Smlouva, strategie spoření a převod prostředků

Upozornění: Zákon č. 376/2015 Sb. o ukončení důchodového spoření stanovuje postup ukončení a vypořádání důchodového spoření během roku 2016. Níže uvedené texty jsou uvedeny pouze pro informaci.

Většina penzijních společností působících na trhu vznikla transformací původních penzijních fondů k 1.1.2013. Penzijní společnosti mohou nabízet klientům fondy druhého i třetího pilíře. Některé ale této možnosti nevyužívají a klientům nabízí pouze fondy třetího pilíře. Fondy druhého pilíře – důchodové spoření - nabízí nyní šest společností.

Uzavírání smlouvy a volba strategie

Pokud se klient rozhodne vstoupit do druhého pilíře, musí si vybrat penzijní společnost. Před podpisem smlouvy s penzijní společností klient vyplňuje investiční dotazník, který podepisuje. Podpisem potvrzuje i odmítnutí vyplnění dotazníku. Na základě dotazníku a jeho vyhodnocení dojde k doporučení vhodné investiční strategie. Klient si může zvolit doporučenou investiční strategii, nebo si vybrat svou vlastní.

Druhy fondů

Penzijní společnosti nabízí čtyři druhy fondů, které se liší investičními limity a strukturou portfolia, což odpovídá různému stupni rizika.

  • Důchodový fond státních dluhopisů - investuje většinu prostředků do státních dluhopisů české republiky a v menší míře i do státních dluhopisů zemí EU a OECD splňujících určitá kvalitativní kriteria (invetroři preferují stabilitu investice a mají vysokou averzi k investičnímu riziku)
  • Kozervativní důchodový fond – investuje do dluhopisů členských států EU a srovnatelně bezpečných dluhopisů, a dále do nástrojů peněžního trhu, fondů peněžního rrhu a jinýc obdobně likvidních aktiv (investoři preferují stabilitu investice a mají vysokou averzi k investičnímu riziku).
  • Vyvážený důchodový fond – navíc investuje prostředky do akcií a cenných papírů kolektivního investování (investoři preferují zajímavé zhodnocení investice díky většímu podílu akciové složky, avšak díky zvýšené averzi k riziku využívají ke zmírnění rizika dluhopisovou část portfolia).
  • Dynamický důchodový fond – investuje prostředky do akcií a cenných papírů kolektivného investování v největším rozsahu ze všech fondů (investoři požadují vysoké zhodnocení investice a jsou připraveni nést a přijmout rizika spojená s investováním na akciových a dluhopisových trzích a s možným kolísáním hodnoty investice).

Účast ve druhém pilíři

Uzavřením smlouvy o důchodovém spoření s penzijní společností samo o sobě účast fyzické osoby na důchodovém spoření nezakládá. Účast vzniká až registrací uzavřené smlouvy v Centrálním registru smluv (CRS). O registraci v něm žádá příslušná penzijní společnost. Správcem CRS je Specializovaný finanční úřad a ten po posouzení žádosti zasílá účastníkovi a penzijní společnosti oznámení o zaregistrování smlouvy. Do okamžiku zaregistrování smlouvy v CRS se lze s penzijní společností dohodnout o odstoupení smlouvy, po registraci již nelze z druhého pilíře vystoupit. Účastník může pouze změnit penzijní společnost.

Převod prostředků

Z druhé pilíře nemůže účastník vystoupit, ale může převést své prostředky k jiné penzijní společnosti. Účastníci tak mohou ve fázi spoření přecházet mezi penzijními společnostmi. Podmínkou je uzavření smlouvy o důchodovém spoření s jinou penzijní společností a registrace této smlouvy v CRS. Dokud smlouva není registrované v CRS, není účinná a smluvní vztah trvá s dosavadní penzijní společností. Registrace proběhne až po uhrazení poplatku za převod, (je-li požadován), přičemž jednou za pět let je pro účastníka takový převod zdarma. Penzijní společnost je povinna převést prostředky účastníka k jiné penzijní společnosti do 1 měsíce ode dne zaregistrování další smlouvy o důchodovém spoření.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát


Související články: