Fond pojištění vkladů

Fond pojištění vkladů (FPV) má za úkol sanovat případný krach banky. I přes bankovní regulaci a dohled, který provádí ČNB, totiž není možné takové události vždy zabránit. Hlavní rolí Fondu tedy je zajistit, aby v případě krachu některé finanční instituce nezůstali její klienti bez finančních prostředků. FPV „jistí“ vklady klientů bank, stavebních spořitelen a od roku 2006 i družstevních záložen.

Banky a družstevní záložny do FPV přispívají čtvrtletně částkou ve výši 0,04 % průměrného objemu pojištěných vkladů za uplynulé čtvrtletí. Stavební spořitelny z průměrné výše spravovaných vkladů ve čtvrtletních intervalech odvádí příspěvky ve výši 0,02 %. Pokud se některá z finančních institucí dostane do platební neschopnosti, tedy není schopna dostát závazkům vůči svým klientům, pak Fond zajistí vyplacení náhrad za uložené vklady. Existence FPV tak přispívá ke stabilizaci nejen bankovní scény, ale obecně také ke zvýšení důvěry vkladatelů v bankovní systém.

Vklady v bankách jsou pojištěny do 100 tisíc euro

FPV vznikl v roce 1994. Od té doby se pojištění vkladů několikrát změnilo ve prospěch klientů. Např. ještě v roce 2000 byl limit pro výplatu náhrad vkladů 400 000 Kč a klient nesl 10% spoluúčast, nyní jsou vklady pojištěny do výše 100 % až do limitu 100 000 euro (respektive ekvivalentu v Kč). Poslední úprava, která vzešla z podnětu EU a vstoupila v platnost k 31. 12. 2010, byla do jisté míry reakcí na zhoršenou ekonomickou situaci v Evropě a přinesla také zkrácení lhůty pro zahájení výplat na 20 pracovních dnů (dříve 3 měsíce). Tato pravidla nyní platí ve všech členských státech EU.

Krach velké banky FPV nepokryje

Ve FPV nejsou a nemohou být prostředky ve výši všech uložených vkladů všech bank. To by bylo zcela ekonomicky nereálné. Fond z nahromaděných prostředků reálně může přímo řešit problémy menších či středních bank (může například vyplatit naráz všechny záložny, nebo středně velkou banku). Pokud by však došlo ke krachu jedné z velkých bank, jde o problém zasahující i do systému ekonomiky a je nutné hledat strategická řešení.

Výluky z Fondu pojištění vkladů

Pojištění se nevztahuje na investiční produkty a cenné papíry, jako jsou akcie, podílové listydluhopisy, směnky, ale ani například životní pojištění či penzijní připojištění. Poslední dva jmenované produkty jsou často pro klienty matoucí, protože se zde zdánlivě „spoří“. Nejde však o produkty, které spadají do okruhu pojištění.

Pak samozřejmě existují výluky z pojištění týkající se právnických osob - nejsou pojištěny vklady finančních institucí (tedy samotných bank, investičních společností, pojišťoven, penzijních nebo podílových fondů), zdravotních pojišťoven a státních fondů. Na náhradu nemají nárok osoby uvedené v zákoně o bankách, např. osoby mající kontrolu nad bankou, členové statutárního orgánu a dozorčí rady, vedoucí zaměstnanci banky apod.

Co dělat když zkrachuje banka?

Prvořadé je zachovat chladnou hlavu a zjistit si základní informace o tom, kdy a kde budou vklady vypláceny. Tyto a další informace se postižení klienty vždy dozví z internetových stránek Fondu pojištění vkladů. FPV zde okamžitě po té, co ČNB oznámí neschopnost dané banky dostát svým závazkům, spouští informační servis. Informace také získají klienti ze sdělovacích prostředků nebo na webu či pobočkách zkrachovalé banky.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát


Související články: