Míříte na dovolenou? Cestovní pojištění přijde vhod

22.07.2010 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Sezóna dovolených je v plném proudu a tak se aktuálním tématem stává cestovní pojištění. Možná ho pokládáte za samozřejmost, možná za zbytečnost. Pojďme si tedy ukázat, v čem vlastně spočívá jeho přínos a co od něj očekávat.

Cestovní pojištění se nachází v nabídce téměř každé univerzální pojišťovny na našem trhu. Můžete si vybírat ze spousty variant, např. jednorázová (krátkodobá) pojištění na omezený počet dní, dlouhodobá pojištění pro opakované výjezdy do zahraničí apod. Existuje také pestrá škála připojištění, která lze sjednat navíc, např. připojištění domácích mazlíčků nebo připojištění pro vyznavače rizikových sportů atd.

Základní podstata cestovního pojištění však spočívá v krytí rizik spojených se zdravím, tedy léčebné výlohy. V rámci EU máte zaručeno základní ošetření v rámci svého zdravotního pojištění.


Stačí vám základní ochrana?


Jako občan České republiky a tedy i Evropské unie disponujete Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC). Ten vám v rámci zemí EU (a také ve Švýcarsku nebo v Norsku) zaručuje lékařsky nezbytnou zdravotní péči.

Nevyhnete se ovšem spoluúčasti a nebo poplatkům za hospitalizaci. Tyto částky mohou dosáhnout nepředstavitelné výše, jelikož zdravotní péče je v zahraničí často dražší. Více se dočtete v článku Stačí na cesty základní ochrana?

Ačkoliv máte v Evropské unii nárok na zdravotní péči ze svého zákonného zdravotního pojištění, neznamená to, že je tato péče bezplatná. Tuzemské zdravotní pojištění se při cestách do EU vztahuje jen na ošetření ve veřejných zdravotnických zařízeních, nikoliv soukromých, a to za podmínek daných místním zdravotním systémem. Znamená to, že budete muset platit stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci, která bývá často velmi vysoká, některá ošetření a léky se hradí plně. Kromě toho ze zdravotního pojištění není hrazen nezbytný lékařský převoz do vlasti ani asistenční služby a přirozeně vás nechrání před odcizením osobních věcí, nároky z odpovědnosti za škodu a celou řadou dalších běžných rizik. Zákonné zdravotní pojištění pro pobyt v zahraničí, ani v zemích EU, tedy rozhodně nestačí,“ uvedl Petr Sklenář z Evropské Cestovní Pojišťovny.


Která rizika jsou kryta?


Co vám tedy kryje cestovní pojištění? Pokud odjíždíte na služební cestu nebo dovolenou v zahraničí, nikdy nevíte co vás může potkat. Právě cestovní pojištění vám pomůže vyřešit neočekávané problémy a finanční obtíže. Cestovní pojištění mimo jiné nabízí:

 • pojištění léčebných výloh,
 • pojištění úrazové,
 • pojištění odpovědnosti,
 • pojištění zavazadel,
 • pojištění zpoždění zavazadel,
 • pojištění zpoždění letu,
 • pojištění únosu letadla

a mnohá další. Nabídka se liší v závislosti na konkrétní pojišťovně. Jsou ale i situace, kdy se pojistného plnění nedočkáte. O cestovním pojištění a jeho nabídce více zde: Komerční cestovní pojištění aneb Pořádná náplast.


Kdy pojišťovna neplní?


I v cestovním pojištění existují určité výluky, tedy události kdy si pojišťovna vyhrazuje právo neplnit. Ty jsou zmíněny v pojistných podmínkách a je důležité je znát, aby jste předcházeli nemilým překvapením.

Podle Petra Sklenáře z Evropské Cestovní Pojišťovny není pojišťovna „povinna poskytnout pojistné plnění v případě výluk uvedených ve zvláštních pojistných podmínkách a dále tehdy, dojde-li ke škodné události v souvislosti či v důsledku úmyslného jednání pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby z podnětu některého z nich.

Takovým příkladem může být podle Petra Sklenáře následující:

 • hrubé nedbalosti pojištěného s výjimkou pojistného plnění na základě odpovědnosti za škodu
 • jednání pojištěného pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek
 • mentální či nervové poruchy pojištěného nebo onemocnění AIDS
 • úniku jaderné energie či záření z radioaktivního paliva nebo odpadů, účinku jaderných, chemických či biologických zbraní
 • války, občanských nepokojů, vyhlášené či nevyhlášené vojenské akce, občanské války, invaze, povstání, revoluce, vzpoury, vojenského puče nebo násilného uchopení moci
 • teroristického činu a jakýchkoli jiných aktů násilí, na nichž se pojištěný podílel
 • cesty do oblasti, kterou ústřední orgán státní správy (např. Ministerstvo zahraničních věcí) či pojistitel v seznamu oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem označily jako válečnou zónu, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak
 • účasti na výpravách do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami a na expedicích (např. polární výpravy, výpravy do pouští, průzkum jeskyní apod.)
 • organizace jakýchkoliv mimořádných akcí za účelem záchrany života či vyhledání pojištěného v odlehlých místech či v prostředí extrémních společensko-politických, klimatických nebo přírodních podmínek (např. v povstaleckých oblastech, v horách, v hlubokých lesních porostech, na širém moři, v řídce osídlených místech)
 • účasti v závodech motorových vozidel nebo tréninku na ně
 • létání v letadle s výjimkou cestování v registrovaném osobním letadle v roli cestujícího, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak
 • provozování zimních a rizikových sportů, není-li sjednán produkt, který takové sportování zahrnuje
 • provozování extrémních sportů a profesionální sportovní činnosti jakéhokoliv druhu, není-li dohodnuto jinak

Obecně to lze takto, ale pak jsou samozřejmě další specifické výluky přímo k rizikům (pojištění odpovědnosti za škodu, zavazadla apod.) Nejsme povinni poskytnout pojistné plnění rovněž v případě následně vzniklých škod a nenahlášení případů, kdy je nutný k uplatnění práva na pojistné plnění policejní protokol, nejdéle do 24 hodin od zjištění škodné události policii“, uzavírá Petr Sklenář.


Rychlé sjednání s okamžitou platností


Stále oblíbenějším způsobem sjednání smlouvy o cestovním pojištění je sjednání on-line přes internet. Nemusíte tak navštěvovat pobočku a ušetříte nejen čas, ale někdy i peníze. Některé pojišťovny totiž tento způsob zvýhodňují slevou. Kromě on-line sjednání lze často využít i sjednání po telefonu. Poslední novinkou je sjednání CP přes mobil (viz tisková zpráva ČSOB Pojišťovna spouští prodej cestovního pojištění přes mobil).

Vaše cestovní pojištění může platit ihned po sjednání, pokud jej zaplatíte příslušnou platební kartou. Pokud se rozhodnete platit převodem či složenkou je pojištění platné až po úhradě pojistného, resp. jakmile budou peníze převedeny na účet pojišťovny.

Když zmiňujeme platební kartu, nelze opomenout možností sjednání cestovního pojištění k vaší kartě. Možná už jej tam máte (třeba v rámci nějakého balíčku) a ani o tom nevíte. Bylo by škoda uzavírat další a zbytečně platit něco navíc. Více o cestovním pojištění k platební kartě např. v článku Platební karta místo prášku na spaní.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ