Kolik vás může stát špatné načasování odchodu do předčasného důchodu? Příklady napoví

25.04.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mnoho lidí kvůli náročnosti profese nezvládá pracovat do důchodového věku, a proto volí odchod do předčasné penze. Načasování odchodu je v takovém případě velmi důležité, jak ukazují naše příklady. Co udělat pro to, aby váš důchod byl co nejvyšší?

Od loňského října je značně omezena možnost předčasného důchodu a rovněž krácení důchodu je vyšší. Nicméně řada lidí raději volí předčasný důchod, který je pro mnohé z nich jistotou příjmu.

Krácení předčasných důchodů v roce 2024

Od října 2023 je výše krácení předčasného důchodu 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Vedle vyššího krácení se změnila i samotná dostupnost předčasného důchodu, kdy lze do předčasného důchodu vstoupit nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku, ale při splnění podmínky doby pojištění 40 let.

Dalším omezením je to, že se předčasných důchodců nově netýkají mimořádné valorizace důchodů. Při přiznání předčasného důchodu od října 2023 došlo k omezení nároku na budoucí řádné valorizace, neboť předčasní důchodci nebudou mít až do dosažení řádného důchodového věku nárok na zvýšení procentní výměry, ale pouze na zvýšení základní výměry důchodu.

Vy si můžete výši potenciálního starobního důchodu včetně krácení propočítat v naší kalkulačce:

 

Do loňského října bylo krácení předčasného důchodu nižší

Do října 2023 bylo krácení předčasného důchodu odstupňováno:

  • 0,9 % výpočtového základu za každých 90 dnů od 0 do 360 kalendářních dnů,
  • 1,2 % výpočtového základu za každých 90 dnů od 361. do 720. kalendářního dne,
  • 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dnů od 721. dne.

Loni a předloni rozhodování o odchodu do důchodu ovlivnily valorizace

Důchody jsou každoročně od ledna valorizovány, letos se základní výměra důchody zvýšila z 4040 Kč na 4400 Kč, procentní výměra se nijak neměnila.

Vedle toho, kvůli vysoké inflaci, byly důchody valorizovány v loňském a předloňském roce mimořádně, a to celkem třikrát (v červnu 2022, září 2022 a v červnu 2023).

Mimořádné valorizace (hlavně v roce 2022) zvýhodnily předčasný odchod do důchodu, kdo tedy mohl, do důchodu odešel.

Další vlna odchodů do předčasných důchodů proběhla v loňském roce a byla vyvolána právě plánovaným zpřísněním pravidel a růstu krácení předčasného důchodu.

Tip: Jak se liší důchod přiznaný v roce 2022, 2023 a 2024? Vyplatilo se odejít do předčasného?

Odchod do předčasného důchodu v roce 2023 versus řádný důchod 2024

Pan Pavel odešel ve svých 63 letech do předčasného důchodu v květnu 2023, protože se doslechl o podzimním zpřísnění podmínek odchodu do předčasného důchodu. Odešel tedy dříve o 360 dní před dosažením řádného důchodového věku.

Pan Pavel měl vyměřovací základ ve výši 47 865 Kč a jeho doba pojištění činila 44 let. Jeho starobní důchod pak činil 20 000 Kč. V červnu byl následně valorizován. Další valorizace proběhla v lednu 2024, jeho starobní důchod tedy činí 21 128 Kč.

Kamarád pana Pavla, stejně starý pan Miloš, má stejný vyměřovací základ a dobu pojištění 45 let, do starobního důchodu nastoupí v květnu 2024. Jeho důchod tedy bude činit 22 464 Kč. Rozdíl v důchodu tedy činí 1336 Kč měsíčně. Nicméně pan Pavel již rok pobíral důchod ve výši:

Důchod pana Pavla Výše důchodu
v květnu 2023 20 000 Kč
v červnu 2023 20 768 Kč
v červenci 2023 20 768 Kč
v srpnu 2023 20 768 Kč
v září 2023 20 768 Kč
v říjnu 2023 20 768 Kč
v listopadu 2023 20 768 Kč
v prosinci 2023 20 768 Kč
v lednu 2024 21 128 Kč
v únoru 2024 21 128 Kč
v březnu 2024 21 128 Kč
v dubnu 2024 21 128 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Suma měsíčních důchodů pana Pavla od května 2023 do dubna 2024 činila 249 888 Kč, pan Miloš má starobní důchod o 1336 Kč vyšší. Jestliže by zůstal tento poměr zachován, v celkově pobraném důchodu by pan Miloš dohnal pana Pavla po 15 letech a 7 měsících, tedy na začátku roku 2040. Oběma v té době bude přes 80 let. Dodejme, že doba dožití mužů je v Česku v současnosti 77 let.

Nicméně k protnutí celkově čerpaných důchodů pana Miloše a Pavla dojde pravděpodobně dříve, protože při růstu procentní výměry bude důchod pana Miloše růst rychleji. Pan Miloš také pobíral mzdu o rok déle, protože pan Pavel mohl pracovat pouze na dohody do limitu nebo podnikat na vedlejší činnost až do dosažení řádného důchodového věku. Po dosažení řádného důchodového věku není pan Pavel nijak omezen a může pracovat či podnikat podle libosti.

Mohou předčasní důchodci pracovat či podnikat? Ano, ale omezeně

Předčasní důchodci nemohou být zaměstnáni. Mohou pracovat na dohody do limitu (u dohody o pracovní činnosti do 4000 Kč, u dohody o provedení práce do 10 000 Kč). Tedy způsobem, který nezakládá povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění.

Předčasní důchodci mohou podnikat na vedlejší činnost (příjem po odpočtu výdajů – reálných či výdajového paušálu – musí být pro rok 2023 nižší než 96 777 Kč, pro rok 2024 105 521 Kč) až do dosažení řádného důchodového věku. Po dosažení řádného důchodového věku nejsou již důchodci při zaměstnání či podnikáni omezeni.

Odchod do předčasného důchodu třikrát jinak

Pan Ondřej má odejít do řádného důchodového věku v prosinci 2024, jeho vyměřovací základ činí 47 865 Kč, v té době dosáhne na dobu pojištění 45 let a v prosinci by jeho starobní důchod činil 22 464 Kč.

Pan Ondřej se ovšem rozhodl odejít do předčasného důchodu od ledna 2024. Doba pojištění u pana Ondřeje činila 44 let a zbývala mu čtyři čtvrtletí do důchodového věku. Jeho předčasný důchod činí 20 458 Kč.

Rozdíl mezi předčasným důchodem a řádným důchodem pana Ondřeje činí 2006 Kč měsíčně. Pan Ondřej do prosince 2024 obdrží na důchodu 225 038 Kč, což také hrálo roli v rozhodování.

Pan Ondřej měl ještě možnost odejít do předčasného důchodu v říjnu 2023 (doba pojištění 43 let, krácení za 5 čtvrtletí), ale kvůli vyššímu krácení od října 2023 si to rozmyslel a počkal na leden 2024, kdy byl výpočet výhodnější o 1480 Kč měsíčně, z důvodu vyšších redukčních hranic, delší době pojištění o jeden rok a nižšímu krácení o jedno čtvrtletí.

Pan Ondřej rovněž uvažoval o odchodu do předčasného důchodu v květnu 2023 (doba pojištění 43 let, krácení za 7 čtvrtletí), v tomto případě by jeho aktuální důchod činil 19 793 Kč. Byl by tedy nižší o 665 Kč.

Srovnání výše předčasného důchodu pana Ondřeje při odchodu v květnu 2023, v říjnu 2023 vs. lednu 2024

Důchod pana Ondřeje Výše důchodu při odchodu v květnu 2023 Výše důchodu při odchodu v říjnu 2023 Výše důchodu při odchodu v lednu 2024
v květnu 2023 18 695 Kč - -
v červnu 2023 19 433 Kč - -
v červenci 2023 19 433 Kč - -
v srpnu 2023 19 433 Kč - -
v září 2023 19 433 Kč - -
v říjnu 2023 19 433 Kč 18 618 Kč -
v listopadu 2023 19 433 Kč 18 618 Kč -
v prosinci 2023 19 433 Kč 18 618 Kč -
v lednu 2024 19 793 Kč 18 978 Kč 20 458 Kč
v únoru 2024 19 793 Kč 18 978 Kč 20 458 Kč
v březnu 2024 19 793 Kč 18 978 Kč 20 458 Kč
v dubnu 2024 19 793 Kč 18 978 Kč 20 458 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Tip: Devět důvodů nečekaně nízkého starobního důchodu

Načasování odchodu do důchodu stále hraje roli

Z obou příkladů je patrné, že vyšší krácení předčasného důchodu výrazně zkrátilo období, kdy lidé, kteří odešli do důchodu v řádném termínu, v celkové sumě vyplacených důchodů dostihnou lidi, co odešli do předčasného důchodu. Ve srovnání ovšem hrály roli dvě valorizace (červnová z roku 2023 a lednová 2024) i načasování odchodu do důchodu, a to z důvodu zpřísnění pravidel pro předčasný důchod.

V roce 2024 pravděpodobně nedojde na mimořádné valorizace, protože inflace se pohybuje kolem 2 %.

Vedle načasování hraje roli i vyhnutí se některým chybám, které občas žadatelé o důchod dělají (například nedokončení celého roku pojištění, nedodání některých dokladů, využití podpory v nezaměstnanosti atp.). Při odchodu do předčasného důchodu je rovněž důležité si pohlídat počet čtvrtletí, za které je důchod krácen. V řadě případů stačí odpracovat několik týdnů, aby žadatel dostal díky nižšímu krácení i několik stovek korun měsíčně navíc.

 
Výpočet důchodu

Zdroj: Depositphotos

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY