Mateřská v Česku v porovnání se světem

26.10.2010 | , Finance.cz
SOCIÁLNÍ PODPORA


V říjnu dostávají maminky doplatky mateřské za první pololetí letošního roku, kdy byla mateřská nižší (přibližně o polovinu). Od června je výpočet mateřské shodný s rokem 2009. Jak vysoká je a jak dlouho se kde pobírá mateřská? 

Peněžitá podpora v mateřství (mateřská) je dávkou nemocenského pojištění. Legislativně je mateřská upravena zákonem č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Maminky (výjimečně tatínci) dostávají mateřskou od svého zaměstnavatele, nebo od místně příslušné OSSZ. Nárok na mateřskou však není automatický, je zapotřebí splnit zákonné podmínky. Podmínky se liší pro zaměstnané maminky a pro maminky podnikatelky. V obou případech je však potřeba splnit potřebnou dobu pojištění a být účasten na nemocenském pojištění v den nástupu na mateřskou dovolenou.


Kde s mateřskou neklesá rodinný příjem?


V některých evropských zemích (např. Dánsko, Norsko, Francie, Lucembursko, Nizozemí, Španělsko, Polsko či Německo) pobírá maminka mateřskou ve stejné výši, jako měla předcházející příjem. V Česku činí mateřská 70 % vyměřovacího základu. Obdobně je mateřská nižší než průměrný příjem např. v Itálii, Irsku či Švédsku (80 %),  Maďarsku, Finsku (70 %), Slovensku (55 %), Řecku (50 %). V USA či Austrálii však maminky mají nárok na mateřskou dovolenou, během této doby však ze zákona nemají nárok na žádný příspěvek (mateřskou) od státu či svého zaměstnavatele.


Výše mateřské v Česku


Výše mateřské závisí u zaměstnankyně na předcházejícím příjmu, u OSVČ na měsíční platbě dobrovolného nemocenského pojištění. Současně je nutné splnit zákonné podmínky.Příklad výpočtu mateřské


Paní Nováková měla za uplynulých 12 měsíců průměrný hrubý měsíční příjem 23 135 Kč (odpovídá průměrné mzdě za první pololetí letošního roku). Jak vysokou bude mít měsíční mateřskou?


  • Denní vyměřovací základ = (23 135 Kč x 12 měsíců) : 365 = 761 Kč
    Denní vyměřovací základ se redukuje. Redukční hranice od 1. června 2010 jsou 786 Kč, 1 178 Kč a 2 371 Kč. Do první redukční hranice se počítá plných 100 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
  • Redukovaný denní vyměřovací základ = 761 Kč
  • Denní mateřská = 533 Kč (761 Kč x 70 %)
  • Měsíční mateřská = 15 990 Kč (533 Kč x 30 dní)

Paní Nováková bude mít měsíční mateřskou ve výši 15 990 Kč.

U maminek podnikatelek závisí mateřská na výši pravidlených plateb dobrovolného nemocenského pojištění. Výše dobrovolného nemocenského pojištění není závislá na dosaženém příjmu v předcházejícím roce. Podnikatelky si tak mohou úmyslně platit vyšší dobrovolné nemocenské pojištění, aby měly následně vyšší mateřskou.

Tabulka: Výše mateřské dle příjmů u zaměstnankyně a OSVČ

Zaměstnankyně OSVČ
Měsíční příjem  Měsíční mateřská  Měsíční platba
nemocenského pojištění 
Měsíční mateřská
15 000 Kč  10 380 Kč  250 Kč  12 360 Kč
19 000 Kč  13 140 Kč  450 Kč  19 980 Kč
23 135 Kč  15 990 Kč  650 Kč  23 760 Kč
27 000 Kč  17 850 Kč   850 Kč  26 730 Kč
35 000 Kč  21 150 Kč  1010 Kč  29 070 Kč

vlastní výpočty autora


Nejdéle lze pobírat mateřskou ve Skandinávii


Nejdelší mateřskou lze čerpat v severských zemích. Ve Švédsku, Norsku či Dánsko pobírají maminky mateřskou nejméně rok. Mateřská se však téměř shoduje s rodičovskou. Nejdéle tak mohou pobírat nějaký příspěvek (mateřskou nebo rodičovský příspěvek) české maminky, a to až do 4 let věku dítěte. Naproti tomu v USA mají maminky 12týdenní mateřskou dovolenou a bez příjmu.

V Česku je délka mateřské, při světovém porovnání, nadprůměrná. Podpůrčí doba u mateřské činí 28 týdnů. Narodí-li se dvě nebo více dětí, má maminka nárok na 37 týdnů mateřské. Ve většině západoevropských zemí je mateřská pouze 16 týdnů. Jakmile přestane mít v Česku maminka nárok na mateřskou, tak dostává rodičovský příspěvek. Pokud maminka nesplní podmínky pro přiznání mateřské, tak pobírá rodičovský příspěvek ihned po narození dítěte.

Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory. Nárok na ni má rodič, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě. Obvykle je čerpán do 3 let věku dítěte (lze však čerpat i do dvou nebo do čtyř let věku dítěte). Tak dlouho nelze v žádné jiné členské zemi EU či OECD žádný příspěvek pobírat. Ve většině mimoevropských zemí mají totiž maminky nárok pouze na mateřskou a rodičovský příspěvek není vůbec zaveden. Rodičovská dovolená je i kratší ve většině západoevropských zemí. Po skončení mateřské, tak mají maminky nárok na rodičovký příspěvek pouze po dobu několika měsíců, např. v Lucembursku 6 měsíců, v Itálii 10 měsíců, v Německu 12 měsíců. Déle než 2 roky lze rodičovský příspěvek pobírat v Rakousku (2 roky), Polsku, Litvě, Maltě, Španělsku, Maďarsku, Estonsku a Slovensku (3 roky).

Tabulka: Délka mateřské v zemích EU a OECD
 (rok 2010)

Země Délka mateřské
(v týdnech)
Švédsko 69
Norsko 56
Austrálie 52
Velká Británie 52
Dánsko 52
Česko 28
Irsko 26
Maďarsko 24
Itálie 21
Finsko 21
Estonsko 20
Bulharsko 19
Chile 18
Litva 18
Rumunsko 18
Kypr 18
Kanada 17
Řecko 17
Portugalsko 17
Rakousko 16
Francie 16
Lotyšsko 16
Lucembursko 16
Nizozemí 16
Polsko 16
Španělsko 16
Turecko 16
Belgie 15
Slovinsko 15
Německo 14
Japonsko 14
Malta 14
Nový Zéland 14
Švýcarsko 14
Izrael 14
Korea 13
Island 13
Mexiko 12
USA 12

Pramen: World Economic Forum - Global Gender Gap Report 2010Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: SOCIÁLNÍ PODPORAPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.