený rok doby pojištění zvyšuje váš důchod.

Podobně je tomu u předčasného důchodu, kdy vedle doby pojištění musíte ještě sledovat počet čtvrtletí, za které je vám důchod krácen.

Mnohdy může mít delší pobyt v práci o pár týdnů či měsíců pozitivní dopad na výši vašeho starobního důchodu (ať předčasného, či řádného) právě kvůli zvýšení doby pojištění anebo snížení počtu čtvrtletí, za které je vám důchod krácen.

Jaká je výše důchodu, jestliže je osobní vyměřovací základ ve výši aktuální minimální mzdy?

Pan Jaroslav má osobní vyměřovací základ ve výši 18 900 Kč, doba pojištění činí 35 let. Pan Jaroslav chce odejít do starobního důchodu, který bude činit 14 323 Kč.

Paní Marta má stejný osobní vyměřovací základ jako pan Jaroslav, ale doba pojištění činí 40 let. Starobní důchod paní Marty činí 15 740 Kč, paní Marta přitom nemá nárok na výchovné, které by zvýšilo procentní výměru důchodu o 500 Kč.

Pan Pavel má rovněž osobní vyměřovací základ ve výši minimální mzdy 18 900 Kč, doba pojištění činí 45 let. Starobní důchod pana Pavla činí 17 158 Kč.

Protože se hodnotí dlouhé příjmové období, poslední rok s nízkou mzdou nehraje velkou roli

Nyní se podívejme, jaký vliv má 1 rok práce za minimální mzdu na výpočet důchodu. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se hodnotí příjmy za roky 1986 až 2023, tedy za 37 let. Započítává se tedy dlouhé příjmové období, což znamená, že jeden, dva či tři roky s nižší mzdou nemusí mít velký vliv na vypočítanou výši starobního důchodu.

Ukážeme si to na 3 příkladech: 

  1. Pan Jiří má osobní vyměřovací základ ve výši 40 000 Kč. Doba pojištění je 37 let.
  2. Paní Jarka měla osobní vyměřovací základ v roce 2022 ve výši 40 000 Kč, v roce 2023 pak pracovala za minimální mzdu 17 300 Kč. Osobní vyměřovací základ se paní Jarce změnil na 39 387 Kč. Doba pojištění paní Jarky je 37 let.
  3. Pan Pavel měl v letech 1986 až 2022 osobní vyměřovací základ v současné hodnotě v částce 40 000 Kč, v roce 2022 pak pracoval za minimální mzdu 16 200 Kč a v roce 2023 za 17 300 Kč. Doba pojištění pana Pavla činí 37 let. Osobní vyměřovací základ pana Pavla činil 39 284 Kč.

Všichni tři mají do důchodu nastoupit v roce 2024, v tabulce si ukážeme, jaká je výše jejich důchodu.

Jméno

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Měsíční důchod

Jiří

40 000 Kč

37 let

18 118 Kč

Jarka

39 387 Kč

37 let

18 030 Kč

Pavel

38 743 Kč

37 let

17 937 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Práce za minimální mzdu, odchod do důchodu bez krácení

Nyní se podívejme na totožné případy, kdyby se pan Jiří, paní Jarka a pan Pavel rozhodli odejít do důchodu letos v lednu a starobní důchod by se jim nijak nekrátil.

  1. Osobní vyměřovací základ pana Jiřího činil stále 40 000 Kč a doba pojištění činí 40 let.
  2. Paní Jarka by místo práce za minimální mzdu pracovala po část roku za 40 000 Kč a dále byla evidovaná na Úřadu práce, osobní vyměřovací základ paní Jarky se tedy nezměnil a činí 40 000 Kč.
  3. Pan Pavel má stejnou dobu pojištění jako ostatní dva, v roce 2022 se rozhodl pro stejnou taktiku jako paní Jarka (část roku práce a evidence na Úřadu práce, nicméně v roce 2023 již pracovat za minimální mzdu). Jeho osobní vyměřovací základ tak činí 39 370 Kč, z důvodu práce za minimální mzdu v roce 2023.

Jméno

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Měsíční důchod

Rozdíl

Jiří

40 000 Kč

36 let

17 748 Kč

−370 Kč

Jarka

40 000 Kč

36 let

17 748 Kč

−282 Kč

Pavel

39 370 Kč

36 let

17 659 Kč

−278 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Z těchto případů je patrné, že práce o 1 rok (i za minimální mzdu) navíc i bez krácení za předčasnost má na měsíční výši starobního důchodu pozitivní dopad. Vliv snížení osobního vyměřovacího základu při práci za minimální mzdu je převážen růstem doby pojištění o 1 rok.

Práce za minimální mzdu? Ne, raději předčasný důchod! Vážně se to vyplatí?

Nyní se podívejme na příklady, kdyby do našich případů vstoupilo krácení za předčasnost.

Jestliže by se pan Jiří a paní Jarka rozhodli odejít do předčasného důchodu v lednu, činil by jejich osobní vyměřovací základ 40 000 Kč a doba pojištění by byla 36 let, krácení za předčasnost by činilo 3 čtvrtletí.

Pokud by se pan Pavel rozhodl odejít do předčasného důchodu v lednu, jeho osobní vyměřovací základ by činil 39 370 Kč (z důvodu práce za minimální mzdu v roce 2023) a doba pojištění by byla 36 let, krácení za předčasnost by bylo o 3 čtvrtletí.

Jméno

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Měsíční důchod

Rozdíl

Jiří

40 000 Kč

36 let

16 636 Kč

−1482 Kč

Jarka

40 000 Kč

36 let

16 636 Kč

−1394 Kč

Pavel

39 370 Kč

36 let

16 555 Kč

−1382 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Z výše uvedené tabulky je patrné, že práce (i za minimální mzdu) rok či dva sníží důchod výrazně méně, než jestliže byste letos odešli do předčasného důchodu. Práce za minimální mzdu během několika měsíců může zabránit výraznému krácení o stovky až tisíce korun.

Jiná situace byla v předchozích letech, kdy bylo výhodné odejít do předčasného důchodu kvůli mimořádným valorizacím.

Tip: Jak se liší důchod přiznaný v roce 2022, 2023 a 2024? Vyplatilo se odejít do předčasného?

 

Jak žádat o starobní důchod?

Zdroj: Youtube.com/ČSSZ

Zdroj: Depositphotos

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 27 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY