Jak na úřad práce

23.06.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


I když je v současnosti nezaměstnanost rekordně nízká, mnoho lidí se i tak nevyhne návštěvě úřadu práce. Doporučuje se na úřad zajít do 3 dnů od ukončení zaměstnání. Přečtěte si, jak se registrovat na úřadu práce, jaké dokumenty budete potřebovat a co vše a v jakých lhůtách je potřeba vyřídit?

Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti musíte nejméně rok pracovat a délka nároku na podporu se odvozuje i podle věku uchazeče o práci. Podporu pobírají nejdéle lidé ve věku nad 55 let. Výše podpory je pak závislá na výši vaší předchozí mzdy. V zásadě není povinnost se na úřadu práce registrovat, ale v takovém případě byste si museli platit zdravotní pojištění sami. Na úřad práce je proto nejlepší zajít co nejdříve, doporučuje se do 3 dnů od ztráty zaměstnání. Je to nejvýhodnější proto, že pak budete zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání od prvního dne, kdy jste bez práce, takže vám nevznikne problém s tím, že byste si museli doplácet zdravotní pojištění za několik dní mezi ukončením zaměstnání a evidencí na úřadu práce.

Potřebné dokumenty

Při registraci je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem. Dále bude nutné přinést potvrzení o ukončení pracovního poměru, potvrzení o ukončení studia či potvrzení o ukončení mateřské dovolené. Jednoduše řečeno je potřeba předložit dokument, který prokazuje, že jste nezaměstnaní. Také si s sebou vezměte zápočtový list a potvrzení o výši průměrného výdělku, pokud je máte k dispozici. Doložíte také vaše nejvyšší dosaženém vzdělání tím, že přinesete váš vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení či výuční list, ze kterého si pracovník úřadu práce udělá kopii. OSVČ doloží potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.Registrace na úřadu práce

Musíte se zaregistrovat na úřadu práce v místě vašeho bydliště. Seznam úřadů práce najdete i na našich stránkách.

Je nutné vyplnit dva formuláře. První je žádost o zprostředkování zaměstnání a druhým je pak žádost o podporu nezaměstnanosti. Podání obou žádostí je nutné osobně, není možné je podat elektronicky.

Poté, co se zaregistrujete, budete se s pracovníkem úřadu práce domlouvat na následných návštěvách, které bývají přibližně každý měsíc. Na těchto schůzkách budete úřednici informovat o tom co se u vás změnilo. Pokud jste zatím práci sami nenašli bude vám úřednice dávat nabídky práce z jejich databáze.

Kdo za mě bude platit zdravotní a sociální pojištění?

Zdravotní pojištění za vás po dobu evidence na úřadu práce bude hradit stát.

Sociální pojištění vám hrazeno nebude, pouze se vám doba, po kterou budete vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání, započítá jako účast na důchodovém pojištění, a to po dobu, kdy vám náleží podpora v nezaměstnanosti, a nejvýše v rozsahu jednoho roku po dobu, kdy vám podpora nenáleží.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců (tuto podmínku lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání) a požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.

Důležité je vědět i to, že na podporu nemáte nárok pokud pobíráte plný invalidní důchod, starobní důchod nebo některou dávku z nemocenského pojištění. Tedy jste na např. na mateřské nebo jste příjemce vyrovnávacího příspěvku v mateřství.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory v nezaměstnanosti se vám stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku ve vašem posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období, tj. v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. V případě, že jste naposledy před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, výše podpory v nezaměstnanosti se vám stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období.

Výši podpory v nezaměstnanosti si můžete jednoduše spočítat. Její výpočet se řídí následujícími pravidly:

  • 1. - 2. měs. 65 % z průměrného čistého výdělku
  • 3. - 4. měs. 50 % z průměrného čistého výdělku
  • od 5. měs. 45 % z průměrného čistého výdělku

TIP: Využijte naši kalkulačku podpory v nezaměstnanosti

Doba po kterou máte nárok na podporu v nezaměstnanosti

Věk Délka podpory
do 50 let 5 měsíců
50 - 55 let 8 měsíců
starší 55 let 11 měsíců

Sehnal jsem práci! Musím to nahlásit na úřadě práce?

Pokud získáte zaměstnání, musíte tuto skutečnost oznámit úřadu práce nejpozději do 8 kalendářních dnů. Nesplnění těchto podmínek by mohlo vést k sankčnímu vyřazení, což by mohlo negativně ovlivnit vaši případnou další evidenci na úřadu práce.

Autor článku

Lukáš Pololáník  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY