Drtivá většina e-shopů u kontroly z ČOI selhala. Podívejte se na nejčastější prohřešky

20. 6. 2024 12:37 | , Finance.cz
Spotřebitel

Česká obchodní inspekce (ČOI) zveřejnila statistiky z kontrol internetových obchodů, které probíhaly v prvním čtvrtletí letošního roku. Z 223 kontrolovaných e-shopů našla pochybení u 175 z nich, tedy u 78,48 %.

V období od 2. 1. do 31. 3. 2024 provedla ČOI celkem 223 kontrol, při kterých kontrolovala dodržování právních předpisů souvisejících s prodejem zboží na dálku. U většiny z nich, konkrétně u 175 případů našla však porušení těchto předpisů.

Nejčastější obchodníci porušili ustanovení zákona o ochraně spotřebitele § 13 odst. 1 zákona (v 92 případech), které prodávajícímu ukládá povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

Dále odhalila ČOI v 50 případech klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli, které spočívalo v tom, že prodávající uvedl nepravdivé údaje o poskytování informací výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele apod. Takové klamavé informace pak mají za následek to, že spotřebitel učiní rozhodnutí o obchodní transakci, které by jinak neučinil.

V 16 případech se jednalo o pochybení, kdy prodejci neuvedli podstatné informace o zboží nebo je zatajili či uvedl nejasně.

Tip: Ovlivňují velké sportovní události nákupy? Víme, jak to vidí e-shopy

Recenze musí pocházet od spotřebitelů, kteří zboží skutečně vyzkoušeli

Další problém zjistila ČOI u spotřebitelských recenzí (5 případů), kdy prodávající nezajistil, aby pocházely od spotřebitelů, kteří výrobek skutečně již vyzkoušeli.

„Častým zjištěním bylo též porušení ustanovení § 12a (11 případů) zákona o ochraně spotřebitele, kdy prodávající nezahrnul do informace o slevě z ceny výrobku informaci o předchozí nejnižší ceně, za kterou jej nabízel a prodával před poskytnutím slevy, a rovněž porušení ustanovení § 19 odst. 1, 2, 3 (11 případů), který upravuje postup při uplatnění a řešení reklamací, zejména prodávajícímu ukládá povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě, " uvádí další prohřešky Česká obchodní inspekce.

Občanský zákoník, který v § 1820 udává prodejci povinnosti zajistit informace spotřebiteli před uzavřením smlouvy při využití prostředků komunikace na dálku byl porušen v 45 případech v tom, že spotřebiteli nebyly sděleny podmínky, lhůty a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Dalším častým prohřeškem byl špatný text na tlačítku, kterým se spotřebitel zavazuje k platbě při objednávce zboží na dálku. Text na tomto tlačítku má znít „objednávka zavazující k platbě.“ V 39 případech však obchodníci tento nápis nesplňovali.

ČOI rozdala e-shopům pokutu ve výši téměř 5 milionů korun

Za zjištěné porušení právních předpisů u internetových obchodů rozdala ČOI celkově pokutu ve výši 4 954 500 Kč. Do této výše jsou však převážně započítány rozdané pokuty z kontrol, které se konaly v minulém roce a v období od 1. 1. do 31. 3. 2024 nabyly moci.

Zdroj: Česká obchodní inspekce


Čtěte také:

Nakupování online z Číny: Nízké ceny i rizika

Jak se ti daří na volné noze? Unikátní průzkum mezi freelancery

 

Zdroj: Depositphotos

Články ze sekce: Spotřebitel