Formuláře žádostí o dávky státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory je u nás poměrně složitý a člověk mnohdy neví, na co má nárok. O jaké dávky můžete tedy žádat?

Dříve do systému státní sociální podpory spadaly také dávky pěstounské péče.

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě patří do dlouhodobých dávek, které jsou určeny pro rodiny s dětmi.

Nárok na tento přídavek mají rodiny, jejichž příjem nepřesahuje 3,4 násobek životního minima.

Přídavky na dítě jsou poskytovány celkem ve třech kategoriích, které záleží na věku dítěte a ve dvou výměrách, které jsou odvislé od druhu příjmu.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je určen pro rodiče, jenž pečují o nejmladšího potomka v rodině a to nejdéle do 4 let věku dítěte.

Tip: Jaká je aktuální výše rodičovského příspěvku?

Rodič si částku rodičovského příspěvku může rozdělit na určitý počet měsíců a následně bude pobírat jeho poměrnou měsíční část. Tento výpočet lze měnit jednou za tři měsíce.  Nicméně tuto možnost mají pouze ti rodiče, u kterých lze alespoň u jednoho z rodičů stanovit k datu narození nejmladšího potomka v rodině 70 procent 30násobku vyměřovacího základu v částce převyšující 13 000 Kč. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho základu, který je přiložen k žádosti.

Jestliže tento denní vyměřovací základ nelze stanovit ani u jednoho z rodičů, či je 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu nižší než 13 000 Kč, tak si může rodič zvolit výši rodičovského příspěvku pouze do částky 13 000 Kč měsíčně, u vícerčat 19 500 Kč měsíčně.

Další podmínky a omezení uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí na svém portálu.

Příjmy rodiče na rodičovské dovolené úřady nijak nesledují a rodič může i nadále pracovat či podnikat. Jedinou podmínkou je, že bude mít zajištěnou péči o dítě jinou zletilou osobou.

Příspěvek na bydlení

Tento příspěvek je určen pro rodiny i jednotlivce, jenž mají problémy s bydlení kvůli nízkým příjmům.

Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník či nájemce bytu, který je v daném bytě přihlášen k trvalému pobytu a jestliže 30 procent příjmů domácnosti (v  nově i v Praze) nepokryje náklady na bydlení. Další podmínkou je, že zároveň musí 30 % příjmů domácnosti být nižších než jsou příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

Porodné

Tento jednorázový příspěvek je určen na pokrytí nákladů, které souvisí s narozením potomka. 

Nárok na porodné je jako u jiných dávek odvozen od hranici příjmů v rodině. Nárok tedy má ta rodiny, jíž se narodilo první či druhé živé dítě a rodinný příjem v kalendářním kvartálu nedosáhl na 2,7násobek životního minima rodiny.

Tip: Kalkulačka porodného

Pohřebné

Nárok na pohřebné má ta osoba, který vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Zemřelá osoba ovšem musela mít na území České republiky trvalý pobyt. Aktuální pohřebné má hodnotu 5 000 Kč.


Žádosti o dávky státní sociální podpory

Název formuláře Stáhni
Porodné
stáhnout
Rodičovský příspěvek - žádost
stáhnout
Rodičovský příspěvek - volba výše
stáhnout
Přídavek na dítě
stáhnout
Příspěvek na bydlení
stáhnout
Pohřebné
stáhnoutPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 3 krát


Související články: