Čarný: MasterCard podporuje světový obchod

07.07.2008 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Byť tomu platební chování Čechů zatím neodpovídá, tak během cest do zahraničí je mnohem výhodnější hradit výdaje platební kartou než předem obstaranou hotovostí, uvedl mimo jiné Ján Čarný, generální ředitel MasterCard Europe.

Dobrý den, pane řediteli. Přestože nepochybuji, že o společnosti MasterCard už většina našich čtenářů slyšela, mohl byste ji krátce představit? Čím se zabýváte? V kolika zemích působíte?
Společnost MasterCard Europe je zodpovědná za řízení obchodních činností poboček MasterCard Worldwide v Evropě. Její hlavní činností je zajišťování trvalého přínosu jednak členským bankám nebo obchodníkům, ale především přímo držitelům karet MasterCard a Maestro. Zjednodušeně lze říci, že MasterCard přispívá k rozvoji globálního obchodování tím, že poskytuje životně důležité ekonomické spojení mezi finančními institucemi, podniky, držiteli karet a obchodníky na celém světě. Naše ústřední pobočka sídlí v belgickém Waterloo, ale zastoupení máme v 51 evropských zemích. MasterCard Worldwide pak slouží spotřebitelům i podnikům ve více než 210 zemích a územích.

Kromě základních aktivit, které se týkají platebních systémů a platebních karet, si společnost MasterCard uvědomuje také své širší poslání, které spočívá v podpoře světového obchodu a obchodu na dílčích trzích. Jedním z příkladů takových doprovodných aktivit společnosti MasterCard je nedávno vyhlášený žebříček MasterCard Worldwide Centers of Commerce, který hodnotí jednotlivá světová velkoměsta dle jejich přínosu světové ekonomice. Obdobný projekt v současnosti adaptujeme také pro Českou republiku a jeho výsledkem bude detailní analýza jednotlivých českých měst a krajů, včetně jejich příležitostí a slabých stránek. Studie „MasterCard česká centra rozvoje“ bude zveřejněna na konci letošního léta a nabídne nejen užitečnou zpětnou vazbu jednotlivým municipalitám, ale také pomocnou ruku stávajícím i potenciálním investorům.

Kde spočívá těžiště vaši činnosti? Je to soukromá klientela, firmy? Evropa?
Primárně se soustředíme na spolupráci s členskými bankami. Pro společnost MasterCard jsou klíčoví jak běžní, retailoví, držitelé platebních karet, tak také firmy a velké korporace. Oběma skupinám se v České republice snažíme poskytnout objektivní hodnocení trhu včetně nabízených finančních produktů a služeb. Pro retailové bankovní klienty je určeno ocenění MasterCard Banka roku, pro firemní klientelu pak MasterCard Firemní banka roku. Výsledky ocenění MasterCard Firemní banka roku pro rok 2008 byly vyhlášeny v polovině června a bankou, která dle finančních ředitelů  nejvýznamnějších českých firem poskytuje ty nejlepší služby se stala Československá obchodní banka.

Mezi další složky naší činnosti v různých zemích světa patří také spolupráce se státní správou a municipalitou, která může mít například podobu předplacených karet určených pro výplatu sociálních dávek.

Dalším významným stěžněm naší činnosti je samozřejmě také vývoj nových služeb a technologií, které významným způsobem rozšiřují způsoby používání platebních karet. Jedním z takových příkladů může být bezkontaktní platební technologie MasterCard PayPass, kterou bychom v České republice a na Slovensku měli představit již v letošním roce.

Jedním z nejvýznamnějších úspěchů společnosti MasterCard je překonání hranice 300 miliónů vydaných karet Maestro v Evropě. Evropští držitelé karet mohou nyní karty Maestro používat k nákupům v 6,4 miliónech obchodních míst na celém kontinentu. Některým lidem nemusí být jasná spojitost karet MasterCard a karet Maestro. Mohl byste to osvětlit?
Předně je nutné říci, že společnost MasterCard nabízí svým klientům možnost vybrat si z velkého portfolia značek mezi něž právě patří karty MasterCard, Maestro a Cirrus. Tato komplexní nabídka karet umožňuje držitelům vybrat si takovou platební kartu, která nejlépezarici_karta.jpg splňuje jejich nároky a představy.

Elektronické platební karty Maestro jsou ve většině případů první platební karty, se kterými se uživatel platebních karet setkává, jelikož se jedná o karty, které banky standardně nabízejí svým klientům k běžnému účtu. Maestro jsou karty chipové, které svým držitelům nabízejí maximální formu zabezpečení.

Platební karty MasterCard nabízejí ve srovnání s kartami Maestro navíc několik služeb pro „pokročilé uživatele“. Velkou výhodou embosovaných karet je možnost realizace plateb přes internet. Prostřednictvím karet MasterCard je proto možné provádět tzv. „non face to face“ transakce, jakou je například rezervace hotelu pomocí internetu. Embosované karty MasterCard jsou zpravidla také spojeny s kvalitnějším servisem, vyšším pojištěním a rozsáhlejšími asistenčními službami. Zároveň je možné provést pomocí embosovaných karet platby využitím imprintru, tedy i v místech, kde není elektronický terminál.

Pokud v zahraničí zaplatíme v obchodě mezinárodní platební kartou, částka se z našeho účtu odečte podle aktuálního měnového kurzu. Jak je vlastně tento kurz stanovován, liší se od kurzů v komerčních bankách? Je výhodnější platit v zahraničí kartou, nebo si vyměnit v České republice hotovost?
Byť tomu platební chování Čechů zatím neodpovídá, tak během cest do zahraničí je mnohem výhodnější hradit výdaje platební kartou než předem obstaranou hotovostí. Při platbě kartou v zahraničí je daná měna přepočítávána devizovým kurzem, který je výhodnější než valutový kurz při výměně hotovosti ve směnárnách. Obdobně jako při placení v Čechách není ani v zahraničí za platbu kartou u obchodníka účtován žádný poplatek a celá transakce je zdarma, ať se již jedná o hypermarket, čerpací stanici, platbu za dálniční poplatek, vstupné do kina či aquaparku. K platebním kartám jsou navíc vázány také nejrůznější doplňkové služby, jako je například cestovní pojištění či pojištění odpovědnosti za škody.

Nedávný průzkum společnosti MasterCard nám ukázal, jaké jsou zvyklosti Čechů v souvislosti s platbami v zahraničí. Přestože si někteří z nich uvědomují výhody používání karet k platbám v zahraničí, preferují během svých cest stále hotovost. Jedná se o jistý zakořeněný vzor platebního chování, který se mění zatím velmi pozvolna. 94 % respondentů průzkumu uvedlo, že si hotovost v cizí měně obstarávají již před svým odjezdem do zahraničí. Tím se však ochuzují o mnoho výhod spojených s používáním platební karty v zahraničí.

Pokud bychom se podívali konkrétně na Českou republiku a finanční instituce zde působící, některé banky umožňují výběr karet MasterCard (Maestro) i Visa. Ovšem třeba taková Volksbank CZ nebo mBank má v nabídce, pokud se nepletu, pouze karty Visa. Spěje situace spíše  k tomu, že v nabídce finančních společností budete vy i Visa, nebo že v budoucnu dojde ke striktnějšímu rozdělení trhu?
Stejně jako existují banky, které mají v nabídce pouze platební karty konkurenční asociace, tak mohu jmenovat také příklady bank, které naopak nabízí pouze karty MasterCard. Jedná se například o Citibank či GE Money Bank. Dané rozhodnutí závisí vždy na obchodní politice jednotlivých bank.

Obecně však platí, že se banky snaží nabízet svým klientům co nejširší portfolio platebních karet. Je na daném klientovi, aby si vybral platební kartu, která bude nejlépe vyhovovat jeho požadavkům. 

Do jaké míry můžete ovlivňovat bankovní poplatkovou politiku? Nemyslíte si, že vedení platebních karet by mělo být zdarma?
Společnost MasterCard, jakožto karetní asociace, stanovuje obecná pravidla pro karetní transakce a také obecná doporučení, z nichž jednotlivé banky vycházejí při sestavování své poplatkové politiky. Jedná se o velmi komplexní mechanizmus a společnost MasterCard v něm poskytuje členským bankám jen doporučení, které vyplývá z našich mnohaletých zkušeností.

Konkrétní podmínky poplatkové politiky, ke které jednotlivé banky přikročí, však společnost MasterCard neovlivňuje.

Jak se zvětšilo vaše pokrytí u obchodníku v celosvětovém měřítku, řekněme oproti době před 10 lety?
Na výhody platebních karet a na jejich stále častější používání reagují samozřejmě také obchodníci a poskytovatelé nejrůznějších služeb po celém světě. Bez problémů je možné platit kartou od velkých měst až po menší turistické oblasti, přičemž kartou lze v dnešní době hradit nákup téměř jakéhokoliv zboží či služby.

Konkrétnější informace v podobě čísel nám nabízí například evropský kontinent. Z výsledků společnosti MasterCard Europe ke konci prvního čtvrtletí letošního roku vyplývá, že  evropští držitelé karet mohou používat karty Maestro k nákupům u více než 6,4 miliónů obchodníků, kartami MasterCard pak mohou platit dokonce na sedmi a půl milionech akceptačních místech.

Mnohé klienty už vlastnictví samotné platební karty neuspokojuje. Vyžadují služby navíc. S jakými se setkáváme v ČR? Zmínil byste nějaké příklady ze zahraničí, které u nás nejsou zatím dostupné?
Držitelé platebních karet v České republice jsou stále vyspělejší a náročnější a jednou z našich priorit je tak nabídnout jim dodatečné Hodinky_PayPass_platba.jpgslužby a technologie, které umožní rozšíření funkcí platebních karet či tento produkt jiným způsobem zatraktivní.

Jeden ze způsobů, jak stávající i potenciální držitele karet oslovit, je nabídnout jim kreativní a neotřelý design platební karty. Proto se v tuto chvíli většina tuzemských vydavatelů karet ubírá směrem personalizace platebních karet. Držitelé platebních karet  MasterCard si tak mohou umístit na přední straně karty svou fotografii, fotografii svých blízkých či podobu karty jiným způsobem upravit dle vlastních představ.  Pokud bych měl uvést příklad ze zahraničí, tak vedle karet s fotografiemi a průhledných karet existují například také karty MasterCard, které svítí ve tmě, či platební karty, které nesou vůni růží, pomerančů či čerstvě upražené kávy.

Technologie, která je pro nás v současné době stěžejní nejen ve světě, ale i v České a Slovenské republice jsou bezkontaktní platby MasterCard PayPass. MasterCard PayPass je nová bezkontaktní platební metoda, která umožňuje zákazníkům platit při každodenních drobných platbách rychleji a pohodlněji než při úhradě hotovostí. Technologie PayPass může být součástí jakékoliv MasterCard nebo Maestro karty. Při platbě prostřednictvím takovéto karty ji stačí pouze přiložit ke speciální čtečce a je zaplaceno. Není potřeba hledat hotovost, dávat kartu pokladní, protahovat ji čtečkou ani zadávat PIN. U nákupů v hodnotě nižší než 500 Kč není vyžadován ani podpis držitele karty. PayPass je proto ideální v místech, kde je důležitá rychlost, např. ve fast foodech, trafikách, parkovištích či v městské hromadné dopravě.

Doposud jsme se bavili převážně o kartách debetních. V nabídce společnosti MasterCard však významně figurují i karty kreditní. Jaké procento obchodu tvoří?
V České republice bylo ke konci roku 2007 vydáno celkem přes 10 milionů platebních karet všech brandů. Z toho představovalo 6,9 milionů karty debetní a 3,2 milionů karty kreditní. Obdobné proporcionální rozdělení mezi kreditními a debetními kartami platí také pro platební karty společnosti MasterCard.

Kreditní karty představují v současnosti v České republice velmi dynamicky rostoucí segment a předpokládáme, že do konce roku 2009 naroste jejich počet na 5 milionů.
 
Čísla, která dokumentují počty vydaných karet v Evropě, hovoří také jasně. Počet vydaných karet Maestro překonal v evropském regionu za první čtvrtletí letošního roku hranici 300 miliónů, karet MasterCard bylo k  31. březnu 2008 v Evropě vydáno celkem 185 miliónů.

Důležité téma posledních let, a to jak pro Českou republiku, tak pro celou EU, je postupné zavádění SEPA (Jednotná oblast pro platby v eurech). Podle řady odborníků může vést v Evropě právě SEPA k ještě větší preferenci platebních karet na úkor hotovosti. Jaký je váš názor a jak se zavádění SEPA projevuje u MasterCard? Jste na jeho zavedení připraveni?
Platební karty Maestro představují v současné době nejuznávanější schéma podporující SEPA v Evropě. Ve členských zemích Evropské unie totiž debetní karty Maestro akceptuje 90 % obchodníků.

Společnost MasterCard již od 1. ledna 2007 na 100 % splňovala požadavky stanovené rámcem SCF (SEPA Cards Framework), což znamená, že byla o celý rok v předstihu před oficiálním termínem.

I v letošním roce probíhá MasterCard Firemní banka roku, ocenění bankovních služeb pro firemní klientelu v České republice. Co stojí za vznikem? Jak jste se stali partnerem?
Ocenění MasterCard Firemní banka roku existuje již čtvrtým rokem a důvod, proč je součástí žebříčku CZECH TOP 100 nejvýznamnějších firem je zřejmý – české společnosti procházejí dynamickým rozvojem a jejich firemní banka pro ně může být podstatnou oporou. Díky spolupráci s firemní bankou mají společnosti své finanční prostředky neustále po ruce, popř. jim může pomoci překonat krátkodobé finanční nesnáze. Banka je tak pro ně významným pomocníkem v rozvoji a tím i v postupu žebříčkem CZECH TOP 100.

Prostřednictvím ocenění MasterCard Firemní banka roku dáváme českým firmám objektivní informace o kvalitě jednotlivých bank, a pomáháme jim tak lépe se zorientovat v široké škále nabízených finančních produktů.

Společnost MasterCard je již od roku 1992 oficiálním sponzorem Mistrovství Evropy UEFA v kopané a od roku 1994 také Ligy mistrů UEFA. Proč zrovna fotbal? A co pro vás toto partnerství znamená a budete v něm pokračovat i v příštích letech?
V Evropě je sponzorství fotbalu klíčovým prvkem marketingové strategie společnosti MasterCard. Stejně jako programy a produkty společnosti, je i sponzorství fotbalu globální, přesahuje jednotlivé hranice, zasahuje do všech kultur, hovoří všemi jazyky a je téměř každým vnímáno pozitivně.

U některých sponzorských firem může být obtížné spojit fotbalové aktivity s vlastními produkty a značkou. MasterCard má výhodu v tom, že jeho reklamní koncept „…k nezaplacení“ (Priceless), který je známý po celém světe, je se sportovními zážitky velice dobře propojitelný. Důkazem je právě například televizní spot zakončený sloganem sloganem „Okamžik vítězství: k nezaplacení“. Věřím, že velká část fanoušků se s tímto heslem může  ztotožnit.

A otázka na závěr, jaké jsou plány, společnosti MasterCard do budoucna?
Co se týká našich plánů a priorit na českém trhu, tak je můžeme rozdělit do dvou základních skupin.

První z nich je dlouhodobá edukace stávajících i potenciálních držitelů platebních karet. Přestože se platební karty stávají velmi rozšířeným a oblíbeným nástrojem, tak z našich průzkumů vyplývá, že zdaleka ne všichni držitelé využívají výhody, které jsou s kartami spojeny. Používání platebních karet je mnohdy zúženo na výběry hotovosti z bankomatů, které tak převládají před platbami za zboží a služby přímo v místech prodeje. Cílem našich vzdělávacích kampaní je nejen tento trend posunout směrem k platbám u obchodníků, ale především naučit držitele karet, jak mohou co nejlépe využívat všech výhod, které jim platební karty nabízejí. Jedním z příkladů mohou být karty kreditní a bezúročné období, které je k nim vázáno. Teprve poté, co držitel karty pochopí princip bezúročného období, může svou kartu použít co nejoptimálněji a nejvýhodněji.

Další skupinou priorit společnosti MasterCard na českém trhu je rozšiřování funkčnosti platebních karet a poskytování dodatečných služeb jejich držitelům. Hlavním projektem, na který se v tomto roce soustředíme, je implementace bezkontaktních technologií MasterCard PayPass. Na Slovensku by se první reálná transakce měla uskutečnit již v polovině letošního léta, v České republice pak na konci roku.

Děkuji za rozhovor,

Tomáš Skolek, Finance.cz

Ján ČarnýIng. Ján Čarný se narodil 8. června 1959. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu národohospodářskou. V první polovině 90. let 20. století absolvoval postgraduální studium na University of Wisconsin v USA a na INSEAD ve Francii. Zároveň absolvoval půlroční stáž u renomovaných britských bank. V letech 1990 až 1994 pracoval jako ředitel odboru finančních trhů v Komerční bance a v letech 1994 až 1999 působil jako ředitel úseku investičního bankovnictví ING Barings. Od roku 1999 je ředitelem pobočky MasterCard Europe (dříve Europay International) zodpovědným za Českou republiku, Slovensko a vybrané banky v rámci regionu střední a východní Evropy. Od ledna 2005 do května 2007 pracoval Ján Čarný ve Varšavě a jeho zodpovědnost v rámci MasterCard Europe zahrnovala rovněž Polsko. K 1. září 2007 se Ján Čarný stává generálním ředitelem zodpovědným také za řízení aktivit na Ukrajině.

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.