Informace o povinném ručení

Uzavření povinného ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je stanoveno zákonem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Každý, kdo chce vozidlo užívat na pozemní komunikaci, musí mít uzavřenou smlouvu o povinném ručení u některé z pojišťoven nabízející tento produkt. Přehledné srovnání povinného ručení od většiny pojišťoven na trhu.

Na co se vztahuje?

Pojištění odpovědnosti kryje riziko škod, které způsobíte třetí osobě či osobám při provozu vozidla. Zatímco se do konce roku 2008 na území ČR povinné ručení prokazovalo samostatným dokladem o pojištění, které vydával pojistitel, od 1. ledna 2009 je jediným platným dokladem povinném ručení pouze Zelená karta. Zelená karta je mezinárodní doklad o pojištění, který platí téměř ve všech státech Evropy.

Pozor! Nevztahuje se na škodu vzniklou na vašem vozidle, kterou způsobíte vlastním zaviněním. Pro krytí těchto škod se používá havarijní pojištění.

Kdo se pojišťuje?

Povinnost uzavřít pojištění má každý majitel motorového vozidla. S platností od 1. června 2008 hrozí nepojištěným řidičům vyšší sankce:

 • nepředložení dokladu o pojištění při silniční kontrole – až 3 000 Kč,
 • neodevzdání SPZ do depozita – až 20 000 Kč,
 • provozování vozidla bez pojištění – až 40 000 Kč.
Ten, kdo neuzavře pojistku a způsobí vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, bude navíc muset uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků. Novinkou s platností od roku 2009 jsou příspěvky nepojištěných řidičů do garančního fondu, který spravuje Česká kancelář pojistitelů (ČKP) Z povinného ručení je hrazena škoda, kterou způsobí viník dopravní nehody, ať už na majetku či na zdraví. Co když ale není řidič, který zavinil nehodu pojištěn? V tom případě je poškozený odškodněn z tzv. garančního fondu. Poté ČKP vymáhá konkrétní částku po viníkovi.

Jak na nepojištěné?

ČKP bude vychází ze dvou zdrojů. Porovnává Centrální registr vozidel a Databázi pojištěných vozidel. Vozidla, které jsou registrovaná a zároveň nefigurují v uvedené databázi, budou vyhodnocena jako nepojištěná a vůči jejich majitelům bude uplatňován požadavek na zaplacení příspěvku do garančního fondu. Postup při uplatnění příspěvku je následující:

 • zjištění nepojištěného vozidla a období, po které bylo nepojištěno,
 • výpočet příspěvku,
 • písemná výzva k úhradě,
 • upomínka,
 • vymáhání.
Příjemce výzvy bude mít třicetidenní lhůtu na úhradu příspěvku, popřípadě na doložení skutečnosti, že vozidlo neprovozoval v rozporu se zákonem. Pokud obeslaný na výzvu nezareaguje ani neuhradí příspěvek, bude zahájen proces vymáhání příspěvku. Ten může skončit až žalobou u soudu a následnou exekucí. Od zahájení vymáhání se dlužná částka samozřejmě navíc začne navyšovat o náklady s vymáháním spojené.

Co nám hrozí?

Je třeba si uvědomit jeden zásadní fakt – zaplacení příspěvku do garančního fondu v žádném případě nenahrazuje pojištění vozidla. Řidič, který nemá sjednáno povinné ručení, ani nadále nemá nárok na to, aby za něj škodu jím způsobenou při nehodě hradila pojišťovna. Stejně tak zaplacení příspěvku nepojištěného neuchrání od sankcí za provozování vozidla bez povinného ručení, které mu může udělit Policie ČR nebo správní orgány.

Jaké jsou limity?

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla stanoví pro pojišťovny minimální limity plnění. V případě vzniklé škody je pojišťovna povinna krýt škody ve výši:

 • 35 mil. Kč pro škodu na zdraví
 • 35 mil. Kč pro škodu na majetku
Kromě těchto standardních odpovědnostních limitů nabízejí pojišťovny i limity vyšší, jejich maximální hranice není stanovena. Každá pojišťovna v případě uzavření smlouvy o povinném ručení dále poskytuje různá zvýhodnění v podobě slev a bonusů (např. úrazové pojištění řidiče, slevu z havarijního či cestovního pojištění, asistenční služby, pojištění zavazadel atd.)

Kdy volat k nehodě policii?

Limit škody pro oznamovací povinnost u dopravních nehod činí 100 000 Kč. Pokud je tedy odhadovaná škoda vyšší než 100 000 Kč, je nutné k nehodě zavolat policii. Dále je také nutné policii volat v následujících případech bez ohledu na výši škody:

 1. dojde-li při nehodě ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby,
 2. dojde-li při nehodě na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč,
 3. dojde-li při nehodě ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast,
 4. dojde-li při nehodě k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.),
 5. dojde-li při nehodě k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla),
 6. nebudeme-li po nehodě sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu,
 7. nedohodneme-li se s účastníkem nehody na zavinění.
Ve všech ostatních případech dopravních nehod pokud bude odhadovaná škoda nižší než 100 000 Kč bychom si měli vystačit bez součinnosti policie, pouze je nutné sepsat záznam o dopravní nehodě. Na našich stránkách máte možnost si stáhnout jednotný evropský formulář pro záznam o dopravní nehodě.

Kdo nás pojistí?

V současnosti je na tuzemském pojišťovacím trhu mnoho pojišťoven, které mají ve své nabídce i pojištění automobilů, resp. povinné ručení. Pojišťovny, které nabízejí povinné ručení jsou sdruženy v České kanceláři pojistitelů. ČKP je profesní organizací pojišťoven, které poskytují tzv. povinné ručení. Spravuje garanční fond, z něhož hradí poškozeným škody, jež jim byly způsobeny nepojištěnými vozidly. Seznam pojišťoven nabízejících povinné ručení. Pro přehledný výběr je možné využít porovnávač pro povinné ručení Porovnej24.cz.

Tip: Kolik stojí povinné ručení?

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát


Související články: