Tři pilíře důchodového systému

Penzijní systémy se ve vyspělých zemích světa liší. Rozdíly v důchodovém věku, výpočtu státního důchodu či možnosti odchodu do předčasného důchodu však nejsou hlavním rozdílem. Největší rozdíl je v míře zapojení soukromého sektoru v povinném penzijním systému. Penze občanů může být buď zcela veřejná, zcela soukromá nebo kombinovaná. Tří-pilířový systém, o kterém se nejvíce mluví, je právě kombinací.

  • Zjednodušeně řečeno pilířem můžeme rozumět zdroj příjmu v penzi. Když je penze zcela veřejná, tak má občan v penzi příjem pouze od státu. Když je pouze soukrámá, tak má v penzi příjem, jaký si naspořil. U třípiliřového systému má občan v penzi tři druhy příjmu.

Tří-pilířový systém

V některých vyspělých zemích světa je zaveden tří-pilířový penzijní systém. Při správném nastavení se považuje za velmi dobrý. Je zaveden např. ve Švýcarsku, Finsku, Austrálii, Novém Zélandu. V tomto případě se výsledná penze občana skládá ze tří samostatných příjmů. 

  • První penzi dostává občan od státu. Z hrubé mzdy v produktivním věku nadále občan odvádí důchodové pojištění. Určitým způsobem je tedy zachován průběžný způsob financování penzí (pay-as-you-go). U penze z I. pilíře je nadále zachován současně princip zásluhovosti a solidarity. Vyšší odvody na důchodovém pojištění znamenají vyšší důchod, ale penze se s vyšším příjmem zvyšuje pomaleji.
  • Druhou penzi dostává občan od penzijního fondu. Během života si občan spořil do vybraného penzijního fondu. Část příjmu z hrubé mzdy v produktivním věku tedy putovala na účet vybraného fondu. Fond peníze spravoval a finanční prostředky zhodnocoval.  Penze z II. pilíře je založena především na systému zásluhovosti.
  • Třetí příjmem v penzi jsou vlastní investice a úspory občana.  Zdrojem je příjem od různých finančních společností, kde si občan dobrovolně spořil (např. investováním do akcií či formou penzijního připojištění…). Dobrovolné spoření na penzi je v různé míře podporováno v mnoha zemích (např. slevou na dani z příjmu). V Česku je finančně podporováno penzijní připojištění (ať už státním příspěvkem nebo možností snížení daňového základu o zaplacené částky penzijního připojištění).

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 8 krát


Související články: