Co dělat, když si chcete odečíst pojistné?

21.01.2014 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Pojistné, které si platíte na životní pojištění, si můžete odečíst od základu daně. Je to jedna z možností, jak si snížit daňový základ a tím i zaplacenou daň z příjmů. Ať jste zaměstnanec nebo podnikatel, vězte, že si můžete ze základu daně odečíst zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění ve výši maximálně 12 000 Kč ročně.

Pojišťovny zasílají každoročně v úvodu roku klientům, kteří mají uzavřeno životní pojištění splňující zákonné podmínky, potvrzení o pojistném zaplaceném poplatníkem na soukromé životní pojištění.

  • Pokud nepodáváte přiznání daně z příjmu fyzických osob sami, pouze předložíte potvrzení ve své mzdové účtárně.
  • Pokud daňové přiznání podáváte finančnímu úřadu sami, přiložte k němu potvrzení zaslané pojišťovnou.

První rok je třeba přiložit k potvrzení také kopii pojistné smlouvy nebo pojistky.

Co musí smlouva o životním pojištění splňovat?

Zákon o daních z příjmů stanovuje základní podmínky, které smlouva musí splňovat, aby mohlo být pojistné odečteno od daňového základu. V prvé řadě zákon vymezuje, co se soukromým životním pojištěním rozumí. Jedná se o životní a důchodové pojištění sjednané pro případ dožití, smrti nebo dožití či smrti nebo dožití s pojištěním invalidity.

Soukromé životní pojištění je daňově uznatelné, splňuje-li následující podmínky:

  • pojištěný je zároveň pojistníkem (tím, kdo uzavřel smlouvu),
  • smlouva je sjednána minimálně na 5 let,
  • smlouva je sjednána minimálně do roku, kdy pojištěný dosáhne 60 let,
  • obsahuje pevnou částku na dožití, jejíž minimální výše je 40 000 Kč u pojistných smluv na 5–15 let a 70 000 Kč u pojistných smluv nad 15 let.

Nezapomeňte si odečíst hypotéku z daní
Přepojišťování pojistných smluv: Nešvar českého pojišťovnictví

Kolik si můžete odečíst z daní?

V § 15 zákona o daních z příjmů (nezdanitelná část základu daně) je stanoveno, že si můžete uplatnit maximálně 12 000 Kč ročně. To při 15% sazbě daně představuje úsporu 1 800 Kč. V případě, že máte uzavřeno více smluv s více pojišťovnami, můžete jednotlivé částky sčítat. Vždy maximálně do výše zmíněných 12 000 Kč ročně.

TIP: Kalkulátor daňové úspory životního pojištění

Uplatnitelné není celé pojistné, ale pouze ta část, která putuje na životní složku pojistné smlouvy. Z daní tedy nelze odečíst částku na úrazové pojištění apod., i když tato připojištění zpravidla bývají součástí pojistné smlouvy. Potvrzení od pojišťovny nicméně bude uvádět právě tu částku, kterou lze v souladu se zákonem odečíst ze základu daně.

Předčasné ukončení životního pojištění má nepříznivé daňové důsledky

V případě, že uplatňujete nezdanitelnou část základu daně v podobě zaplaceného pojistného, mějte na paměti, že v případě nedodržení zákonných podmínek (v praxi nejčastěji při předčasném zrušení pojistné smlouvy), musíte uplatněné odpočty vrátit. Tuto problematiku popisujeme podrobně v těchto článcích:

Úhrn uplatněných odpočtů se pak v daňovém přiznání uvádí v ostatních příjmech (§ 10). Uplatněný odpočet na dani za minulé roky tak navýší daňový základ a daňovou povinnost, čímž se provede dodanění.

Převod celé kapitálové hodnoty nebo jen odkupné?

Nyní platí, že vyhnout se dodanění při rušení pojistky je možné jen v případě, že je kapitálová hodnota převedena v celé výši (tedy nikoliv jen odkupné) na novou smlouvu. Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1. ledna 2015 však počítá s tím, že kromě celé kapitálové hodnoty lze na novou pojistnou smlouvu převést i jen odkupné, aby se klient pojišťovny vyhnul nutnému dodanění - § 15, odst. (6).

Této problematice se budeme na Finance.cz dále věnovat v sekci Pojištění.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ