Obchodování na mezinárodních měnových trzích (Forex)

10.06.2002 | , PricewaterhouseCoopers
DANĚ


V první části se dozvíte něco více o "Mechanismu obchodování". V nedávné době začaly některé společnosti v České republice nabízet služby související se zprostředkováním obchodování na mezinárodních měnových trzích (Forex). Zhodnocení finančních prostředků touto cestou je pro mnohé investory lákavé, existují zde však nezanedbatelná rizika, která by případní zájemci o obchodování na Forexu určitě měli vzít v potaz. Na druhou část "Vybrané daňové a právní aspekty" se můžete těšit 24.6.!

Část I: Mechanismus obchodování

V nedávné době začaly některé společnosti v České republice nabízet služby související se zprostředkováním obchodování na mezinárodních měnových trzích (Forex). Zhodnocení finančních prostředků touto cestou je pro mnohé investory lákavé, existují zde však nezanedbatelná rizika, která by případní zájemci o obchodování na Forexu určitě měli vzít v potaz.

Na Forexu se obchoduje v lotech. Jeden lot je 100 000 jednotek první udávané měny. Lot je standardizovanou velikostí kontraktu a základní obchodovatelnou jednotkou pro jednotlivé měny. Výše kontraktu může být stanovena pouze v celých násobcích lotu. Na otevření pozice však investor nemusí mít celou částku otevřené pozice - na jeho účtu je blokována jen malá částka (margin) pro transakci s mnohonásobně větším objemem deviz. Při otevření pozice obchodník dostává tzv. pákový úvěr v rozmezí 1:100 až 1:200, který je poskytován vždy na konkrétní finanční operaci. Při uzavření pozice jsou zisky nebo ztráty připisovány na konto z celé pomyslné hodnoty pozice. Tento pákový efekt ovlivňuje tedy i výši zisku či ztráty investora po uzavření pozice.

Tvůrci Forexového trhu jsou v zásadě velké banky, které uvádějí kurzy poptávky nebo nabídky na loty jednotlivých měn. Jejich zisk je generován rozdílem (spreadem) mezi kurzem bid (banka kupuje) a offer (banka prodává), který činí většinou 4-5 jednotek (bodů) na posledním místě kótovaného kurzu (tzv."pipsy" nebo "pointy"). Zprostředkovatelé vydělávají především na poplatcích za 1 lot (ve výši do $ 5) nebo širším spreadem (1 pips = $ 10). Transakce se zrealizuje pokynem na nákup "BUY" při očekávaném posílení měny nebo pokynem na prodej "SELL" při očekávaném oslabení měny.

Obchodovat může investor sám přes zahraničního brokera, zahraničnímu brokerovi může podávat pokyny přes českou společnost s patřičnou devizovou licencí nebo se dohodne s tuzemskou firmou na obhospodařování svých prostředků.

V případě, že se investor rozhodne využívat služeb českého zprostředkovatele, má možnost výběru z několika společností, které obchodují s měnami nebo měnovými deriváty (futures).

Volba spolehlivého partnera má také značné dopady na náklady obchodování. V případě, že tuzemský investor bude obchodovat sám nebo přes českou společnost, musí většinou poukázat na konto brokera cca. minimálně $ 2 000 až $ 5 000. Za každý obchod zaplatí českým licencovaným zprostředkovatelským firmám poplatky ve výši $ 5-10 při spreadu cca. 5-8 pipsů nebo neplatí žádné poplatky, ale spread je v takových případech širší. Zisku se dosáhne, až když se kurs pohne na "stranu investora" minimálně o spread a poplatek - např. při poplatku $ 10 za lot a spreadu 5 pipsů je to celkem 6 pipsů. Některé firmy však požadují i poplatek ve výši $ 40-50 za lot (4-5 pipsů nad spreadem zahraničního brokera), tzn. nabízejí spread až do 10 pipsů.

Rozhodne-li se investor svěřit peníze firmě a dohodnout se na jejich obhospodařování, je nutné si pozorně přečíst smluvní podmínky. Nebývá totiž výjimkou, že firma může žádat místo, resp. vedle, poplatků za uskutečněné obchody i provize ze zisku (např. až 50 %) nebo poplatky odvozené od objemu spravovaných aktiv. Také vstupní částky mohou být mnohem vyšší a pohybovat se kolem $ 5 000 - 20 000.

Obchodníci na Forexu ve většině případů otevírají a zavírají své pozice v průběhu jednoho dne (intraday traders). Pokud však pozice zůstane otevřená přes noc, investor musí počítat s dodatečnými úrokovými náklady nebo výnosy v závislosti na úrokovém diferenciálu kontraktovaných měn.

V současné době je možné si vyzkoušet on-line obchodování na základě reálných dat po založení fiktivního účtu například na stránkách www.4ex.cz.

 

Na druhou část "Vybrané daňové a právní aspekty" se můžete těšit 24.6.!

Autor článku

Zenon Folwarczny  

Články ze sekce: DANĚ