Státní příspěvek penzijního spoření

Ze státního rozpočtu se poskytují ve prospěch účastníků penzijního spoření třetího pilíře státní příspěvky. Ty jsou na konto účastníka připisovány automaticky za každý řádně a včas zaplacený měsíční příspěvek.

Nárok na státní příspěvek má účastník, který má trvalý pobyt na území České republiky nebo má bydliště na území členského státu EU, pokud se účastní důchodového pojištění či již důchod čerpá, a nebo je účasten veřejného zdravotního pojištění v České republice.

Výše státního příspěvku na kalendářní měsíc závisí na výši měsíčního příspěvku účastníka. Od ledna 2013 se výše státního příspěvku mění. Je-li výše měsíčního příspěvku účastníka

  • 300 až 999 Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku částku 90 Kč a 20 % z částky přesahující 300 Kč,
  • 1 000 a více Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku částku 230 Kč.

Státní příspěvek

Měsíční platba Státní příspěvek 
do konce roku 2012
Státní příspěvek 
od ledna 2013
100 Kč 50 Kč 0 Kč
200 Kč 90 Kč 0 Kč
300 Kč 120 Kč 90 Kč
400 Kč 140 Kč 110 Kč
500 Kč 150 Kč 130 Kč
600 Kč 150 Kč 150 Kč
700 Kč 150 Kč 170 Kč
800 Kč 150 Kč 190 Kč
900 Kč 150 Kč 210 Kč
1000 Kč a více 150 Kč 230 Kč

Maximální státní příspěvek tedy klient obdrží, když jeho příspěvek činí 1 000 Kč měsíčně. Pokud účastník platí příspěvek za delší období než kalendářní měsíc, stanoví se výše státního příspěvku podle průměrné měsíční výše připadající na toto období.

Peníze, které na účet u penzijní společnosti účastníci vloží, jsou dále investovány. Pravidla investování určuje zákon a navíc podléhají státnímu dozoru. Nově se účastníci doplňkového penzijního spoření sami rozhodují, jakou zvolí strategii spoření, zda konzervativnější nebo rizikovější.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 27 krát


Související články: