Současný český důchodový systém

Český důchodový systém tvoří v současné době v podstatě dva pilíře. Základní povinný dávkově definovaný, průběžně financovaný pilíř a doplňkový dobrovolný, příspěvkově definovaný, kapitálově financovaný pilíř penzijního připojištění se státním příspěvkem. Součástí doplňkového dobrovolného pilíře je také soukromé životní pojištění.

Z prvního pilíře jsou poskytovány důchody starobní, invalidní a pozůstalostní (vdovské, vdovecké a sirotčí).

Průběžný způsob financování v Česku

V Česku prozatím funguje plně průběžný důchodový systém. V tomto systému lidé v produktivním věku (pracující) financují penze spoluobčanů v důchodovém věku. Z hrubé mzdy totiž odvádějí důchodové pojištění. V průběžném systému dostávají penzisté důchod od státu, když stát získává peníze na financování důchodu od pracujících občanů, kteří ze své mzdy nebo zisku odvádějí důchodové pojištění. Všichni pracující občané se tak podílejí na výplatě penze současným důchodcům.

Průběžný způsob financování (pay-as-you-go) nastavený nejenom v naší ekonomice je v dnešní podobě vzhledem k demografickým trendům dlouhodobě neudržitelný. Přestože v mnoha zemích úloha průběžného systému a tím i státní penze klesá, tak je státní penze určitým způsobem zavedena ve všech zemích OECD. Vždy jsou státní penze současných důchodců financovány z pojištění nebo daní pracujících nebo podnikajících občanů. Pro občany je totiž státní penze určitou jistotou, že nezůstanou v penzi bez finančních prostředků. Vlastní úspory mnoha občanů by byly nedostatečné.

Mám průměrnou mzdu, kolik přispěju do systému?

Kolik platíme na důchodovém pojištění, si vypočítáme u zaměstnance s průměrnou měsíční mzdou v roce 2014 ve výši 25 101 Kč.

  • Z hrubé mzdy zaměstnance je sraženo 1 632 Kč, protože zaměstnanec na důchodovém pojištění odvádí 6,5 % ze své hrubé mzdy.
  • Dalších 25 % z hrubé mzdy zaměstnance odvádí na důchodovém pojištění zaměstnavatel, což je částka  6 275 Kč.
Celkem tedy ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) inkasuje ze mzdy zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdu na důchodovém pojištění 7 907 Kč.

Mám průměrnou mzdu, jaký mám důchod?

Stejně jako jsme si vypočítali odvod na pojistném v produktivním věku, tak si vypočítáme i měsíční důchod občana pobírajícího celý život průměrnou mzdu. Osobní vyměřovací základ bude tedy 25 101 Kč a získaná doba pojištění bude 40 let. Výpočet důchodu provedeme dle legislativy platné v roce 2014.  

Tabulka: Výpočet důchodu v roce 2014

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 25 101 Kč
Redukce do 11 415 Kč
 (ze 100 %)
11 415 Kč
Redukce od 11 415 Kč do 30 093 Kč  (z 26 %)  3 559 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ  (11 415 Kč + 3 559 Kč) 14 974 Kč
Základní výměra důchodu 2 340 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (40 let x 1,5) 60
Procentní výměra důchodu
(14 774 Kč x 60 %)
8 985 Kč
Měsíční důchod celkem
(2 340 + 8 985 Kč)
11 325 Kč

Princip solidarity je i u důchodů důležitý

I při výpočtu důchodu je nutné zachovát princip solidarity. Proto jsou penze občanů s nižšími příjmy, v porovnání s jejich dosahovaným příjmem a odvody na pojistném v produktivním věku, vysoké. Naproti tomu občanů s vyššími příjmy nízké. Důchodový systém nemůže být založen pouze na principu zásluhovosti nebo vlastním spoření a investování. Průběžný pilíř je potřeba určitým způsobem zachovat. Vzhledem k demografickým změnám však bude muset úloha průběžného systému klesat a míra solidarity klesat. Světovým trendem je základní důchod od státu (každoročně nepatrně klesá), od zvoleného fondu a z vlastních úspor a investic, jedná se o třípilířový důchodový systém.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 9 krát


Související články: