Finanční důsledky výpovědi pojištění

Při výpovědi počítejte se sankcemi

Finanční důsledky výpovědi pojištění po uplynutí prvních dvou měsíců trvání pojistné smlouvy se liší podle toho, zda se jedná o tzv. "riziková" či "rezervotvorná" pojištění, tj. pojištění spjatá s určitou formou spoření.


Výpověď rezervotvorného pojištění , tj. "se spořením"

Prakticky všechny pojištění "se spořením" patří do kategorie pojištění rezervotvorných. Při zániku rezervotvorného pojištění nemá pojistník právo na navrácení vloženého pojistného, ale má nárok pouze na jeho část - na tzv. odbytné. Výše odbytného není definována jako část vloženého pojistného, nýbrž závisí na konstrukci zrušeného pojištění.

Pozor! V prvních dvou až třech letech pojištění se veškeré zaplacené pojistné použije na zaplacení provizí a nákladů pojišťovny, tj. odbytné může být i nulové.

Riziková pojištění

Pojištění, u nichž pojišťovně platíme pouze za ochranu před životními riziky, patří do kategorie rizikových. Veškeré zaplacené pojistné je spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky pojišťovny, tj. „propadá“ pojišťovně. Při jejich zániku formou výpovědi není pojistníkovi vyplaceno nic.

Příklad výpovědi životního pojištění

Vzhledem k tomu, že jsme se dostali od vážné finanční tísně, jsme nuceni vypovědět naše životní pojištění. Pojištění jsme si založili 1. února 2001, pojistné platíme měsíčně. Jelikož výpovědní lhůta činí 6 týdnů, znamená to, že pojištění zanikne na konci toho měsíce, od jehož konce nás dělí alespoň 6 týdnů. Podáme-li tedy výpověď např. 28.8.2007, zanikne pojištění k 31.10.2007. Pojišťovna nám k tomuto datu spočítá a vyplatí odbytné, zároveň však má nárok na zaplacení pojistného až do zániku pojištění, tj. do 31.10.2007.

Dočasná insolventnost

Samotná výpověď smlouvy však není jediným řešením. Pokud je nedostatek finančních prostředků pouze dočasný, přicházejí v úvahu vhodnější varianty, a to:

  • dočasné přerušení placení pojistného – tzv. platební prázdniny
  • redukce (snížení) pojistné částky

V obou případech záleží na konkrétní pojišťovně, resp. podmínkách smlouvy, ne každá smlouva tyto kroky umožňuje. A pokud ano, je třeba splnit určité podmínky. Ta základní bývá časová, tj. lze tak učinit až po uplynutí určité doby od uzavření smlouvy. Některé pojišťovny navíc mají stanovenou minimální kapitálovou hodnotu, tj. klient musí naspořit dostatečnou výši prostředků.

Životní pojištění je během na dlouhou trať. Proto by vždy stejně jako samotnému uzavření, i případné výpovědi mělo předcházet důkladné zvážení.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát


Související články: