Zaměstnanci i zaměstnavatelé mohou poslat výpověď také elektronicky, a to i bez souhlasu druhé strany

03.06.2024 | , Finance.cz
DANĚ


V loňském roce došlo k úpravám pravidel pro doručování písemností mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Nově například můžou zaměstnanec i zaměstnavatel poslat výpověď přes datovou schránku, a to i bez souhlasu druhé strany.

Od 1. října 2023 začaly platit změny v zákoníku práce, které upravily například zaměstnávání na dohody, ale současně se rovněž upravila pravidla pro doručování písemností mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tato pravidla pro doručování upravuje zákoník práce v § 334 – § 337.

Zdroj: Depositphotos

Článek popisuje následující typy dokumentů, jejichž doručování speciálně upravuje zákoník práce. Jde o zasílání:

 • výpovědi,
 • okamžitého zrušení pracovního poměru,
 • zrušení pracovního poměru ve zkušební době,
 • dalších písemností, které se týkají skončení pracovního poměru nebo vztahů založených DPP nebo DPČ,
 • odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa a
 • mzdového výměru nebo platového výměru.

Jakými formami může zaměstnanec výpověď poslat?

Zaměstnanec má několik možností, jak zaměstnavateli doručit například výpověď:

Výpověď podaná na pracovišti

Zaměstnanec má možnost výpověď předat zaměstnavateli osobně na pracovišti. Ten je povinen ji na žádost zaměstnance převzít a písemně ji potvrdit.

Dnem doručení výpovědi je den, kdy ji zaměstnavatel převzal. V případě, že by ji zaměstnavatel odmítl převzít, považuje se za den doručení právě ten, kdy došlo k odmítnutí převzetí.

Výpověď může zaslat zaměstnanec elektronicky na adresu, kterou zaměstnavatel určil

Dále má zaměstnanec možnost výpověď zaslat také prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel určil pro zasílání takových dokumentů. Zaměstnanec však nesmí zapomenout výpověď podepsat. Nevyžaduje se ovšem podepsání oficiálním elektronickým podpisem, což je příjemná změna proti předchozí úpravě.

Kdy je v takovém případě výpověď zákonně doručena zaměstnavateli?

Pokud se rozhodne zaměstnanec využít tento způsob zaslání výpovědi, bere se jako den doručení ten, kdy převzetí zaměstnavatel zaměstnanci potvrdí datovou zprávou. Pokud převzetí nepotvrdí ve lhůtě 15 dnů od data doručení, je dnem převzetí poslední den 15denní lhůty.

Ještě před novelou zákoníku platilo, že pokud zaměstnavatel doručení nepotvrdil do 3 dnů od doručení, byla zpráva považována za nedoručenou-neplatnou.

Může se však stát situace, kdy zaměstnanci přijde na elektronickou adresu oznámení, že je písemnost na danou adresu nedoručitelná. V takovém případě se výpověď nepovažuje za doručenou.

Zaměstnanec může pro zaslání výpovědi využít rovněž datovou schránku

Jestliže má zaměstnanec zřízenou datovou schránku, může zaměstnavateli poslat výpověď také jejím prostřednictvím a nově se nemusí ani ptát zaměstnavatele, zda takový způsob může zvolit.

Zaměstnavatel má datovou schránku automaticky zřízenou ze zákona. Dnem doručení je den, kdy se zaměstnavatel do datové schránky přihlásí.

Jestliže se zaměstnavatel do datové schránky nepřihlásí do 10 dnů od dodání výpovědi, bude se za den doručení považovat poslední den zmíněné lhůty.

Tip: Co je dobré vědět o rozvázání pracovního poměru dohodou?

Může přes datovou schránku poslat výpověď zaměstnavatel zaměstnanci?

Ano, i zaměstnavatel může zaměstnanci zaslat výpověď do datové schránky. Den doručení výpovědi se určuje stejně, jako když posílá výpověď přes datovou schránku zaměstnanec. Překážkou není ani to, že mohl zaměstnavatel předat výpověď zaměstnanci přímo osobně na pracovišti.

Je tedy na něm, jaká forma mu vyhovuje více. Nemá ani povinnost se zaměstnance ptát, zda mu může výpověď (případně jinou písemnost) doručit přes datovou schránku. Měl si by však u zaměstnance ověřit to, že jde skutečně o jeho datovou schránku.

Zaměstnavatel má tyto možnosti, jak výpověď zaměstnanci doručit:

 • Osobně na pracovišti zaměstnavatele,
 • předáním, kdekoliv bude zaměstnanec zastižen,
 • prostřednictvím datové schránky,
 • prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Pozor: Výpověď a další výše zmíněné dokumenty nemůže zaměstnavatel poslat poštou vždy. Poštovní služby může využít jen tehdy, pokud nelze danou písemnost doručit zaměstnanci přímo na pracovišti.

 

Čtěte také:

Zaměstnankyně odmítla nosit roušku v pracovní době, zastal se jí až Nejvyšší soud

Kdo nebude muset pracovat, a přesto dosáhne na novou superdávku od státu?

Povinné hlášení všech dohod o provedení práce se blíží

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ