Pacienti si budou moci zvolit, zda chtějí sdílet data o svém zdravotním stavu s jinými lékaři

30.01.2024 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Pro efektivnější a jednodušší komunikaci mezi lékaři, pacienty a zdravotními pojišťovnami představilo Ministerstvo zdravotnictví návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví. Součástí novely je zavedení nových služeb – EZKarty, eŽádanky a sdíleného zdravotního záznamu.

Cílem novely je zavedení zcela nových elektronických služeb ve zdravotnictví, ale i vylepšení a zjednodušení již současných procesů. Návrh navazuje na první už fungující fázi elektronizace zdravotnictví (eRecept, eNeschopenka…). 

Pacienti by se na základě přijetí nové úpravy o elektronickém zdravotnictví mohli více zapojit do komunikace se zdravotnickými zařízeními. Dalším přínosem má být zefektivnění přenosu informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, zdravotními pojišťovnami a pacienty.

Návrh zdůrazňuje, že se nejedná o vytvoření centrálního registru, který by shromažďoval data o zdravotním stavu pacientů.

Zdroj: Depositphotos

Soukromí pacienta na prvním místě

Novela zákona důsledně respektuje právo pacientů na jejich soukromí. Z toho důvodu bude využívání nových elektronických služeb ve zdravotnictví z největší míry dobrovolné. K využívání služeb tak pacienty nebude nikdo nutit.

Nové služby, které zavádí novela zákona o elektronizaci zdravotnictví:

  • EZKarta
  • eŽádanka
  • Sdílený zdravotní záznam

EZKarta

Nová služba v podobě mobilní aplikace s názvem EZKarta má pacientovi umožnit nahlížet do dat o jeho zdravotním stavu. Aplikace je tedy kontrolovaná a spravovaná samotným pacientem.

Majitel aplikace, tedy pacient, může po lékaři vyžadovat zaslání výpisu jeho zdravotní dokumentace či její kopie do aplikace. Poskytovatel zdravotnických služeb bude mít 30 dní na to, aby po obdržení žádosti pacienta daný výpis zaslal do aplikace. Pacient s lékařem se však podle návrhu mohou dohodnout i na jiné době. Lékař může za tuto službu vyžadovat poplatek, a to jen do výše, která nesmí přesáhnout pořizovací náklady daného výpisu nebo kopie. Ceník této služby musí být pro pacienty snadno dohledatelný na veřejném místě.

eŽádanka

Nová služba eŽádanka je alternativou ke klasické formě současné papírové verze žádanek. Na základě vystavení žádanky od lékaře se poskytuje zdravotní služba v jiném zdravotnickém zařízení. Může jít například o žádanku na laboratorní vyšetření, RTG vyšetření, alergologické vyšetření apod. Nová forma žádosti má přispět především k zefektivnění poskytování zdravotnických služeb.

Lékař, který má dané vyšetření poskytnout, je povinen eŽádanku přijmout. Odmítnout a vyžadovat ji v listinné podobě bude moci jen tehdy, pokud k přijetí elektronické žádanky nemá potřebné technické vybavení.

Povinností lékaře, který eŽádanku vypsal, je uložit ji do dočasného úložiště a sdělit pacientovi identifikátor eŽádanky. Na žádost pacienta nebo lékaře, který má vyšetření provést, je povinen převést žádanku do listinné podoby.

Tip: Kde naleznete seznam předepsaných léků na jednom místě?

 

Sdílený zdravotní záznam

Sdílený zdravotní záznam má zahrnovat pouze minimum základních informací o zdravotním stavu pacienta. Cílem těchto sdílených dat je především ochrana pacienta při vážných zdravotních situacích.

Sdílený zdravotní záznam má obsahovat emergentní zdravotní záznam a výsledky preventivních a screeningových vyšetření. Součástí emergentního (základního) záznamu mají být údaje o krevní skupině, alergiích a nežádoucích reakcích na léčiva a údaje o lécích vydaných za posledních 12 měsíců.

Kdo bude moci do sdíleného zdravotního záznamu nahlížet?

Do sdíleného zdravotního záznamu budou moci nahlížet zdravotníci a poskytovatelé sociálních služeb. To však pouze za předpokladu, že pacient s nahlížením do sdíleného zdravotního záznamu nevyjádřil nesouhlas.

Tip: Jak online získat přehled plateb vynaložených zdravotní pojišťovnou na vaši péči?

Rozšiřující elektronizace zdravotnictví vyjde přibližně na 60 milionů korun

Autoři návrhu předpokládají, že rozšíření infrastruktury elektronického zdravotnictví o nové služby vyjde na 50 milionů korun, dalších 10 milionů je odhad nákladů na softwarové nástroje.

Následná údržba systému má vyjít ročně na 20 % z pořizovací ceny. Peníze pro rozvoj elektronického zdravotnictví čerpá stát z Národního plánu obnovy. Návrh v nejbližší době projedná vláda. Účinnost zákona je navrhována od 1. ledna 2025.


Čtěte také:

Zdravotní komplikace daleko od vašeho praktického lékaře? Ošetří vás místní lékař?

Většina zubařů jednou bude bez smluv s pojišťovnami, míní stomatolog

Jaké plastické operace proplácejí zdravotní pojišťovny?

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ