Proč využít penzijní spoření aneb III. pilíř?

Rok 2013 přinesl do spoření na důchod řadu změn a nových možností. Také penzijní připojištění se státním příspěvkem (zákon č. 42/1994 Sb.), které do konce roku 2012 představovalo jedinou možnost spoření na stáří s podporou státu, se díky důchové reformě změnilo, lépe řečeno v podobě jak ho klienti znali, již nelze sjednat.

III. pilíř aneb transformované a účastnické fondy

Zákon č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření rozšířil třetí pilíř o další možnost spoření na penzi, a to o doplňkové penzijní spoření v účastnických fondech, které budou spravovat penzijní společnosti vzniklé transformováním penzijních fondů.

Tento zákon také stanovil podmínky k oddělení majetku stávajících účastníků penzijního připojištění od majetku penzijního fondu. Majetek bude nově evidován v tzv. transformovaném fondu, který bude nově spravovat penzijní společnost. Díky oddělení majetku, nebude již možné, aby náklady správce byly hrazeny přímo z prostředků účastníků. Naopak je zaveden transparentní poplatek za obhospodařování majetku účastníků fondů.Toto oddělení majetku a zavedení poplatku se uplatní i na nové účastnické fondy.

Co je to penzijní připojištění?

Penzijní připojištění, tak jak ho účastníci znají, tedy i nadále existuje jako součást III. pilíře v podobě transformovaných fondů, jen již do něj nelze vstupovat, tato možnost skončila 30. 11. 2012. Převedeným účastníkům do transformovaného fondu je i nadále zachována garance nezáporného výnosu a výsluhová penze.

Samotné penzijní připojištění je zákonem definováno jako shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění.

Co je to doplňkové penzijní spoření?

Od ledna 2013 mohu občané, kteří si chtějí spořit na důchod, a nespoléhat tak jen na státní penzi, i nadále spořit s podporou státu. Nově již nemohou vstupovat do penzijního připojištění (transformované fondy), ale mohou využít doplňkové penzijní spoření, tzv. účastnické fondy. Účastnické fondy nabízí penzijní společnosti a  představují možnost spoření na důchod ve třetím pilíři s potenciálem vyššího zhodnocení oproti penzijnímu připojištění (transformované fondy), neboť pro ně platí volnější pravidla investování. Účastníci si mohou volit strategie spoření, což jim může přinést vyšší výnos, ovšem ponesou i investiční riziko. To účastníci transformovaných fondů nenesou mají garanci nezáporného výnosu.

Doplňkové penzijní spoření je zákonem definováno jako shromažďování a umísťování příspěvků účastníka doplňkového penzijního spoření, příspěvků placených jeho zaměstnavatelem a státních příspěvků do účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností a vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě.

Proč je dobré spořit na důchod?

Hlavním důvodem, proč využít spoření na důchod je riziko nízkého státního důchodu vypláceného v budoucnosti. Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji se dá očekávat snižování státního důchodu, který nepokryje ani základní potřeby občana. Spoření ve třetím pilíři by tak mělo být dalším zdrojem pravidelného příjmu v důchodovém věku, díky dlouhodobému spoření. Základní myšlenkou je postupné střádání relativně malých finančních obnosů během ekonomicky aktivního života, které se hromadí na osobním účtu klienta. Výše uspořené částky nezávisí již pouze na výši měsíčního příspěvku, ale nově též na zvolené trategii spoření (účastnické fondy). Přesto by měsíční příspěvek měl být vyvážený, tzn. dostatečně vysoký, aby v budoucnu garantoval dostatečně významný příspěvek do rozpočtu důchodce, ale na druhou stranu by neměl příliš zatěžovat běžný rozpočet klienta.

Kdy se připojistit?

Čím dříve, tím lépe. Hlavním argumentem pro brzké zahájení plateb je docílený výnos, který klient může sám ovlivnit volbou účastnického fondu. Díky složenému úročení nastává situace, kdy peníze vydělávají peníze. Znamená to, že se vždy bude úročit celkově uspořená částka, která bude rok od roku vyšší. Pro dosažení přijatelné výše úspor je dobré začít spořit už před třicátým rokem života. Ze začátku mohou být příspěvky nižší, mladší klienti, s postupem pracovní kariéry a růstem příjmů by se měly příspěvky zvyšovat, aby bylo dosaženo dostatečných úspor na osobním účtu klienta.

Na jakou částku se připojistit?

Výše příspěvku je individuální, je však dobré brát v úvahu následující kritéria:

  • současný příjem
  • očekávaný budoucí příjem
  • věk účastníka
  • předpokládaný odchod do starobního důchodu
  • příspěvky třetích osob, zaměstnavatele.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 14 krát


Související články: