Ekonomický růst pokračuje

20.06.2002 | , ČSÚ
MAKRODATA A EU


Hrubý domácí produkt vzrostl v 1. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně reálně o 2,5 %, po odstranění vlivu sezónnosti se proti předchozímu čtvrtletí zvýšil o 0,6 %.

Hrubý domácí produkt vzrostl v 1. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně reálně o 2,5 %, po odstranění vlivu sezónnosti se proti předchozímu čtvrtletí zvýšil o 0,6 %. Ekonomika tedy i přes zpomalení meziročního tempa (vlivem vysokého loňského základu) nadále relativně stabilně rostla. Meziroční zvýšení HDP ve stálých cenách (+ 8,9 mld.) bylo pozitivně ovlivněno přírůstkem konečné spotřeby (+ 8,1 mld.) a tvorby hrubého kapitálu (+ 1,5 mld.). Negativně působilo mírně se prohlubující záporné saldo zahraničního obchodu (? 0,7 mld.), když zhoršení bilance služeb (- 1,3 mld.) převážilo nad zlepšením obchodní bilance (+ 0,6 mld.).

Meziroční vývoj v 1. čtvrtletí (ve stálých cenách roku 1995):

- výdaje domácností na konečnou spotřebu se zvýšily o 7,8 mld., když vzrostly především výdaje za potraviny, obuv a odívání, bytové vybavení, rekreaci a stravování;
- tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) se zvýšila o 8,9 mld., z toho investice do budov a staveb o 1,3 mld. a do strojů a zařízení o 7,6 mld. V sektorovém členění vzrostla THFK  především v nefinančních podnicích (+ 4,4 mld.) a ve vládních institucích (+ 4,2 mld.), kde se projevilo hlavně investování v resortu ministerstva obrany. Z odvětvového hlediska výrazněji rostly investice do zpracovatelského průmyslu (+ 2,5 mld.) a do odvětví "veřejná správa, obrana a sociální zabezpečení" (+ 3,7 mld.);
- zásoby se v průběhu 1. čtvrtletí zvýšily o 21,9 mld., tedy podstatně méně než v předchozím roce, kdy vzrostly o 29,3 mld. Na snížení celkového přírůstku se podílely především zásoby nedokončené výroby a hotových výrobků, které se v letošním 1. čtvrtletí zvýšily o 6,3 mld., zatímco ve stejném období loňského roku o 12,4 mld. (přírůstek tohoto druhu zásob v prvních čtvrtletích let 1999 a 2000 byl 8,6 mld., respektive 7,7 mld.);
- záporné saldo zahraničního obchodu se meziročně nepatrně zhoršilo vzhledem nižšímu přírůstku vývozu (+ 10,4 mld.) než dovozu (+ 11,1 mld.). Oblast zahraničního obchodu byla výrazně ovlivněna rozdílným vývojem vývozních a dovozních cen, neboť v běžných cenách se záporné saldo z 1. čtvrtletí roku 2001 (ve výši 16,6 mld.) meziročně zlepšilo tak, že dovozy a vývozy se zcela vyrovnaly.

Meziroční růst odvětvově členěné hrubé přidané hodnoty  o 3,4 % byl pozitivně ovlivněn především vývojem v odvětvích doprava a spoje, obchod, podnikatelské služby a zpracovatelský průmysl. Horší výsledky než loni vykázaly zemědělství, těžební a energetický průmysl. Nižší růst HDP než hrubé přidané hodnoty byl způsoben především snížením objemu daně z přidané hodnoty (- 1,3 mld.).

V běžných cenách vzrostl HDP meziročně o 37,8 mld., tj. o 7,7 %.  Cenová hladina měřená deflátorem  HDP se tak proti 1. čtvrtletí předchozího roku zvýšila o 5,1 % a měřeno k průměru roku 1995 dosáhla úrovně 143,8 %.
Český statistický úřad jako každoročně současně s odhadem vývoje za 1. čtvrtletí revidoval čtvrtletní časové řady v návaznosti na komplexně vybilancované ukazatele ročních národních účtů. Z nich vyplynula zpřesnění meziročních změn hrubého domácího produktu ve stálých cenách:
- za rok 1999 (proti roku 1998) ……. z  99,6 % na 100,5 %,
- za rok 2000 (proti roku 1999) ….. ze 102,9 % na 103,3 %,
- za rok 2001 (proti roku 2000) ….. ze 103,6 % na 103,3 %.

Podrobné informace jsou k dispozici na internetové stránce www.czso.cz.

Štítky:


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.