Smrt účastníka - dědění

Upozornění: Zákon č. 376/2015 Sb. o ukončení důchodového spoření stanovuje postup ukončení a vypořádání důchodového spoření během roku 2016. Níže uvedené texty jsou uvedeny pouze pro informaci. 

Pokud občan vstoupí do druhého pilíře, má jistotu, že jeho naspořené prostředky, včetně tří procent vyvedených ze sociálního pojištění získají jeho dědici. Ale podívejme se konkrétně, co nastane v případě úmrtí účastníka s jeho naspořenými prostředky.

Nejprve si musíme rozlišit, ve které fázi spoření či výplaty prostředků k úmrtí účastníka dojde. Podle toho se potom liší, co se s naspořenými prostředky stane a kdo je získá.

Úmrtí ve fázi spoření

Pokud dojde k úmrtí účastníka v době trvání smlouvy o důchodovém spoření, naspořené prostředky u penzijní společnosti se stávají předmětem dědictví. Mohou nastat tři různé situace:

  • Dědic starší 18 let je účastníkem důchodového spoření (druhého pilíře)

Zemře-li účastník ve fázi důchodového spoření a jeho dědic má ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví také smlouvu o spoření ve druhém pilíři, jsou všechny prostředky zemřelého účastníka převedeny na osobní důchodový účet dědice u penzijní společnosti, s níž má uzavřenou smlouvu o důchodovém spoření.

  • Dědic starší 18 let není účastníkem důchodového spoření (druhého pilíře)

Pokud dědic či dědicové nemají uzavřeno důchodové spoření, budou prostředky vyplaceny dědici přímo ve výši jeho dědického podílu.

  • Dědic mladší 18 let

Pokud po účastníku důchodového spoření dědí osoba mladší 18 let, použijí se naspořené prostředky odpovídající dědickému podílu na úhradu jednorázového pojistného na pojištění sirotčího důchodu. Sirotčí důchod vyplácí pojišťovna zvolená zákonným zástupcem či opatrovníkem nezletilého dědice a to po dobu 5 let.

Úmrtí ve výplatní fázi

K úmrtí účastníka může dojít také ve fázi výplaty, tj. v době, kdy je mu již vyplácen pojišťovnou zvolený starobní důchod. V tomto případě, bude výplata záviset na druhu sjednaného důchodu.

  • Pokud zemřelému účastníku byl vyplácen starobní důchod na dobu 20 let (nebo sirotčí důchod na 5 let), předmětem dědictví se stává kapitálová hodnota zůstatku na důchodovém spoření, pokud účastník zemřel před dnem ukončení výplaty.
  • Zvolil-li si účastník výplatu doživotního starobního důchodu, při jeho úmrtí nedostane dědic nic. Jedná se o obdobu důchodu z prvního pilíře. V tomto případě se zaplacené jednorázové pojistné rozpočítává na průměrnou dobu života člověka po jeho odchodu do starobního důchodu. Z pojistného účastníků, kteří se dožijí nižšího než průměrného věku se hradí důchody těm, kteří naopak tento věk přežijí. Z tohoto důvodu proto žádné prostředky nevstupují do dědictví.
  • Posledním druhem důchodu, který si může účastník zvolit, je doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu podobu tří let. Jak již ze samotného názvu důchodu vyplývá, účastník volí jednu osobu (lze ji měnit), které je po jeho úmrtí vyplácen pojišťovnou pozůstalostní důchod ve sjednané výši a to maximálnš tři roky od úmrtí účastníka.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 7 krát


Související články: