Daňové kvóty

25.06.2001 | , Finance.cz
Domovská stránka


Představuje velice vhodný mezinárodní srovnávací ukazatel pro podíl vybraných daní příslušného státu na jeho hrubém domácím produktu.
Daňová kvóta (DK) = poměr výnosu daní a cel k HDP v běžných cenách.
Složená daňová kvóta (SDK) = poměr výnosu daní, cel a pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení k HDP v běžných cenách.

V roce 1997 dosáhla celková suma vybraných daní a dalších odvodů ve světě v průměru 43,9 % HDP, byla tak o 14 % vyšší než v USA a o 16 % než v Japonsku; složená daňová kvóta v zemích EU představovala ve stejném roce 42,5 %, v ČR 38,6 %. Jak plyne z tabulky č. 2, tento stav se za poslední léta příliš nezměnil. Hlavním důvodem byla a stále ještě je podstatně vyšší míra sociální ochrany v západní Evropě.


Tab. -
Složená daňová kvóta ve světě (v poměru k nominálnímu HDP, v %)

Stát

1999

2000 (předpověď)

2001 (předpověď)

Švédsko

58,7

56,8

55,6

Dánsko

57,4

56,3

56,0

Rakousko

47,6

46,6

46,7

Británie

40,3

40,3

40,4

Maďarsko

39,7

39,4

39,4

Česká republika

39,7

40,0

41,9

Španělsko

37,2

36,9

36,8

USA

31,0

30,8

30,6

Japonsko

30,5

30,5

30,9

Jižní Korea

25,1

24,8

24,4

Průměr OECD

36,9

36,7

36,5

Průměr EU

45,6

45,2

44,9

                                                                                                                                 Pramen: OECD

Nejmenší složenou daňovou kvótu v roce 1999 vykazovalo Mexiko (16,5 %), následované Jižní Koreou (23,8 %), Japonskem (27,7 %) a USA (31 %).

Vyspělé státy podporují stále více snižování daní, a to sice z důvodu poklesu angažovanosti vlád v ekonomice v posledních letech. Právě politika nízkých daní způsobila ve Spojených státech stav, nad nímž mnozí ekonomové kroutí hlavou. Hospodářský růst je doprovázen nízkou inflací a nezaměstnaností, čímž jsou narušeny některé ekonomické teorie. Rovněž průměrný schodek veřejných rozpočtů v USA byl za posledních 25 let dvakrát tak nižší než v zemích Evropské měnové unie (2 % ve srovnání s 4 %).

Porovnání daňových kvót v zemích EU a České republice

Z mezinárodního porovnání plyne, že Česká republika je státem s nejnižší daňovou kvótou ve výši 21,6 %; při porovnání složené daňové kvóty, tedy včetně pojistného, tomu tak však již není. Důvodem je největší podíl sociálního a zdravotního pojištění na celkových daňových příjmech ve srovnání s zeměmi EU, který u nás činí 43,9 %. Z toho plyne paradox, kdy ČR jako stát s nejnižší daňovou kvótou (poměrově daňovými příjmy) má nejvyšší míru sociální ochrany. Naproti tomu v Dánsku se výše pojištění pohybuje na úrovni pouhých 3,2 % (Velká Británie 17,2 %; Řecko 31,6 % a Německo 41,6 %).


Tab. - Srovnání daňových kvót ČR a zemí EU
(dle metodiky OECD, pro rok 1997)

Stát

DK

SDK

Stát

DK

SDK

Irsko

28,6 %

32,8 %

Rakousko

29,1 %

44,3 %

Španělsko

21,9 %

33,7 %

Itálie

29,6 %

44,4 %

Řecko

23,1 %

33,7 %

Francie

26,8 %

45,1 %

Portugalsko

25,3 %

34,2 %

Belgie

31,4 %

46,0 %

Velká Británie

29,3 %

35,4%

Lucembursko

34,7 %

46,5%

Německo

21,7 %

37,2 %

Finsko

34,8 %

46,5%

Česká republika

21,6 %

38,6 %

Dánsko

47,9 %

49,5%

Nizozemí

24,7 %

41,9 %

Švédsko

36,7 %

51,9%

                                                                                       Zdroj: OECD Revenue Statistics, 1999 edition.       

Ve srovnání jsme se umístili i pod průměrem evropských členů OECD (SDK činila přibližně 41 %) a to na třináctém místě. S kým a čím se máme srovnávat je ovšem otázka, v EU je nám nejbližší hospodářská úroveň zemí Španělska, Řecka či Portugalska, proti nim jsou však naše daně vysoké.

Autor článku

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: Domovská stránka