Termíny daňových povinností pro rok 2000

31.08.2000 | ,
Domovská stránka


Daňový kalendář pro rok 2000 Termíny daňových povinností pro rok 2000 Leden  10.1. Pondělí sociální a zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc 25.1.   Úterý         daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za 4. Čtvrtletí 1999 u plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím   - vyrovnání daňové povinnosti za prosinec 1999 u plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím spotřební daně - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za prosinec 1999 31.1.             Pondělí           daň z příjmů - měsíční záloha na daň za leden u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč.   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 1999   - odvod částek zajištění daně za prosinec 1999 daň z nemovitosti - podání daňového přiznání, resp. Dílčího daňového přiznání za rok 2000 daň silniční - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za rok 1999 zákonné pojištění odpovědnosti - podle § 12 odst. 3 vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 125/1993 Sb. Únor 8.2. Úterý sociální a zdravotní pojištění Poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc 15.2. Úterý oznamovací povinnost za rok 1999 - podle § 34 odst. 5 zákona 337/1992 Sb. “Právnické a fyzické osoby mající příjmy z podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu, které provádějí úhrady fyzickým osobám za jejich samostatně výdělečnou činnost (např. honoráře) nebo za pronájem a z těchto úhrad nesrážejí daň, jsou povinny uskutečněné úhrady oznamovat svému místně příslušnému správci daně, pokud u jednotlivé fyzické osoby přesáhne úhrada částku 40 000 Kč za kalendářní rok. V oznámení se uvede jméno, bydliště, případně místo podnikání fyzické osoby, vyplacená částka, den a důvod úhrady 25.2.   Pátek   daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za leden 2000 spotřební daně - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za leden 2000 29.2.     Úterý     daň z příjmů - měsíční záloha na daň za únor u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč.   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2000    . - odvod částek zajištění daně za leden 2000 Březen 8.3. Středa sociální a zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc 24.3.   Pátek   daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za únor spotřební daně - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za únor 31.3.           Pátek           daň z příjmů - podání daňového přiznání za rok 1999 v neprodloužené lhůtě a vyrovnání daňové povinnosti za rok 1999   - 1. Čtvrtletní záloha na daň u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 100 000 Kč., ale nepřekročila částku 10 000 0000 Kč.   - měsíční záloha na daň za březen u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč.   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2000   - odvod částek zajištění daně za únor 2000   - podání plné moci k zastupování, pokud daňové přiznání za rok 1999 zpracovává a předkládá daňový poradce v prodloužené lhůtě (§ 40 odst. 3 zákona 337/1992 Sb.) Duben 10.4.         Pondělí         sociální pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc   - podání přehledu za rok 1999 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů fyzických osob v neprodloužené lhůtě   - doplatek pojistného za rok 1999 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů fyzických osob v neprodloužené lhůtě   - oznámení skutečnosti, že přiznání k dani z příjmů fyzických osob zpracovává a podává daňový poradce 14.4. Pátek daň silniční 1. záloha na daň 25.4.   Úterý   daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za 1. Čtvrtletí   - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za březen spotřební daně - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za březen Květen 2.5.         Úterý         daň z příjmů - měsíční záloha na daň za duben u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen   - odvod částek zajištění daně za březen zákonné pojištění odpovědnosti - podle § 12 odst. 3 vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 125/1993 Sb. sociální pojištění - podání přehledu za rok 1999 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů fyzických osob v neprodloužené lhůtě   - oznámení a doložení skutečnosti, že přiznání k dani z příjmů fyzických osob zpracovává a podává daňový poradce 9.5.   Úterý   sociální a zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc   - doplatek sociálního pojištění dle přehledu za rok 1999 osob samostatně výdělečně činných podávajících přiznání k dani z příjmů fyzických osob v neprodloužené lhůtě 25.5.   Čtvrtek   daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za duben spotřební daně - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za duben 31.5.         Středa         daň z příjmů - měsíční záloha na daň za květen u poplatníků,jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben   - odvod částek zajištění daně za duben daň z nemovitostí - celá daň (při daňové povinnosti do 1000 Kč)   - 1. Splátka u ostatních poplatníků s výjimkou provozovatelů zemědělské výroby a chovu ryb Červen  8.6. Čtvrtek sociální a zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc 26.6.   Pondělí   daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za květen spotřební daně - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za květen 30.6.             Pátek             daň z příjmů - podání daňového přiznání za rok 1999 v prodloužené lhůtě a vyrovnání daňové povinnosti za rok 1999   - 1. Pololetní záloha na daň u poplatníka, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 20 000 Kč, avšak nepřesáhla 100 000 Kč   - 2. Čtvrtletní záloha na daň u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 100 000 Kč, avšak nepřesáhla 10 000 000 Kč   - měsíční záloha na daň za červen u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2000   - odvod částek zajištění daně za květen 2000 daň z nemovitostí - 2. splátka daně u poplatníků s výjimkou provozovatelů zemědělské výroby a chovu ryb Červenec  10.7.       Pondělí       sociální pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc   - podání přehledu za rok 1999 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů fyzických osob v prodloužené lhůtě   - doplatek pojistného za rok 1999 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů fyzických osob v prodloužené lhůtě 14.7. Pátek daň silniční - 2. záloha na daň 25.7.     Úterý     daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za 2. Čtvrtletí   - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za červen spotřební daně - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za červen 31.7.         Pondělí       sociální pojištění - podání přehledu za rok 1999 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů fyzických osob v prodloužené lhůtě daň z příjmů - měsíční záloha na daň za červenec u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen   - odvod částek zajištění daně za červen Srpen 8.8.     Úterý     zákonné pojištění odpovědnosti - podle § 12 odst. 3 vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 125/1993 Sb. sociální a zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc   - doplatek sociálního pojištění dle přehledu za rok 1999 osob samostatně výdělečně činných podávajících přiznání k dani z příjmů fyzických osob v prodloužené lhůtě 25.8.   Pátek   daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za červenec spotřební daně Podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za červenec 31.8.       Čtvrtek       daň z příjmů - měsíční záloha na daň za srpen u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec   - odvod částek zajištění daně za červenec daň z nemovitosti - splátka daně pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu z chov ryb Září  8.9. Pátek sociální a zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc 25.9.   Pondělí   daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za srpen spotřební daně - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za srpen 29.9.         Pátek         daň z příjmů - 3. Čtvrtletní záloha na daň u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 100 000 Kč, avšak nepřesáhla 10 000 000 Kč   - měsíční záloha na daň za září u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen   - odvod částek zajištění daně za srpen daň z nemovitosti - 3. splátka daně u poplatníků s výjimkou provozovatelů zemědělské výroby a chovu ryb Říjen  9.10. Pondělí sociální a zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc 16.10. Pondělí daň silniční - 3. záloha na daň 25.10.   Středa   daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za 3. Čtvrtletí spotřební daň - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za září   -- podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za září 31.10.   Úterý   daň z příjmů - měsíční záloha na daň za říjen u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září   - odvod částek zajištění daně za září Listopad 8.11.   Středa   zákonné pojištění odpovědnosti - Podle § 12 odst.3 vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 125/1993 Sb. sociální a zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc 24.11.   Pátek   daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za říjen spotřební daně - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za říjen 30.11.         Čtvrtek         daň z příjmů - měsíční záloha na daň za listopad u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen   - odvod částek zajištění daně za říjen daň z nemovitosti - 4. Splátka daně u poplatníků s výjimkou provozovatelů zemědělské výroby a chovu ryb   - 2. Splátka daně pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb Prosinec  8.12. Pátek sociální a zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc 15.12.       Pátek       daň z příjmů - 2. Pololetní záloha na daň u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 20 000 Kč, avšak nepřesáhla 100 000 Kč   - 4. Čtvrtletní záloha na daň u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 100 000 Kč, avšak nepřesáhla 10 000 000 Kč   - měsíční záloha na daň za prosinec u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč daň silniční - 4. záloha na daň 27.12.       Středa       daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za listopad spotřební daně - podání daňového přiznání z vyrovnání daňové povinnosti za listopad daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad   - odvod částek zajištění daně za listopad

  
Štítky:

Autor článku

 

Články ze sekce: Domovská stránka