Leasing podle nového zákona o DPH

30.01.2009 | , Finance.cz
LEASING A SPLÁTKY


Jednou z významných legislativních změn od 1.1.2000 je i novela zákona o dani z přidané hodnoty, kterou se mění, a to dost výrazně, leasing.

Téma: Financování podniků v roce 2009Slovo "leasing" se převzalo do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele a leasingového nájemce zajistit pořízení majetkové hodnoty pronajímatelem podle potřeb a požadavků nájemce po určité období za úplatu s možností jejího přechodu do vlastnictví nájemce po ukončení doby trvání leasingové smlouvy. Dnes už toto spojení neplatí, alespoň podle zákona. V zákoně totiž od 1.1.2009 slovo pronájem nenajdeme. V tomto roce se tak bude mluvit buď o dodání zboží nebo poskytnutí služby.

O stavu jednotlivých leasingových segmentů u největší leasingové společnosti se dočtete v tiskové zprávě ČSOB Leasing posílil své vedoucí postavení v hlavních segmentech leasingového trhu.


Dodání zboží a poskytnutí služby


Pojem finanční pronájem nahradí dva pojmy - dodání zboží a poskytnutí služby. V případě dodání zboží má leasingový nájemce povinnost odkoupit za předem sjednanou cenu předmět leasingu po řádném ukončení leasingové operace.

Dodání zboží je definováno v § 13 zákona o DPH, kde se na konci odstavce 3 doplňuje písmeno d), a to zní:
„d) převod práva užívat najaté zboží nebo najatou nemovitost na základě smlouvy, která stanoví povinnost nájemce nabýt zboží nebo nemovitost, které jsou předmětem smlouvy.“

V případě poskytnutí služby má leasingový nájemce pouze oprávnění odkoupit předmět leasingu.


DPH – alfa a omega nového systému


Ústředním bodem nového pojetí leasingu v české legislativě je platba daně z přidané hodnoty. Pokud má nájemce povinnost odkoupit předmět leasingu (tedy v případě dodání zboží), platí se DPH jednorázově na začátku leasingové operace. Dnem zdanitelného plnění je den přenechání zboží nebo den přijetí úplaty, pokud byla přijata dříve. Nájemce pak musí vystavit do 15 dnů daňový doklad na DPH z celkové ceny finančního pronájmu, daňovým dokladem v tomto případě nebude splátkový kalendář. Naopak pokud je se smlouvou spojeno pouze oprávnění nájemce předmět odkoupit, zůstává možnost rozložit splátky DPH tak, jako tomu bylo v roce 2008. Tedy platby DPH budou odpovídat splátkám určených ve splátkovém kalendáři.


Jak na to reagují leasingové společnosti?


Leasingové společnosti přestávají používat leasing na nákup ojetých aut, v tomto segmentu nabízejí spíše úvěry. A pokud někdo bude přece jen chtít  leasing, společnosti mu nabídnou poskytnutí služby spojené s kupní opci, tedy společnost bude moct nadále používat předmět leasingu jenom v případě, že ho nájemce odmítne koupit. Nájemce tak bude využívat všech výhod, které přinášel nájemcům finanční leasing v minulém roce a přitom bude mít právo převzít předmět leasingu na jeho konci.


Tabulka: Největší leasingové společnosti v 1. až 3. čtvrtletí 2008
podle výše vstupního dluhu

název společnosti mil. Kč
ČSOB Leasing 13667,31
CETELEM ČR, a.s. 9016,51
UniCredit Leasing CZ, a.s. 9014,7
GE Money Multiservis, a.s. 8546
Home Credit a.s. 7320,74
ŠkoFIN s.r.o. 6931
VB Leasing CZ, s.r.o. 6830,67
SG Equipment Finance s.r.o. 6420,27
Deutsche Leasing ČR, s.r.o. 4025,03
sAutoleasing, a.s. 4012,39

O výsledcích největší české leasingové společnosti se dočtete v agenturní zprávě ČSOB Leasing loni půjčil klientům 22 mld. Kč.

Autor článku

Karel Pospíšilík


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: LEASING A SPLÁTKY