2024: Formulář prohlášení poplatníka a potvrzení pro druhého zaměstnavatele

Při nástupu do zaměstnaní je nutné vyplnit a podepsat daňové prohlášení poplatníka. Toto prohlášení vám umožňuje čerpat základní daňovou slevu na poplatníka a další daňové slevy, a snížit si tak daně z příjmu. Základní daňovou slevu na poplatníka a jiné daňové slevy je možné uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele, není možné si ji odečíst ze dvou příjmů v jednom měsíci. Díky uplatnění slev zaplatíte nižší daň z příjmu a zvýšíte si čistou mzdu.

Prohlášení poplatníka je formulář, který slouží jako potvrzení pro mzdovou účtárnu, že vám můžou tuto základní slevu na poplatníka účtovat v měsíční mzdě. Formulář je nutné vyplnit osobními údaji a potvrdit, že tuto slevu nečerpáte už u jiného příjmu. V prohlášení poplatníka můžete uplatnit také nárok na další slevy na dani z příjmu, jako je sleva na invaliditu nebo ZTP/P. Formulář také slouží jako potvrzení nároku na slevu na vyživované děti.

Jak uplatnit daňové zvýhodnění na děti?

Pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti a případného daňového bonusu je ovšem nutné nejen podepsat prohlášení poplatníka, ale také mzdové účtárně doložit, že slevu na děti už nečerpá u svého zaměstnavatele druhý z rodičů. K tomu slouží formulář Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Tento formulář by měla potvrdit mzdová účtárna druhého z rodičů, teprve poté může první rodič uplatnit slevu na děti ve výplatě své čisté mzdy.

Pokud je druhý z rodičů nezaměstnaný, OSVČ, případně nemá žádné příjmy, u kterých by mohl daňové zvýhodnění na děti uplatit, pak musí tuto skutečnost doložit čestným prohlášením, že daňové zvýhodnění na děti neuplatňuje. Daňové zvýhodnění je možné uplatnit u každého dítěte až do jeho věku 26 let, pokud se připravuje systematicky na budoucí povolání.

Potvrzení druhého z poplatníků je nutné donést každý rok na začátku roku tak, aby mzdová účtárna v zaměstnání poplatníka mohla slevu na děti uplatnit při výpočtu čisté mzdy hned od ledna nového roku.


Prohlášení poplatníka a potvrzení pro druhého zaměstnavatele

Název formuláře Vzor PDF
Prohlášení poplatníka 25 5457, č. 27
stáhnout
Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 26 5457/B, č. 3
stáhnout
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění 25 5556, č. 2
stáhnout
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely daňového přiznání FO 25 5588, č. 2
stáhnout
Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2023 25 5460/1, č. 28
stáhnout


Časté otázky

Prohlášení poplatníka můžete podepsat v jednom měsíci pouze u jednoho zaměstnavatele. Po podpisu prohlášení vám zaměstnavatel může uplatnit slevy na dani (např. na poplatníka, na manželku bez příjmů, na ZTP), případně daňové zvýhodnění (bonus) na děti. Uplatnění slev znamená nižší daň z příjmů a tím vyšší čistou mzdu.

Máte-li děti, zaměstnavatel vám uplatní daňové zvýhodnění na děti, případně bonus, pokud u něj máte podepsáno Prohlášení poplatníka a doložíte mzdové účtárně, že slevu nečerpá u svého zaměstnavatele druhý z rodičů, případně doloží četné prohlášení, že slevu neuplatňuje pokud je OSVČ, nemá žádné příjmy či je nezaměstnaný.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 36 krát


Související články: