Podnikání a práce v důchodu v praktických příkladech

20.03.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Jaká pravidla platí pro podnikání v řádném důchodu a předčasném důchodu? Jaké daně platí podnikající starobní důchodci? Podívejme se v praktických příkladech, co je dobré vědět o podnikání v penzi.

V řádném důchodovém věku lze podnikat bez omezení a mít libovolně vysoký zisk. Předčasní důchodci, kteří chtějí současně pobírat zisk a předčasný důchod, musí mít hrubý zisk do limitu, nesmí jim tedy vznikat povinnost platit sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Přiznání starobního důchodu samozřejmě nijak nesnižuje povinnou administrativu spojenou s podnikáním.

Zdroj: Shutterstock

Sleva na poplatníka se nekrátí

Paní Marcela je již v řádném důchodovém věku a stále podniká. V daňovém přiznání za rok 2022 uplatní slevu na poplatníka stejně jako ostatní daňoví poplatníci. Vzhledem k tomu, že roční daňový základ má paní Marcela 200 000 Kč, nebude nic platit na dani z příjmů. Sleva na poplatníka ve výši 30 480 Kč sníží vypočtenou daň z příjmů do nuly.

TIP: Chytré daňové formuláře pro příjmy z roku 2022

Limit pro předčasné důchodce v roce 2023

Pan Miroslav odešel v prosinci 2022 do předčasného důchodu. Po celý rok 2023 chce vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v omezeném rozsahu, aby mohl pobírat důchod i zisk. Roční hrubý zisk (tj. příjem ponížený o výdaje) za rok 2023 bude mít 95 000 Kč. Účast na pojistném vzniká, pokud je hrubý zisk z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti vyšší než 96 777 Kč. Pan Miroslav za rok 2023 dodrží příjmový limit.

Zaměstnání i podnikání v řádném důchodu

Pan Luděk pracuje pro zaměstnavatele XY na hlavní pracovní smlouvu s hrubou mzdou 50 000 Kč a současně podniká s ročním hrubým ziskem 400 000 Kč. Pan Luděk je v řádném důchodu, proto není ve svém výdělku nijak limitován. Může současně mít příjem ze zaměstnání i podnikání bez finančního stropu. Pan Luděk si musí sám podat daňové přiznání, do kterého uvede příjmy dle § 6 zákona o daních z příjmů i dle § 7 zákona o daních z příjmů.

Zaměstnání a podnikání v předčasném důchodu

Paní Anna je v předčasném důchodu, řádného důchodového věku dosáhne až koncem roku 2024. Po celý rok 2023 chce paní Anna pracovat i podnikat současně. Hrubý zisk však musí mít do limitu, stejně jako pan Miroslav v druhém příkladu. Pracovat rovněž může, ale pouze na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně a dohodu o pracovní činnosti s hrubou odměnou 3999 Kč a méně. Do limitu přitom může pracovat pro více zaměstnavatelů současně. I v předčasném důchodu je tedy možné současně podnikat a pracovat, ale je nutné dodržet příjmové limity.

Tip: Výdělek v předčasném důchodu v příkladech

Žádná speciální daňová sazba

Podnikatelka Jana je v řádném důchodu, a přitom má nadstandardní hrubý zisk. Za rok 2022 vyšší než 1 867 728 Kč, část zisku nad tuto hranici bude tedy podléhat zvýšené 23% sazbě daně z příjmů. Vyšší daňová sazby platí i pro podnikající starobní důchodce. Za rok 2023 bude vyšší daňové sazbě podléhat daňový základ nad 1 935 552 Kč.

Výše zisku nemá vliv na zdanění důchodu

Dani z příjmů fyzických osob podléhají pouze důchody nad 36násobek minimální mzdy. V praxi se takto vysoký starobní důchod pobírá výjimečně. Z důvodu vysokého zisku z podnikání přitom nedochází ke zdanění důchodu a ani se zisk z podnikání nijak nezapočítává do limitu pro daňové osvobození důchodů.

Zdravotní pojištění se platí vždy

Živnostník Jaroslav má hrubý zisk z podnikání v důchodu ve výši 80 000 Kč. Při výpočtu zdravotního pojištění není stanoven žádný limit pro neplacení, jako je tomu v případě sociálního pojištění. Pan Jaroslav tedy zaplatí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je jeho skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu). Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu u hlavní samostatné výdělečné činnosti. O vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se jedná při podnikání v řádném starobním důchodu i v předčasném důchodu. Roční zdravotní pojištění pana Jaroslava činí 5400 Kč (80 000 Kč × 50 % × 13,5 %).

Tip: Jak vysoké zálohy platí OSVČ na zdravotní pojištění

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ