Společnost Agrofert Holding loni zvýšila čistý zisk na 6,8 mld. Kč

18.08.2009 | , Financninoviny.cz
Zpravodajství ČTK


Praha 18. srpna (ČTK) - Akciové společnosti Agrofert Holding, která stojí v čele stejnojmenné skupiny firem podnikajících v zemědělství, potravinářském a chemickém průmyslu, loni podle auditovaných výsledků vzrostl čistý zisk z 861,25 milionu korun v roce 2007 na rekordních 6,8 miliardy korun. Tržby společnosti Agrofert Holding vzrostly z předloňských 17,69 miliardy korun na 19,88 miliardy korun. ČTK dnes informaci získala z výroční zprávy Agrofert Holding, kterou vlastní podnikatel Andrej Babiš.

"Hospodářské výsledky z obchodní činnosti za rok 2008 ukazují, že společnost pokračuje v pozitivních trendech hospodaření, a to i přes nepříznivé vlivy celosvětové finanční krize," uvedl Babiš ve výroční zprávě akciové společnosti Agrofert Holding za rok 2008.

Babiš výrazný nárůst čistého zisku přičetl zejména vyšším výnosům z dlouhodobého finančního majetku, které loni obnášely takřka 7,1 miliardy korun a ve srovnání s rokem 2007 byly o 6,65 miliardy korun vyšší. "Jedním z hlavních důvodů zvýšení obratu společnosti byl nárůst obchodu se zemědělskými komoditami, zvláště pak řepkovým semenem," dodal. Babiš jako jediný akcionář Agrofert Holdingu letos v červnu rozhodl, že společnost loňský zisk ponechá jako nerozdělený.

Skupina Agrofert Holding v roce 2008 vykázala zisk před zdaněním 6,153 miliardy korun a konsolidované tržby za prodej zboží, výrobků a služeb 101,365 miliardy korun. Objem tržeb se ve srovnání s rokem 2007 zvýšil o 21,6 procenta, tedy o 17,98 miliardy.

Zvýšení objemu tržeb bylo způsobeno nejenom vlivem rozšířené obchodní a výrobní činnosti, ale i aktivitami nových členů skupiny a dále pak nárůstem prodejních cen. "Hlavní vliv na dosažení uvedených hodnot měl zejména pozitivní trend v hospodaření, a to především u společností chemického sektoru, a stabilizovaná výkonnost zemědělsko-potravinářského sektoru," uvedl Babiš s tím, že menší měrou se na výsledcích podílí i nově zařazené společnosti s jejich příspěvky.

Podle Babiše nelze opomenout nemalý vliv konsolidačního rozdílu. "Naproti tomu negativně se na konečném výsledku hospodaření projevily rezervy a opravné položky v provozní oblasti hospodaření, které byly tvořeny především v důsledku pokračující globální finanční krize," dodal Babiš.

Nekonsolidované tržby skupiny loni dosáhly hodnoty 139,574 miliardy Kč. Bilanční suma vzrostla z původních 60,564 miliardy Kč na 68,855 miliardy korun. Tento nárůst je podle Babiše způsoben převážně zařazením majetku nových akvizic a dále vzrůstem stavu zásob na skladech

Mezi nejvýznamnější akvizice roku 2008 patřily české a slovenské podniky zemědělské prvovýroby Belar, Proma - družstvo, První Žatecká a Zemos. Podstatná je ve výčtu nových společností také potravinářská společnost Olma. Dále byly do konsolidačního celku nově zařazeny společnosti, které byly založeny v roce 2008. Jedná se o prodejce zemědělské techniky Agrotechnic Moravia a obchodní společnosti Agro Teplice nebo Milkargo.

Agrofert Holding uzavřel v pořadí jedenáctou konsolidovanou účetní závěrku sestávajícím ze 153 společností ovládaných a řízených a z 23 společností pod podstatným vlivem, přičemž dalších 23 společností nebylo do účetní závěrky zařazeno.

Články ze sekce: Zpravodajství ČTK