Následky úrazu

Smrt následkem úrazu

V případě smrti pojištěného následkem úrazu vyplatí pojišťovna osobám blízkým (oprávněné osoba) sjednanou pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu. Pokud máte sjednané životní pojištění na správnou částku, platili byste si riziko smrti zbytečně dvakrát. Úrazové pojištění nemusíte sjednávat celé kompletně. Většina produktů dovoluje sjednání jen některých vybraných rizik. Ovšem u jiných je pojištění proti smrti úrazu podmínkou.

Trvalé následky úrazu

O plnění pro trvalé následky musí pojištěný zažádat, a to většinou po uplynutí určité lhůty ode dne způsobení úrazu. Na základě posouzení zdravotního stavu lékařem jsou pojištěnému uznána určitá procenta trvalých následků, podle nichž vyplatí pojišťovna pojistné plnění.

Největší vliv na konečnou sumu má posouzení lékaře. Pojišťovnám většinou nestačí lékařská zpráva od lékaře, který zraněného poškozoval ani zpráva praktického lékaře. Pojišťovny mají své smluvní lékaře, kteří úraz hodnotí individuálně případ od případu. Hodnotí se zdravotní stav při uznávání trvalých následků (po dvou, třech letech), nehodnotí se stav bezprostředně po úraze na to je určeno pojištění tělesného poškození způsobené úrazem.

Pojištěný si může při sjednávání pojištění zvolit násobek pojistné částky. Některé pojišťovny umožňují výběr násobků pojistné částky na dvojnásobek až desetinásobek, jiné umožňují volbu mezi lineárním a progresivním plnění.

Trvalé následky s progresivním plněním - stanovené plnění pojišťovny se progresivně zvyšuje v závislosti na rozsahu trvalých následků. Progresivní plnění znásobuje pojistnou částku. Znásobení používají pojišťovny odlišně a nepřipisují progresi menším úrazům. Takže v případě vyšších trvalých následků je plnění pojišťovny daleko vyšší než při plnění více menších úrazů. Pro vysvětlení u příkladu - opak progresivního plnění (progrese) je plnění lineární.

Příklad úrazového pojištění

Výhodu progresivního plnění můžeme popsat také takto: Pokud si klient rozhodne pojistit trvalé následky na částku 200 000 Kč s progresí, tak v případě trvalých následků ve výši 50% dostane sjednaný násobek (jde většinou o dvou až čtyř násobek) plnění, tedy 2 x 100 000 = 200 000). V případě lineárního plnění by výsledná částka byla 100 000 Kč. Aby dosáhl pojištěný stejné sumy jako v případě progrese, musel by být pojištěn na lineární plnění ve výši 400 000 Kč, při této částce by platil samozřejmě daleko vyšší pojistné.

Dojde-li k úrazu pojištěného, který zanechá trvalé následky úrazu, vyplatí pojišťovny plnění ve výši procentuálního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ trvalých následků úrazu, který pro jednotlivá tělesná poškození podle oceňovacích tabulek odpovídá rozsahu trvalých následků úrazu po jejich ustálení.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1
Hlasováno: 7 krát


Související články: